Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan allt mer lika domedagssekter

Johan Westerholm. Foto: Photo by Wilmarksgard
  • Lördag 5 Okt 2019 2019-10-05
E-post 1242

Såväl Svenska Kyrkan som Equmeniakyrkan utvecklas för närvarande till att bli allt mer lika teologisk-politiska domedagssekter. Sekter med sina tillgångar inlåsta i stiftelser utan insyn och med tydliga domedagsprofetiska politiska budskap genom de personunioner som uppstått med politiska partier.

Artikeln som ljudfil:

I en artikel i Equmeniakyrkans tidning, (dessvärre endast i pappersformatet) Sändaren kommenterar diakonen Anna Ardin min kritik mot hennes utredning om Sociala Missionens omorganisation. Ardin menar att även om de tekniska lösningarna, att låsa in verksamhet och tillgångar i en stiftelse tål att diskuteras så är det den bästa lösningen anser hon. Det finns en hel del till att både ifrågasätta och understryka Equmeniakyrkans framtidsstudie om hur Sociala Missionen, den diakonala huvudverksamheten, skall utvecklas.

Mer läsning: Equmeniakyrkan inför profetisk och politisk diakoni

Förutom att verksamheten skall låsas in i en stiftelse utan insyn så framgår det av rapporten att de medel som testamenteras och testamenterats till Sociala Missionen skall följa med till den nya, än så länge i huvudsak odefinierade verksamheten. Oavsett om det var testamentatorns avsikt eller inte, det vill säga om testamentatorn avsåg att ekonomiska medel och andra tillgångar skulle främja en klassisk diakoni i församlingarna så kommer dessa att vara fast i den stiftelse som bildas.

Den andra stora stötestenen är huruvida diakoni skall vara politisk eller inte. Så som bland annat Anna Ardin utnyttjat sin plattform som diakon så präglas den av en domedagsretorik där Greta Thunberg-rörelsen mer eller mindre påstår att mänskligheten kommer brinna upp inom en tio-årsperiod. Att den enda lösningen är en form av andlig och ekologisk diktatur som tar världen tillbaka till förindustriell tid. Styrd av en ekologisk despot.

Det är inte svårt att komma till slutsatsen att Equmeniakyrkan nu lämnar den klassiska diakonin. En diakoni som bygger på att ge människor, oavsett politiska åsikter, sexuell läggning, etnicitet etc stöd om de utsatts för fysiskt eller psykiskt våld, eller är sjukdom, ensamma eller som på annat sätt behöver ljus och hopp i sin tillvaro.  Equmeniakyrkans domedagsprofetiska utveckling och kommande inriktning passar mycket illa in i detta. 

Och det är inte säkert att de som har eller kommer att testamentera icke obetydliga ekonomiska tillgångar är fullt ut medvetna om vad denna diakonala utveckling innebär. Varför det är så viktigt att låta testamenterade medel stanna kvar i den föreslagna nya organisationen och samtidigt låsa in den från insyn istället för att bygga en motsvarande organisation helt från grunden med full transparens är en fråga som inte minst de som betjänas av Equmeniakyrkan bör ställa sig.

Samtidigt säger Ardin att kyrkan inte skall vara politisk men menar att kyrkan skall kunna ta ställning i kontroversiella frågor. Det är två påståenden som inte kan rymmas i samma uttalande. Och absolut inte så länge Ardin är kvar som förbundsstyrelseledamot i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. En roll hon i olika sammanhang blandar med sin roll som diakon. En diakon med ett domedagsprofetiskt budskap.

Mänskligheten kommer brinna upp inom tio år. Fräls er nu så hamnar ni inte i skärselden.

Och samma tankegods som Equmeniakyrkan nu implementerar i vården av själar har slagit rot även i Svenska Kyrkan. Såväl Ärkebiskop Antje Jackelén som den nyvigde biskopen i Stockholms stift, Andreas Holmberg menar att klimatfrågan är vår tids ödesfråga. 

I samband med 2014 års biskopsmöte belystes på ett särskilt sätt diakoners kallelse och uppdrag i kyrkan. Biskoparna slog då fast att det i församlingsuppdraget finns en 

”profetisk dimension som innebär att ge röst och livsutrymme åt de utsatta”. 

Biskoparna ansåg vidare att det i det profetiska uppdraget ingår att analysera sociala och politiska skeenden, samtidigt som diakonen förväntas vara en förändringsaktör och opinionsbildare. Både inom kyrkan, som att utmana kyrkans syn på sig själv och sin uttolkning av Bibeln, men även i samhällsdebatten. Det kristna budskapet får stå tillbaka vilket är en naturlig följd av att ha befordrat icke teologer till kyrkans röst utåt. Diakoner har generellt sett en ytterst begränsad teologisk utbildning.

Ödet. Domedagen är nära om ni inte frälses. De troende, det andliga perspektivet, skall rädda mänskligheten. Trots att all empiri sedan 1986 visar att just det andliga och religiösa perspektivet varit huvudorsak till bland annat de flyktingströmmar som drabbat Europa och MENA-området sedan snart 35 år tillbaka i tiden.

Det var därmed ingen slump att Anna Ardin vid den årliga obligatoriska fortutbildningen av präster i Stockholms stift fick ett eget seminarium. Trots att Ardin tillhör en annan kyrka, Equmeniakyrkan.

Utvecklingen av både Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan borde oroa de som betjänas eller är medlemmar men även de som står utanför. De som är apostater, avfällingar, hedningar och otrogna i kyrkans ögon. De som anses onda eller i bästa fall oupplysta och i behov av frälsning.

En kyrka där oliktänkande är otänkbart. Antingen tror du på domedagen och de budskap som förmedlas för närvarande och då är du frälst och välkommen in. Eller så tror du inte på domedagen och får finna dig att brinna upp i den eviga skärselden som inträder på jorden inom tio år. Som apostat, avfälling och klimathedning. Diakonen kommer till dig och avgör om du skall räddas från skärselden.

Båda organisationerna utvecklas i allt snabbare takt till att bli teologisk-politiska domedagssekter. Med en direkt förbindelse med Socialdemokrater för Tro och Solidaritet genom personunionen som uppstått med Anna Ardin som även representerar i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som förbundsstyrelseledamot.

Med tanke på tillgångarna, i Svenska Kyrkans fall miljardbelopp och i Equmeniakyrkans diakonala verksamhet med testamenterade miljonbelopp kommer dessa de facto sammanslagna domedagssekter påverka hela eller stora delar av det svenska debattklimatet. I rollen som uppsökande diakoner som tidigare erbjöd stöd, tröst och lindring eller i egenskap av präster, pastorer och biskopar från predikstolar och altare.

Domedagen är här. Fräls er och rätta in er i en teologisk diktatur eller gå under i den eviga skärselden.

 

Mer läsning:

Ledarsidorna.se utredning om vad profetisk och politisk diakoni innebär (premiumartikel)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se