S inte längre störst parti i LO – Står nu vid vägs ände

Stefan Löfven och Isabella Lövin. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Onsdag 23 Okt 2019 2019-10-23
E-post 1817

För Socialdemokraterna är väljarflykten till Sverigedemokraterna ett direkt hot mot partiets ställning. Men trenden är inte ny utan resultatet av en längre tid av fattade beslut och felaktiga bedömningar som ytterst vilar på samarbetet med Miljöpartiet samt sidoorganisationen Tro och Solidaritets indirekta inflytande på de politiska staberna. 

Artikel som ljudfil:

Sifo har på uppdrag av Expressen genomfört en opinionundersökning som visar att Sverigedemokraterna nu är ikapp, och till och med något större än Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna noterar 31 procent av stödet mot Socialdemokraternas 30,6 procent. Det som i stor uträckning förklarar S kraftiga tillbakagång sedan valet förra året och SD:s uppgång är att även LO-kvinnorna nu överger S och går till SD.

Denna trend har, enligt källor till Ledarsidorna.se, pågått en längre tid än vad som varit känt. Den hejdades under valrörelsen 2018 med att kvinnor anslutna i främst fackförbundet Kommunal i valrörelsens slutskede ratade SD på grund av abortfrågan. En fråga som nu Sverigedemokraterna nu åtgärdar genom att ta bort kraven på att sänka gränsen för när en abort kan genomföras. En förlust för Julia Kronlid, vice ordförande för SD och de kristet konservativa i partiet men för övriga väljare och medlemmar en marginalfråga.

Och redan inför valet 2018 rådde mer eller mindre panik i LO-borgen, och LO sjösatte också den mest omfattande kampanjen riktad mot sina egna medlemmar i organisationens historia. Totalt deltog 100 000 LO-aktiva i arbetet att få de 1,4 miljoner medlemmarna att rösta S. Det upprättades bland annat 40 ringcentrum runtom i landet, och 30 000 personer hjälptes åt med totalt en halv miljon samtal till LO:s medlemmar enligt Dagens Industri. Söktrycket på internet under denna period styrker dessutom bedömningen om att abortfrågan var avgörande för LO-anslutna kvinnor under valrörelsen. 

Söktrycket på sökmotorn Google under valrörelsenför ordkombinationen ”SD” eller ”Sveriedemokraterna” i kombination med ”abort” var mer än tre gånger högre än för kombinationen ”SD” eller ”Sveriedemokraterna” i kombination med ”rasist”, ”nazist”, ”främlingsfientlig” eller något motsvarande begrepp visar Ledarsidorna egna analyser.

Den trend som har byggts upp bland kvinnor är som starkast i bland annat Kommunal. Det är främst de kommunalanställda som fått bära den största bördan av många av regeringen Löfven I olika integrationspolitiska åtgärder, som till exempel ”extra händer i vården”.

Projektet ”Extra händer i vården” resulterade på många arbetsplatser att kommunanställda fick ofta omotiverade eller direkt olämpliga migranter som skulle få någon form av kontakt med arbetsmarknaden. Inte sällan vägrade män som placerades ta instruktioner av kvinnlig arbetsledning, kom för sent eller vägrade följa hygienregler på äldreboenden. Flera arbetsplatser som Ledarsidorna varit i kontakt med under den perioden menade att de extra händerna var mer en belastning i arbetet än en tillgång. Det är även kvinnorna som blir de första att behöva anpassa sig till det ökade våldet som de förknippar med en okontrollerad migrationspolitik. Kvinnor som får se sin frihet begränsad och inte längre kan röra sig obehindrat i parker och på gator nattetid.

Något som i viss mån styrks av Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad. Rådström Baastad tror att S nedgång inom LO beror på gängvåldet.

– Vi har en tuff tid bakom oss med alltifrån gängskjutningar till andra grova våldsbrott och där vi som regeringsparti får betala ett högt pris i opinionen, säger hon.

Det är även kommunanställda som får ta första smällarna av regeringens flyktingamnesti åt de afghanska unga män som saknar flyktingskäl och som nu utgör en allt större belastning ute i kommunerna.

Priset är dock helt och hållet självförvållat och orsakats av dels samarbetet med Miljöpartiet, dels Tro och Solidaritets inflytande på Stefan Löfven. Sidoorganisationen Tro och Solidaritet är överrepresenterade i staberna kring statsministern och även hans fru Ulla Löfven har tidigare varit anställd som ombudsman för sidoorganisationen och står Carin Jämtin nära. Carin Jämtin, själv medlem i Tro och Solidariet var den som byggde upp Löfvens stab som nyvald partiordförande.

Det är först de senaste två åren som Socialdemokraterna ändrat retorik och politisk inriktning kring bland annat polisens resurser. Så sent som i juni 2017 menade tidigare inrikesminister Anders Ygeman att antalet poliser var fullt tillräckligt. Och detta är i allra högsta grad gällande även för den förda migrationspolitiken. Det är först på senare år som tonen och förslagens skärpts men där Socialdemokraterna inte har kraft nog att helt sonika lyfta ut Miljöpartiet ur regeringen och göra den hävdade migrationspolitiken till verklighet.

Socialdemokraterna låter mer än vad de egentligen presterar är den samfällda bedömningen. 

Det som sker är därmed i allra högsta grad en protest mot regeringens politik. En protest som redan kommunicerats genom att Kommunal dragit in det partistöd till S som tidigare varit självklart. Ett partistöd som mycket väl kan dras in från flera av de andra fackförbunden och därmed försvaga länken mellan Socialdemokraterna och LO ytterligare. Socialdemokraterna står i direkt ekonomisk beroendeställning till LO. Åren 2015-2018 anslog LO-förbunden 46 miljoner kronor till Socialdemokraterna i ekonomiskt stöd. Till detta kommer även den arbetstid som olika LO-ombudsmän och andra ägnar åt olika former av partiarbete. Något som mycket väl även det kan börja dras ned på.

Även om det inte råder panikstämning i partiledningen för Socialdemokraterna så börjar stressen märkas. För fortsätter trenden i samma riktning i ett år till kommer inte ens ett byte av väljare räcka till. De migranter som många pekar ut som ny och självklar väljarbas kommer kräva en återgång till identitetspolitik och ge bland annat vissa migrantgrupper och minoriteter särrättigheter. 

Socialdemokraterna har rört sig till vägs ände i samarbetet med Miljöpartiet. Det skulle sannolikt vara en bättre lösning för Stefan Löfven att helt sonika sparka ut Miljöpartiet, som ligger bakom stora delar av dagens regeringspolitik som försatt Socialdemokraterna i denna situation och regera i ren minoritet eller sitta i opposition. Men han hindras av bland annat Tro och Solidaritet som hellre ser ett samarbete med MP och V än att Löfven lägger sig närmare den riksdagsmajoritet som de facto finns för en mer restriktiv och kravorienterad migrationspolitik.

Socialdemokraterna har om inte annat kommit till vägs ände med den förda politiken så åtminstone till ett vägskäl. Om framtiden skall formas tillsammans med LO-medlemmarna eller om äktenskapet med Miljöpartiet med Tro och Solidaritet som överrock skall få tillåtas fortsätta.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.