SvD i allians med Muslimska Brödraskapet i Sverige

Muslimska Brödraskapet. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Tisdag 15 Okt 2019 2019-10-15
E-post 3524

SvD, med ett statligt presstöd om 40 miljoner kronor per år släpper igenom på sin debattsida en av Muslimska Brödraskapet i Sveriges mest kända företrädare. SvD gör det utan att ge läsaren en bredare bild av denne annat än att han råkar vara en “Syrien-kännare” och är “aktuell i den pågående situationen i Syrien”. Yasir Al-Sayed Issa är i och för sig en kännare av Syrien. Men från sitt eget speciella perspektiv.

Den kurdiska väpnade gerillan SDF tillhör en lång lista med mycket tveksamma intressenter i landet. Det handlar om makter som vill något annat än det syriska folket vill. Det skriver Yasir Al-Sayed Issa, svensk med rötter i Syrien, och presenteras av SvD som  Syrienkännare.

Yasir Al-Sayed Issa är inte okänd i dessa sammanhang och han har varit ett flertal tillfällen i Syrien under den tid som inbördeskriget rasat tillsammans med sin far. Tarif Al-Sayed Issa.

Fadern Tarif Al-Sayed Issa historia i Syrien är inte ointressant. Tarif Al-Sayed Issa anslöt sig 2015 till Fath-armén som strax innan hade gått upp i al Nusra-fronten tillsammans med al Qaida. Al Nusra-fronten gjorde sig 2016 skyldiga till folkmordet på den kristna minoriteten i Idlib, av 1 300 kristna överlevde endast två. Ett äldre par. Tarif Al-Sayed Issa var öppet medlem i det Muslimska Brödraskapet och hyllades som martyr på Muslimska Brödraskapets syriska twitterkonto efter att han avlidit i sviterna av de skador han åsamkades av en bilbomb. Även om Tarif Al-Sayed Issa officiella roll i Fath-armén var biståndsarbetaren ses han i flera sammanhang posera iklädd fältuniform, stridsbälte samt beväpnad med en Kalasjnikov framför bland annat statshuset i Idlib i en segerposé tillsammans med Muslimska Brödraskapets insignia.

Även Yasir Al-Sayed Issa har nära, eller rent intima band, med det Muslimska Brödraskapet i Sverige. Yasir Al-Sayed Issa var tidigare styrelseledamot i Islamiska Förbundet i Stockholm, IFS. IFS är en islamisk organisation i Stockholm som bland annat driver Stockholms moské. Organisationen grundades 1981 och är medlem i stiftelsen Islamiska förbundet i Sverige, med vilket den också delar postadress.

I Stockholms moské har bland annat Muslimska Brödraskapets andlige ledare Yussuf al Qaradawi föreläst och hållit bön. Yusuf al-Qaradawi deltog i juni 2003 i en konferens som hölls i Stockholms moské som hade anordnats av Islamiska förbundet i Sverige. Vid detta tillfälle uttryckte han sitt stöd för självmordsattacker riktade mot civila israeler, inklusive kvinnor och barn. Qaradawis antisemitiska uttalanden samt åsikter är väl kända. Bland annat ett uttalande från 2009: 

Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats. Detta var ett gudomligt straff för dem. Med Allahs vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende.

På senare år har IFS och Stockholms Moské även varit en arena för terrorfinansiering.  Syriern Ihab Hallak har erkänt i domstolsförhör i Libanon att han samlat in cirka 870 000 kronor i Stockholms moské och slussat pengarna till al Qaida-anslutna terrororganisationen al-Nusrafronten i Syrien. Den armégrupp som fadern Tarif al Sayyed Issa tillhörde.

Utöver sitt engagemang i IFS och Stockholms moské är Yasir Al-Sayed Issa anställd på studieförbundet Ibn Rushd. Tidigare som verksamhetsutvecklare men idag IT-ansvarig samt ansvarig för digital utveckling. Studieförbundet Ibn Rushd har fram till och med 2018 varit en av tre huvudarrangörer för de Muslimska Familjedagarna. Denna årliga konferens har präglats av internationellt välkända jihadistpredikanter och shariaförespråkare som huvudföreläsare. Så sent som vid den sista konferensen 2018, konferensen lades ned med kort varsel 2019, var bland annat Nourredine Khademi huvudtalare.

Genom åren har även andra kända antisemiter som den brittiske konvertiten Yvonne Ridley bjudits in i andra sammanhang av studieförbundet och dess medlemsorganisationer. Bland annat till riksdagen. Khademi är även internationellt känd under ett annat namn – Imam Jihad – för hans offentliga uppmaningar att ansluta sig till de islamistiska styrkorna i Syrien. Som till exempel al Nusra-fronten. Ridley har beskrivit judendomen som en dödskult vars syfte är att erövra världen.

När Ledarsidorna.se påtalade allt detta för SvD Debattredaktör Carina Stensson under dagen lät hon förstå att SvD var mycket väl medvetna om vem Yasir Al-Sayed Issa var och att han var aktuell i en fråga med nyhetsvärde innan hon lade på telefonen. Hon lät hänvisa alla övriga frågor till mail istället. Ledarsidorna.se finner inga egentliga skäl att fortsätta konversationen med det tydliga avslut efter att ha motiverat sig som Stensson gjorde.

SvD Debatt är nu att betrakta som en av Muslimska Brödraskapet i Sveriges kommunikationsplattformar med sin direkt vilseledande beskrivning om vem Yasir al Sayyed Issa är och vad i övrigt han kan tänkas representera.

Det Muslimska Brödraskapet i Sverige.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se