Islamiska statens finansiella struktur obruten med Erdogans tysta stöd

Recep Tayyip Erdogan. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med®
  • Tisdag 15 Okt 2019 2019-10-15
E-post 1001

Det byråkratiska och administrativa mordmaskineri som byggdes upp under lång tid och som utgör ryggraden i den Islamiska Staten är i allra högsta grad livskraftigt. Vartefter IS-anhängare nu lyckas ta sig ut i frihet som effekt av president Erdogans anfallskrig mot Syrien så finns det ingenting som i egentlig mening hindrar dessa att återgå i den Islamiska statens tjänst efter som ryggraden, det finansiella system som byggts upp fortfarande är livskraftigt.

Artikeln som ljudfil:

President Trump skriver i ett uttalande att den turkiska offensiven utsätter civila för fara och hotar fred, säkerhet och stabilitet i regionen. Syriska styrkor rör sig nu mot de kurdkontrollerade områdena i norra Syrien för att hejda den turkiska offensiven – något som rör upp blandade känslor. Något som redan har inträffat är att minst 700 IS-anhängare lyckats fly från ett av de läger som ligger mot gränsen till Turkiet. Anhängare som har goda förutsättningar att kunna återuppbygga den Islamiska staten.

Bilden som givits av den Islamiska Staten sedan 2011 har varit den av en mer eller mindre mytomspunnen terroristorganisation och mindre är känt om organisationsstrukturen. Det som kommunicerats av myndigheter och media har främst varit en våg av lössläppt och okontrollerat mördande. Ingenting kan vara mer felaktigt vartefter fler och fler dokument från Islamiska Statens egen byråkrati nu blir kända för media och forskning vilket Ledarsidorna.se beskrivit i en tidigare artikel.

Mer läsning: Islamiska staten – det perfekta mordmaskineriet

NY Times utrikeskorrespondent Rukmini Callimachi har sedan 2014 samlat in dokumentation från bland annat al Qaida i Mali och framför allt på senare år från Syrien och Islamiska staten. Genom åren har Callimachi samlat ihop en unik informationsdatabas från insidan på den Islamiska Staten omfattande mer än 15 000 dokument som nu analyseras tillsammans med Lorenzo Vidino vid George Washington University i USA. Forskningsprojektet går under namnet “The ISIS Files“. De första resultaten av dessa analyser presenterades vid seminarier i London och Haag under förra veckan.

Islamiska Staten uppfyllde alla kriterier för att kunna definieras som en stat förutom på en punkt; Islamiska Staten erkändes aldrig av sin omvärld.

När IS tog över ett område byttes endast den högsta ledningen ut i varje organisation. Alla byråkrater fick behålla sina tjänster (och sina liv) om de fann sig i den nya ledningen. Islamiska Staten kunde därmed inte bara öka sina intäkter vartefter de expanderade, de fick även en fungerande administration med sig. Dessa byråkrater lever än idag i full frihet och de flesta har kvar sina arbeten i den befriade administrationen. Och därmed finns även den administrativa strukturen kvar i stor omfattning när nu IS-anhängare flytt lägren som sovande celler i stor omfattning. Dessa celler utgör ett allvarligt hot mot stabiliteten i de befriade områdena.

Dessa celler är inte heller utan finansiering. Mycket av de ekonomiska resurser, som intäkter från olja och jordbruksprodukter som finansierade den Islamiska Staten ligger kvar i olika transaktionssystem. Ett av dessa system är det s.k Havalah-systemet som bäst kan liknas vid ett Union Transfer-system med kontor inhysta i Sverige bland annat som vanliga tobaksaffärer. En insättning i ett kontor av en viss summa pengar kan tas ut vid ett annat kontor i ett annat land. Men en stor del av Islamiska Statens likvida medel har tvättats med hjälp av främst turkiska banker och återfinns nu på olika bankkonton som är tillgängliga i väst. Turkiet har med andra ord varit passivt delaktiga i att möjliggöra Islamiska Statens fortlevnad genom att inte slå sönder de finansiella strukturer som byggts upp under lång tid och tjänat den Islamiska staten väl.

Ett exempel på dessa nätverk eller transaktionskedjor är “The Rawi Network” som skapades redan under Iraks förre president Saddam Husseins tid vid makten. Nätverket av involverade banker sträcker sig över flera kontinenter och världsdelar. Däribland  Mellanöstern, Afrika och Europa där Kenya och Turkiet är ständigt återkommande som aktiva parter.

Det ideologiska överlapp som föreligger mellan det Muslimska Brödraskapet, som dominerar det turkiska AKP och Islamiska staten skapar förutsättningar för att den Islamiska statens strukturer kan överleva. Ett överlapp som innebär att tjänstemän på olika nivåer inom de finansiella systemen och övervakningsmyndigheterna väljer att titta bort istället för att ingripa.

Internationella analytiker som Colin Clarke, författare till boken Terrorism Inc. bedömer att den Islamiska staten på ett eller annat sätt förfogade över 400 miljoner USD vid kollapsen 2017, en siffra som bekräftas av fler olika underrättelsetjänster i regionen. Denna summa menar Clarke kan hålla terrororganisationen IS vid liv ”med en medelhög nivå av terrordåd” i tio år utan att ytterligare ekonomiska resurser tillförs. Detta är möjligt då IS inte längre har ett kalifat att administrera då de endast kontrollerar en procent av den tidigare ytan.

Även Sverige och svenska utlöpare till det Muslimska Brödraskapet ingår i de finansiella transaktionssystemen.

Mer läsning: Terroristdömd aktiv i Muslim Aid Sverige som leds av tidigare bostadsminister Mehmet Kaplan

Det byråkratiska och administrativa mordmaskineri, främst den finansiella struktur som byggdes upp under lång tid och som utgör ryggraden i den Islamiska Staten är i allra högsta grad livskraftigt. Och vartefter IS-anhängare nu lyckas ta sig ut i frihet med hjälp av president Erdogans anfallskrig mot Syrien så finns det ingenting som i egentlig mening hindrar dessa att återgå i den Islamiska statens tjänst.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se