Public Service är sin egen största fiende

Public Service: SR, SVT samt Utbildningsradion, UR.
  • Onsdag 30 Okt 2019 2019-10-30
E-post 1575

Inför det kommande inriktningsbeslutet av Public Service försvarar främst SVT sin egen position med näbbar och klor. Men Public Service största fiende är vare sig en allt mer missnöjd politisk opposition eller finns heller hos nyetablerad fri media. Fienden finns på insidan gestaltad av SVT:s Jan Helin och Helena Olsson som är oförmögna att se sitt eget ansvar och hur de själva agerar.

Artikeln som ljudfil:

I en lång debattartikel på DN Kultur presenterar Helena Olsson, beställare för områdena Nyheter, Samhälle och Dokumentär på Sveriges Television, samt Jan Helin, SVTs mediedirektör, hur de vill utveckla journalistiken i public service.

”Vår roll som en stor samlande leverantör av saklig, opartisk och oberoende journalistik behöver framtidssäkras för generationer som har digitala tjänster som första val för nyheter. Vårt svar på politisk retorik ska vara faktabaserad journalistik, inte retorik”, 

Åsikterna är många, känslorna är starka men faktabaserad kritik om dessa adelsmärken (sakligheten och opartiskheten) för public service är påfallande tafatt”.

Detta påstående från duon Helena Olsson och Jan Helin är direkt vilseledande. Det ramar mellan raderna in mycket av det som Public Service idag representerar för allt fler nyhetskonsumenter. Det dubbla ansiktet. Sveriges Radios söndagsprogram ”Godmorgon, världen!” har i varje avsnitt en panel med tre deltagare som tycker till om  ”current events”, både generella nyhetshändelser, och mer specifika politiska nyheter. Panelmedlemmarna hämtas från olika politiska ledarsidor på landets nyhetsredaktioner.

På sin hemsida skriver Sveriges Radio att: ”

Sveriges Radio är opartiskt. Vi tar inte ställning utan strävar efter att ge publiken en bred, mångsidig och nyanserad bild samtidigt som vi värnar det demokratiska samhällets grundtanke och alla människors lika värde. Opartiskheten är grunden för vår trovärdighet.

Att vi är opartiska betyder att vi inte tar ställning utan att vi låter olika åsikter komma fram. Varje ämne ska behandlas så allsidigt som möjligt. Efter att ha tagit del av vårt utbud ska publiken vara så välinformerad att den själv kan ta ställning i olika frågor.”

Nyheter Idag publicerade tidigare en kartläggning av 30 veckors paneler, vilka som deltagit och deras politiska färg.

  • Totalt har söndagspanelen haft 90 deltagare.
  • Flitigaste gästen i programmet är Göran Greider, Dala-Demokraten. Han är den ende som under den undersökta perioden varit med sex gånger, det vill säga i snitt var femte vecka.
  • Hälften – 45 – har kommit från en redaktion med en vänsterprofil.
  • 28 – en knapp tredjedel – av paneldeltagarna har varit olika slags liberaler.
  • Tolv gånger har panelmedlemmar från redaktioner som betecknas som liberalkonservativa eller obunden moderat hörts.
  • Socialistiska tidningen Flamman, med en uppgiven upplaga på 3 200, har medverkat fem gånger under perioden.
  • Syndikalistiska tidningen Arbetet, med en uppgiven upplaga på 2 200, har medverkat tre gånger – lika många gånger som Expressen.

Vid en närmare gransknig av paneldeltagarnas politiska hemvist visar det sig att nio av tio representerar regeringsunderlaget i form av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Endast en paneldeltagare av tio representerar oppositionen i form av Moderaterna, Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna.

Och exemplen är flera. Granskningsnämnden för radio och tv övervakar att regler för innehållet i redan sända program följs. En granskning sker efter anmälan eller på initiativ av granskningsnämnden eller myndigheten. Av de program eller programinslag som anmäls i Sveriges Radios fall fälls i genomsnitt knappt var tionde. Sveriges Radios program ”SR Medierna” fälldes i inslaget om ledarsidorna.se 2016 för att ta ett exempel. Fällningen är fortfarande att betrakta som historisk då det var SR eget mediegranskande program som fälldes för osaklighet och att ha brutit mot sändningstillståndet. Trots att flera i nämnden har en bakgrund inom Public Service. Övertrampet var därmed att betrakta som så pass grovt att inte heller nämnden kunde borse från det.

SVT:s Anna Hedenmo vitsordar dessutom att redaktionerna har särbehandlat de olika partierna. Hon medger att det fanns en tid när Sverigedemokraterna inte behandlades som andra partier av nyhetsredaktionerna. 

”men i dag ges partiet samma utrymme och uppmärksamhet, och utsätts för samma kritiska granskning som övriga riksdagspartier”.

I en fungerande offentligt finansierad neutral nyhetsbevakning skall redaktionernas förbättring aldrig behövas. Det bör rimligtvis ställas krav på att vara felfritt från början med tanke på att Public Service erhåller mer än åtta miljarder kronor per år för sin verksamhet.  Arbetsplatsen SVT visar dessutom upp prov på en djup dysfunktionalitet. Tidningen Journalisten rapporterar om en omfattande tystnadskultur som från ledningen kommenteras med

“jag känner inte igen mig i den beskrivningen”.

Helena Olsson och Jan Helins inlaga skall inte ses som en neutral inlaga. Tvärtom har de sina positioner att försvara. I Helins och Hedenmmos fall även sina årslöner att bevaka som redovisas av Aron Flam: 

Anna Hedenmo hade 2018 en lön på 935 368 kronor, delat på tolv blir detta 77 947 kronor i månaden. 11 047 kronor mer än en riksdagsledamots grundarvode varje månad. Det kan låta i minsta laget för en jouralist – att tjäna mer än en folkvald och lagstiftande riksdagsledamot men det summerar upp till132 564 kronor mer per år. Cirka halv årslön för en nyutbildad undersköterska. SVT programdirektör Jan Helins årslön ligger avsevärt högre för 2018 på 2 356 731 kronor. Vilket motsvarar en månadslön på 196 394 kronor.

Eller vad åtta underskötoerskor i äldrevården kostar skattebetalarna.

Jan Helin är med andra ord värd åtta gånger mer för sitt bidrag till samhällsbygget och samhällskontraktet för skattebetalarna än en undersköterska i äldrevården som inte bara tar hand om våra äldre samhällsmedborgare. De svarar även för arbetet med integrationen av nyanlända genom instegsjobb. Nyanlända som måste etableras på den svenska arbetsmarknaden för att ekonomin skall gå ihop.

När Jan Helin och Helena Olsson sätter sig på sina höga hästar får de finna sig att bli granskade av media som står utanför det system av lönebidrag och ekonomiskt försörjningsstöd som statsanslagen till Public Service och presstödet annars kallas för. Av oberoende media som i allt fler fall fullgör det uppdrag som Jan Helin och Helena Olsson säger sig vara de främsta representanterna för.

Public Service största fiende är vare sig en allt mer missnöjd politisk opposition eller finns heller hos nyetablerad fri media. Fienden finns på insidan gestaltad av SVT:s Jan Helin och Helena Olsson som är oförmögna att se sitt eget ansvar och hur de själva agerar. Och inte agerar. Samt naturligtvis med löneanspråk och lönenivåer som en vanlig arbetare eller väljare har svårt att begripa.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se