Socialdemokraterna förordar positiv särbehandling av islam som religion

Stefan Löfven. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Måndag 7 Okt 2019 2019-10-07
E-post 10696

Socialdemokraterna i riksdagens kulturutskott samt gruppstyrelsen i riksdagen har godkänt en motion om en statlig imamutbildning. Signalen är tydlig att detta är officiell socialdemokratisk politik och innebär en positiv särbehandling av en enskild religion före alla andra som på sikt därmed kan få status som statsreligion.

Artikeln som ljudfil:

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna Kadir Kasirga och Anders Österberg har skickat in en motion till Sveriges riksdag om att införa en imamutbildning på högskolenivå. För att bli präst krävs en högskoleutbildning. Enligt motionärerna är det rimligt att kräva samma sak för imamer.Utbildningen ska välkomna kvinnor – men de som förespråkar en sträng tolkning av islam ska stängas ute.

Imamer som inte har genomgått en imamutbildning ska inte få verka i Sverige, enligt Kasirga i en intervju i Aftonbladet; 

“Religionsfriheten vi har i Sverige bygger på demokratiska värderingar, att man respekterar alla människors lika värde”.

En av de bärande idéerna bakom motionen är att staten nu skall, genom lag, även tvångsreformera islam. Samma tankegods som tidigare kulturminister Alice Bah Kuhnke förde med sig. En direkt statlig intervention i ett trossamfunds uttolkning av religiösa urkunder.

Frågan om en statlig imamutbildning utreddes 2008–2009 av Erik Amnå på regeringens uppdrag. Utredarna sa nej, imamernas utbildning borde istället tillgodoses inom det befintliga utbildningssystemet då staten skall inta en icke-konfessionell position. 2016 startade en ledarskapsutbildning på Kista Folkhögskola som kan tolkas vara en  imamutbildning.

Att motionen nu går vidare vilar på två beslut. Dels att socialdemokraterna i kulturutskottet har godkänt den och dels att socialdemokraternas gruppstyrelse givit sitt godkännande. Det innebär i praktiken att det är socialdemokratisk politik. Inte heller kan Anders Ygeman, ordförande för Stockholms Arbetarekommun, rimligen vara ovetande om Kasirga och Östebergs förda politik då de representerar arbetarekommunen.

Motionens uppkomst och hur den passerat de två instanserna är inte heller någon slump. Kasirga och Östeberg tillhör båda Stockholms Arbetarekommun vilket även gruppledaren i kulturutskottet Lawen Redar gör. Ledare för den socialdemokratiska riksdagsgruppen, och ordförande i gruppstyrelsen, är Annelie Karlsson från partidistriktet i Skåne. Just Skåne och Stockholms Arbetarekommun är de socialdemokratiska partidistrikt som är de starkaste fästena för en fortsatt identitetspolitik. En statligt finansierad Imam-utbildning har länge varit ett krav från Muslimska Brödraskapets nätverksorganisationer enligt det projektavtal som tecknades mellan Broderskaparna, dvs dagens Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och Sveriges Muslimska råd.

Vare sig Kasirga eller Österberg kan rimligen ha tagit till sig Erik Amnås utredning SOU 2009:52, Staten och imamerna. Inte heller tycks riksdagsledamöterna i fråga ha grundläggande kunskaper i regeringsformen inom det område det nu för fram sitt förslag. Som dessutom upphöjts till att bli officiell socialdemokratisk politik genom att det passerat kontrollinstanserna.

En statlig auktorisation av somliga religiösa ledare skulle innebära en inblandning i inre församlings- och samfundsangelägenheter som inte står i samklang med principen om statens konfessionella neutralitet. Det skulle knappast heller harmoniera med samhällets och samfundens principer om föreningsfrihet och autonomi mellan stat och organisationer. 

Utredningen stannade vid att förorda att imamers vidareutbildningsbehov för att kunna verka i Sverige bör tillgodoses inom det generella utbildningssystemet. Som till exemepel såväl Sfi- utbildning som utbildning i språk och samhällskunskap vid landets folkbildningsinstitutioner, högskolor och universitet, där det för övrigt övervägs flera initiativ riktade specifikt mot imamer. Myndigheter och institutioner inom bland annat sjukvård, socialtjänst, skola och kriminalvård som har behov av specialutbildade imamer med särskilda uppgifter bör själva, menade utredningen tillgodose dessa inom ramen för principen om likabehandling.

Det är uppenbart nu att Socialdemokraterna inte valt väg ännu mellan en uttalad identitetspolitisk linje, som motionärerna och Stockholms Arbetarekommun företräder och en mer pragmatisk linje som förordas i varje fall officiellt av socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Att motionen ändå läggs tyder på att den förre centerpartisten Mikhail Yüksels nya parti, Partiet Nyans upplevs som ett hot på något sätt.

Socialdemokraterna faller, om än kanske tillfälligt, tillbaka i identitetspolitiken genom att vilja skapa positiv särbehandling för enskilda konfessionella grupper. 

Förslaget öppnar för att islam blir upphöjt till statsreligion då det är den enda religion som omfattas av förslaget och åtnjuter den positiva särbehandlingen.

 

Extramaterial:

Kasirga och Österbergs motion om statlig imam-utbildning.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se