Nya skjutningar i Rinkeby – Nyrekryteringen till gängen inte bruten

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Tisdag 8 Okt 2019 2019-10-08
E-post 989

Nattens skjutningar i Stockolm belyser än en gång hur långt politikerna låtit situationen gå i ”vårt fina Rinkeby”. Politikerna har under en längre tid främst  pratat om hårdare tag utan att se vad som kan göras för att hejda nyrekryteringen till gängen.

På måndagskvällen vid 21.30 larmades polisen till ett bostadsområde i Rinkeby. När polisen kom fram hittade de en skadad väktare. Ytterligare en väktare befann sig på platsen när händelsen inträffade, uppger polisen. Väktaren är allvarligt skadad, men tillståndet är inte livshotande, uppger polisen på sin hemsida. Skjutningen skedde under väktarparets gemensamma rond.

Fastighetsbolaget, som köper säkerhetstjänsten,  bekräftar att det är en väktare som är skjuten och har förts till sjukhus.

– Jag kan inte säga så mycket mer nu än att bekräfta att det har skett. Vi har personal på plats, säger fastighetsbolagets kommunikationschef.

Rinkeby är ett av de områden som präglas av att vara ett av Sveriges särskilt utsatta områden. Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag, vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. Många gånger har det skett en normalisering vilket lett till att varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området. Ett särskilt utsatt område inbegriper även i viss mån

  • parallella samhällsstrukturer
  •  extremism, såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller starkt
    fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och rättigheter,
  • personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden, och
  • en hög koncentration av kriminella.

2017 menade dåvarande finansborgarrådet Karin Wanngård att kritik mot Stockholms Stad om situationen i Rinkeby var inkorrekt. Tvärtom är ”Rinkeby är en av Stockholms finaste stadsdelar” enligt Wanngård i en intervju i SVT.

Även om det idag råder en annan majoritet i Stockholms stadshus kan inte Wanngård klara sig utan ansvar för nattens händelser. Och inte heller kan den borgerliga majoriteten heller bara lägga skulden på Wanngård då de bevisligen är de som sitter vid makten nu. Utvecklingen har varit känd under mer än ett decennium och inget som heller bryts på bara ett år efter ett maktövertagande. Men nattens skjutning mot två ronderande väktare är ytterligare ett kvitto på att den politiska nivån inte klarar av att möta den negativa spiral som Rinkeby med flera områden befinner sig i.

Och även om det nu börjar utkristalliseras åtgärdslistor på hårdare tag från såväl regering som opposition så saknar dessa relevans. Slopandet av såväl straffrabatt som villkorlig frigivning ligger långt borta då det ytterst är en fiskal fråga. Vare sig oppositionen eller regeringen kommer att öka Kriminalvårdens resurser i tillräcklig omfattning för att kunna genomföra en sådan reform. Inte heller har det tagits några egentliga steg för att strypa den offentliga finansieringen till de olika projekt som polisen identifierat som fasader för organsierad kriminalitet. 

Men det absolut allvarligaste är att inget politiskt parti har en klar tanke över hur nyrekryteringen till livsstilskriminalitet skall strypas. Idag lämnar runt 6 000 elever grundskolan med underkänt i två eller fler ämnen. Över ettusen av dessa saknar betyg helt och hållet. Den absoluta merparten av dessa elever är antingen utrikesfödda själva eller har minst en utrikesfödd förälder. Den etniska markören är tydlig. Dessa elever utgör, vilket polisen identifierat, en primär rekryteringsgrupp och inte sällan utgör fritidsgårdar eller offentligt finansierade fritidsgårdar samt kultur- och integrationsprojekt rekryteringsarenor.

Att få dessa att byta livsstil när de väl prövat på livet som livsstilskriminell är i praktiken omöjligt. En narkotikaförsäljare på gatan kan dra in så pass mycket som 100 000 kronor netto per månad på sin verksamhet. Att byta det till ett arbete som anställd på en hamburgerkedja eller jourbutik och tjäna en femtedel av det beloppet innan skatt är osannolikt i de flesta fall. 

Behovet av att bryta dessa ungas livsmönster är sannolikt den enskilt viktigaste åtgärden för att på medellång och lång sikt ta tillbaka statens våldsmonopol och bryta utvecklingen.

Och det finns en lösning som kan adressera fler av de problem som vi ser växa i Rinkeby och andra orter. Folkhögskolorna kan bidra till att tidigt kunna ge de som lämnat grundskolan med otillräckliga betyg för ett liv utan att riskera att hamna i kriminalitet.

Genom att tidigt fånga upp dessa 6 000 ungdomar och ge dessa en arbetsmarknadsförberedande och arbetsmarknadsadekvat utbildning i folkhögskolemiljön, som erbjuder en anpassad pedagogik kan Sverige sannolikt kanske inte bryta rekryteringskedjorna helt men börja göra någonting som kan ha effekt långsiktigt. Folkhögskolemiljön kan även erbjuda ett internatformat som bryter kopplingarna till gäng- och klanstrukturer.

För att komma tillrätta med den situation som utvecklas i bland annat Rinkeby krävs inte bara hårdare tag. Det krävs även en fast hand i att rensa upp i de delar av civilsamhället som tjänar som fasader för kriminell eller religiöst extrem verksamhet samtidigt som det krävs en fast hand för att bryta rekryteringen.

Folkbildningsrådet kan med sina folkhögskolor bidra till att bli en viktig aktör i att erbjuda lösningen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se