Riksåklagaren som anklagas för vänskapskorruption är även del av Advokatsamfundet

Photo: Tim Rehman on Flickr
  • Fredag 25 Okt 2019 2019-10-25
E-post 1318

Turerna kring den förmodade delikatessjäv som DN avslöjat kring riksåklagare Petra Lundh väcker gamla minnen till liv. Petra Lundh intar en framträdande roll i Advokatsamfundets nätverk Hilda, ena halvan av Hilda och Ruben som Ledarsidorna.se avslöjade 2016. Ett slutet nätverk som präglats av delikatessjäv och vänskapskorruption och där det inte går att utesluta utomjuridiska processer där åklagare, domare och advokater sitter på samma sida bordet när ingen ser på.

Artikeln som ljudfil:

Sedan Petra Lundh tog över Åklagarmyndigheten har fyra personer som arbetat på Södertörns tingsrätt fått jobb på huvudkontorets rättsavdelning. Rekryteringarna har väckt intern kritik, enligt DN:s källor. DN redovisar även mailkonversation mellan de som sedan rekryterats. Mail som vittnar om redan på förhand avgjorda rekryteringsprocesser.

Petra Lundh är även en framträdande medlem i Advokatsamfundets nätverk ”Hilda”, ena halvan av ”Hilda och Ruben” som Ledarsidorna tidigare kartagt och rapporterat om. 

Advokatsamfundet intar en särställning i den svenska statsförvaltningen. Samtidigt som det är ett privat, och mycket slutet, samfund där endast medlemmar får kalla sig advokater bedriver de myndighetsliknande verksamhet. En s.k Hybridmyndighet som står ovanför lagen i många avseenden. De har sin egen rättsskipning i form av sin egen disciplinnämnd om fel skulle begås i tjänsten. Men mest anmärkningsvärt  är att Advokatsamfundet sedan Ann Rambergs tid som generalsekreterare även organiserar andra höga svenska jurister som inte nödvändigtvis behöver vara advokater i nätverksorganisationerna Hilda och Ruben. Och trots Rambergs avgång lever detta nätverk vidare skyddat från insyn då det sorterar under Advokatsamfundet som åtnjuter en särställning som hybridmyndighet i svensk förvaltning.

Hilda respektive Ruben är endast presenterade som underdomäner på Advokatsamfundets hemsida och bör, med dess historik, betecknas som starkt associerade med samfundet. 

Hilda respektive Ruben har inneburit en praktisk konstruktion för svenska jurister så länge de är medlemmar i Advokatsamfundet då den information de lagrar för evigt, eller så länge inget annat lagstiftas om av Riksdagen, är skyddade från offentlig insyn. Även om de själva är misstänkta för brott.

Precis som Advokatsamfundet som i övrigt intar de en särställning, utan offentlig tillsyn eller insyn, trots att de utövar myndighetsliknande verksamhet. Att Hilda och Ruben dessutom omfattar i praktiken alla roller inom rättsvårdande instanser, även om medlemmarna råkar vara varandras motparter, har visat sig vara mycket praktiskt. För karriärer och för advokater, åklagare, polischefer, domare och övriga höga jurister. Tidigare rikspolischef och nuvarande generaldirektör för Myndigheten för Samhällsskydd och beredsap Dan Eliasson och före detta generaldirektören för Migrationsverket Anders Danielsson är några andra av de namnkunniga medlemmarna vilket även den tidigare och nu avlidne riksrevisorn Margareta Åberg samt tidigare chefen för Kriminalvården Nils Öberg. I praktiken hela rättsapparaten på ett ställe. Bakom lyckta dörrar.

Advokatssamfundets nätverk Hilda respektive Ruben är representerade även i Högsta Domstolen, något som sannolikt både Advokatsamfundets styrelse och medlemmar anser vara en praktisk långsiktig lösning. Och exemplen är flera där nätverkets inflytande kan ha haft effekt.

I en dom i Högsta Domstolen mot en advokat som stod misstänkt för ekonomisk brottslighet konstaterade HD att advokatens dator kunde även innehålla klientinformation som var skyddade i lag. Polisen och EKO-brottsmyndigheten kunde med andra ord inte beslagta advokatens dator då klientsäkerheten värderas högre vilket starkt begränsar möjligheten till en rättssäker utredning vilket kan resultera i svag bevisföring. Till och med om advokaten eller någon av dennes biträden själv skulle vara misstänkt för delaktighet i sin klients brott föreligger hinder mot att göra beslag på advokatbyrån. Detta har Högsta domstolen slagit fast i ett avgörande från 2010 (NJA 2010 s. 122).

Att Hilda och Ruben dessutom omfattar i praktiken alla roller inom rättsvårdande instanser, även om medlemmarna råkar vara varandras motparter, har visat sig vara mycket praktiskt. För karriärer och för advokater, åklagare, domare med mera. Även justitiedepartementets högsta tjänstemän är medlemmar i det slutna sällskapet. 

Poliser, domare och advokater. Och inte minst åklagare. Alla på samma ställe. I Advokatsamfundets regi och i den senares ställning som hybridmyndighet bakom stängda dörrar. Hilda och Ruben. En praktisk konstruktion som kan riskera att bädda för utomjuridiska processer utan insyn.

Och som det mesta tyder på med turerna kring riksåklagare Petra Lundh så ser åtminstone ena halvan av nätverket, Hilda ut att inte ha påverkats av grundarens Ann Rambergs sorti från Advokatsamfundet utan att vara vid full vigör utan agerar vidare i nätverkets tidigare anda.

 

Tidigare artiklar om nätverket Hilda och Ruben från 2016 finner du här.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.