Sekterna slåss för sina liv

"The secret life of the Khlysty-sect"
  • Torsdag 24 Okt 2019 2019-10-24
E-post 1206

Genom landets ledande ledarredaktioner fortplantar sig idag en smärre jordbävning efter att Sverigedemokraterna nu ser ut att bli jämnstora med Socialdemokraterna. Dessa två, Aftonbladet respektive DN, har de senaste åren utvecklats till att bli mer och mer lika sekter som tappat kontakten med den verkliga världen. De slåss nu för sina liv och sin relevans.

Hos de två större ledarredaktionerna, Aftonbladet och DN märks den panik som borde råda på Sveavägen 68 efter att Expressen/Sifo presenterat partisympatierna inom LO-kollektivet. Där Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna visar sig ligga sida vid sida.

Artikel som ljudfil:

DN konstaterar, helt korrekt, att mitten på det politiska mittfältet förflyttas till Sverigedemokraterna. Även Anders Lindberg har en poäng när han menar att Socialdemokraterna är felpositionerade i debatten och där Sverigedemokraterna nu debatterar välfärd, den fråga som engagerar väljare ligger Socialdemokraterna kvar och debatterar migration. Lindbergs problem är dock att det är han själv som är en av de ytterst ansvariga för att Socialdemokraterna inte kunnat debattera migration på ett civilicerat sätt innan. Socialdemokraterna har en debatt att ta igen som de inte kan runda innan de kan komma tillbaka på bredare front.

Den 20 februari 2015 skrev Lindberg själv en av de mest avgörande ledarkrönikor som försatt regering och socialdemokrati i dess nuvarande situation. ”Skrota debatten om volymer – Nu”. Lindberg menade att

I ett Europa där nazister och höger­extremister tar allt mer plats står vårt land upp för humanitet och asylrätt. ­Dörren till Sverige kommer att fortsätta vara öppen. De senaste månaderna har en deprimerande pessimism gripit omkring sig i debatten om ­invandring – som om de utmaningar vi står inför vore olös­liga.

Så är det självklart inte.

Dysterkvistar och rasister har alltid funnits – de har sagt: ”den här gången går det inte, stäng gränsen”. Men de har alltid fått fel.

Den som fick fel var Anders Lindberg och alla de som lyssnade eller tog in Aftonbladets Ledarsidas och inte minst Arenagruppens samhällsanalyser. Sandro Scoccos rapport om att Sverige tjänat 900 miljarder på migrationen fick stort genomslag. Ett genomslag som Sveriges kommuner idag får betala för. Idag rullar Lindberg över skulden på andra. Svenska väljare skall inte bli förvånade om det från Lindberg, Scocco och andra som föll in i kören av änglar kommer att låta ”vi hade fått rätt om någon annan betalat”. Dagens Nyheter var en av de som föll in i kören av änglar som hyllade Sandro Scocco.

En intressant skrivning som idag knyter ihop problematiken i svensk politik är den i Dagens Nyheter. Sannolikt utan att de förstår relevansen i sitt resonemang själva. Dagens Nyheters ledarredaktion präglas sedan 2013, när Peter Wolodarskis prägel slog igenom, av att visa sig ha utvecklats till en kopia av Aftonbladets motsvarande. Om än något mer marknadsorienterad men det är mer marginella skillnader. Men idag naglade de fast ett problem som i allra högsta grad är tillämpligt på dem själva. Och Aftonbladet:

De vänstervindar som började blåsa för 50 år sedan fick många träd att böja sig åt samma håll. Kultur- och samhällsdebatten blev en annan. Men den nya vänstern hade ingen folklig förankring och fick därmed inte heller något partipolitiskt genomslag. Sektpartierna förblev sektpartier. Det etablerade kommunistpartiet, VPK, fick nöja sig med 3 procent i riksdagsvalet 1968, och pendlade sedan runt 5-procentsstrecket under hela det röda 70-talet.

Det som skett idag i väljarkåren skakar onekligen om inte bara Socialdemokraterna och förflyttar politikens pivotpunkt till Sverigedemokraterna. Men den syngliggör med smärtsam tydlighet vad själva problemet är med både DN och Aftonbladets ledarsidor. Sekterna. Dessa redaktioner saknar folklig förankring och är mer att beteckna som sekter.

I Aftonbladets fall något som kan kallas för ”Bommersviksvänstern”, en vänster som utvecklats på SSU:s kursgård Bommersvik tillsammans med bland annat Socialdemokrater för Tro och Solidarietet. En vänster där LO, starkt påverkade, finansierar ledarskribentutbildning för framtidens opinionsbildare. I en suggestiv miljö där historiens vingslag ständigt är närvarande för dagens Bommersviksvänster att tolka. Om bara bastuns väggar kunde tala skulle mycket som idag skett i det svenska samhället få sin förklaring. Bommersvik är inte en vanlig kursgård. Det är Bommersviksvänstern, en sektliknande rörelses, heligaste plats. Av en av de som hoppat av socialdemokraternas ledarskapsutbildning ”Bommersviksakademin” har jag själv fått höra att denne person gjorde det för att behålla sin mentala hälsa.

Sektmentaliteten höll på knäcka denne deltagare.

Kända namn som gått igenom utbildnignen är bland annat Omar Mustafa, Anna Ardin och Sara Gunnerud. LO:s ordförande riktade sig direkt till Omar Mustafa under avslutningsmiddagen 2013 med orden ”Du kommer alltid vara en av oss”. Vilket stämmer. Omar Mustafa lämnade kort därefter i vredesmod partiet efter att ha tvingats lämna partistyrelsen men de starka banden med Bommersviksvänstern finns kvar och påverkar hela det socialdemokratiska partiet samt regeringskansliet.

Men även DN:s ledarsida har utvecklats till något av en sekt idag. En sekt som löper Greta-rörelsens och ibland Bommersviksvänsterns ärenden. Eller i varje fall sida vid sida. En sekt som bland annat övergivit klassiska liberala kärnvärden som försvar av yttrande- och tryckfrihet. Peter Wolodarski och hans ledarredaktion tog till exempel aldrig upp kampen mot justitieministerns försök att inskränka yttrande-, tryck- och informationsfriheterna. Något som Thomas Matsson, dåvarande Expressens chefredaktör gjorde.

Man kan ha vilka synpunkter man vill om Sverigedemokraterna. Jag har starka synpunkter både för och i många fall mot deras politik och politiska kultur. Precis som jag har om alla politiska partier. Men något gott har gårdagens opinionsundersökningar fört med sig.

Den gjorde sekterna i svensk politik synliga med reaktionerna på ledarplats. Sekterna som DN själva lyckats identifiera som saknar folkligt stöd. 

Och sekter – det är farliga saker. De slåss för sina liv och sin legitimitet nu. Och de som slåss för sitt liv är ofta en lika hänsynslös som farlig motståndare.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se