Islamiska staten – Det perfekta mordmaskineriet

Adolf Hitler och Abu Bakr al-Baghdadi. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Söndag 13 Okt 2019 2019-10-13
E-post 2998

Bilden som givits av den Islamiska Staten sedan 2011 har varit den av en mer eller mindre mytomspunnen terroristorganisation och mindre är känt om organisationsstrukturen. Det som kommunicerats av myndigheter och media har främst varit en våg av lössläppt och okontrollerat mördande. Ingenting kan vara mer felaktigt vartefter fler och fler dokument från Islamiska Statens egen byråkrati nu blir kända för media och forskning.

Den Islamiska Staten är i praktiken en vidareutvecklad version av den folkmordsbyråkrati som Adolf Hitlers Tredje Rike utgjorde.

2016 lät FN ta beslut om insamling av data om IS-övergrepp i regionen, härtill kommer IS egen dokumentation med anledning folkmordet på yazidier. För insamling och analys svarar bland annat Europol men mycket litet av vad detta underlag omfattar har sipprat ut till allmänheten. Men FN och Europol är inte ensamma om att samla in data och dokumentation.

NY Times utrikeskorrespondent Rukmini Callimachi har sedan 2014 samlat in dokumentation från bland annat al Qaida i Mali och framför allt på senare år från Syrien och Islamiska staten. Genom åren har Callimachi samlat ihop en unik informationsdatabas från insidan på den Islamiska Staten omfattande mer än 15 000 dokument som nu analyseras tillsammans med Lorenzo Vidino vid George Washington University i USA. Forskningsprojektet går under namnet “The ISIS Files“. De första resultaten av dessa analyser presenterades vid seminarier i London och Haag under förra veckan.

Samtidigt ställer sig Marie Lind Thomsen, vice chef vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet vid Åklagarmyndigheten kallsinnig till polisen Ulf Boströms polisanmälan mot de 300 svenskar som anslöt sig till Islamiska Staten.

 – Det finns inget nytt i den anmälan som vi här på riksenheten vid Åklagarmyndigheten inte redan tittar på. Vi har en förundersökning som pågår sedan 2015 angående brott begångna i Syrien och Irak och den omfattar även IS-svenskar. Vi räknar med att den här förundersökningen pågår ett bra tag till, det är komplicerat när det är brott som begåtts i andra länder.

Marie Lind Thomsens inställning bör förvåna något. Huvuddelen av de brottsoffer som flytt till Sverige är fortfarande inte hörda och bara publiceringen av nyheten har nu föranlett att flera brottsoffer har hört av sig till Ulf Boström. Brottsofffer som inte tidigare hörts av vare sig Marie Lind Thomsen eller polisen. Trots att deras identiteter kan tillgängliggöras av bland annat Migrationsverket. Åklagarmyndighetens ointresse bör anses vara väl belagt. Ett ointresse som bara kan förändras om Morgan Johansson, justitieminitrer (S), ger politiska signaler om att prioritera frågan högre.

Vid genomgången av de första analyserna som Rukmini Callimachi och Lorenzo Vidino kunnat göra framgår att den Islamiska Staten var allt annat än en hord med lössläppta barbarer. Tvärtom visar det sig att den Islamiska Staten uppfyllde alla kriterier för att kunna definieras som en stat förutom på en punkt; Islamiska Staten erkändes aldrig av sin omvärld.

Av dokumentationen framgår bland annat att

  • De ”Foreign fighters” eller de som anslöt sig till IS från bland annat Sverige fick i praktiken samtliga genomgå en obligatorisk utbildning, för männen en militär utbildning för att sedan välja vilken del av den Islamiska Statens funktioner de ville vara en del av. Om de ville vara en del av de stridande enheterna eller om de önskade vara en del av den administration eller andra supportenheter som utgjorde den Islamiska Staten. En stat vars själva idé var att genomföra folkmord samt etnisk och religiös rensning. Samt att föra anfallskrig vilket är centralt i sammanhanget
  • Varje slavförsäljning men även konfiskation av egendom från yazidier, kurder, shia-muslimer, kristna och apostater (sunni-muslimer som inte fogade sig räknas som apostater) bokfördes noggrant. Namn på tidigare ägare, hans eller hennes etniska och religiösa ursprung, ålder, värde och i fallet med markegendomar även arealer.  De administrativa rutinerna vid markkonfiskation liknar de som genomförs vid svenska lantmäteriförättningar. Men med ett tillägg: Vem som en gång ägde marken finns med och dennes öde
  • Vid konfiskation av egendom redogörs noga för de ekonomiska villkor som den som vill bruka mark eller nyttja en fastighet som avtalas om med den Islamiska Staten. Hur stor del av vinsten som skall skickas vidare samt att brukaren inte får vidta några åtgärder som sänker värdet eller försämrar avkastningen på fastigheten eller egendomen
  • Även intäktssidan är noga reglerad och Islamiska Staten förde noga statistik över intäkterna. Det visar sig att bara 25 procent av Islamiska Statens intäkter kom från oljeförsäljning. Över 33 procent av intäkterna kom från konfiskerad egendom, sju procent från jordbruks- och livsmedelsproduktion samt en procent av försäljning av världsarvs-antikviteter för att ta några exempel
  • Islamiska Statens ”döttrar” i form av Boko Haram i Afrika men även AQiM, Al Qaida in Mahgrib styrdes mycket hårdare från ledningen än tidigare känt.

Och naturligtvis mycket mer. Hälso- och sjukvårdsområdet var noggrant reglerad med obligatoriska friskhets- och vaccinationsintyg för de barn som skulle börja i Islamiska Statens skolor. Redan från första klass i grundskolan. Den Islamiska Staten visade upp alla tänkbara funktioner som en väl utvecklad statsbildning omfattas av.

All denna dokumention har samlats in sedan 2016 av FN och Europol. Det som redovisades i veckan var egentligen bara delar av ett överskott. Men bevisen är entydiga även ur denna begränsade informationsmängd:

Islamiska Staten var en mordmaskin som i alla avgörande delar visar sig vara en kopia av Nazi-Tyskland. Där allt noga reglerades med kuslig precision. Och administrationen finns kvar i framför allt Syrien och Irak. De byråkrater som var satta att administrera folkmordet lever än och går till sina arbetsplatser varje dag.

När IS tog över ett område byttes endast den högsta ledningen ut i varje organisation. Alla byråkrater fick behålla sina tjänster (och sina liv) om de fann sig i den nya ledningen. Islamiska Staten kunde därmed inte bara öka sina intäkter vartefter de expanderade, de fick även en fungerande administration med sig. Dessa byråkrater lever än idag i full frihet och de flesta har kvar sina arbeten i den befriade administrationen. Och därmed finns även de som vittnen. Och i flera fall medskyldiga. Parallellerna med nazismen, och även Sovjet-kommunismen, Kambodjas Pol Pot och Kina-kommunismen är slående.

Kontrollen var total. Och alla som anslöt sig utbildades i att vara en del av denna byråkrati alternativt de stridande enheterna. Alla tog ett aktivt beslut delta i anfallskriget och brotten mot mänskligheten. Dokumentationen är förödande i sin tydlighet. Svenska IS-anhängare var inte i något avseende undantagna dessa rutiner.

Med tanke på att fler brottsoffer nu hör av sig och det som nu redovisas av New York Times i samarbete med George Washington University faller Marie Lind Thomsen och även tidigare överåklagare Sven-Erik Alhems ointresserade och i viss mån överslätande attityd platt till marken. Utredningsläget bör istället anses vara bättre än tidigare då det nu bör anses vara belagt att de 300 svenska som anslöt sig till Islamiska Staten gjort sig skyldiga till medhjälp till folkrättsbrott och anfallskrig på grundval av vad som nu framkommit av Islamiska Statens egen dokumentation. Folkrättsbrott som genomförts med samma byråkratiska noggrannhet och precision som under nazisterna.

Det är med detta som bas som även Mehmet Kaplan, Sveriges Unga Muslimers ordförande Rashid Musa samt inte minst Maimuna Abdullahi från Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén uttalanden skall ses. Påståenden som att de som anslöt sig till IS var att beteckna som lika ädla som de svenskar som deltog i Finska Vinterkriget eller som i Abdullahis fall, bara skulle betecknas som ”politiserade muslimer”.

Mehmet Kaplan blev som bekant efter de uttalandena utnämnd till bostadsminister i Stefan Löfvens första regering. Efter att ha lämnat politiken återfinns Kaplan idag i den muslimska biståndsorganisationen Muslim Aids svenska ledning. Muslim Aids huvudsäte har fått sina ekonomiska tillgångar i Storbritannien spärrade tidigare för finansiering av IS. I den svenska organisationen återfinns medlemmar som dömts för rekrytering och finansiering av IS. Det finns därmed frågor att ställa även till dessa. Ingen av dessa kan rimligen varit omedvetna om skeendena.

Och dessa muslimer var mer än bara politiska. De anslöt sig av fri vilja till en byråkratiskt perfekt mordmaskin. Där alla som anslöt sig fick en utbildning och sin roll tilldelad. Där varje övergrepp noga reglerades och dokumenterades. Övergrepp som faller under en lagstiftning som idag är mer än 70 år gammal.

Den Islamiska Staten. Adolf Hitler nickar sannolikt instämmande när han ser på vad den Islamiska Staten utvecklade. Var han än råkar befinna sig.

En perfekt och raffinerat utformad administration för att iscensätta samt driva igenom både anfallskrig och folkmord.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.