Sverige kan visa vägen i sanktionerna mot Turkiet

Montage. Foto: AP.
  • Fredag 11 Okt 2019 2019-10-11
E-post 616

Flera länder höjer nu rösterna för att införa ett vapenembargo mot Turkiet. För Sveriges del är effekten av ett infört embargo endast marginellt för Turkiet. Menar Sverige allvar med markeringen mot president Recep Tayyip Erdogan finns effektivare medel. Som en total strypning av teknik och kompetensexporten till Telia-ägda Turkcell och en omedelbar försäljning av aktieposten.

Turkiets invasion av norra Syrien, i syfte att skapa en buffertzon för repatriering av syriska flyktingar fördöms av en i praktiken samlad västvärld. Civila tvingas på flykt och resultatet kan inte bli bara en ny flyktingvåg utan även att de läger som IS-anhängare nu förvaras i lämnas obevakade. Med ny terror som följd. Det är inte heller någon hemlighet att IS har lämnat efter sig celler av aktivister i de nu befriade områdena som bara väntar på att bli aktiverade igen.

Flera länder förbereder nu vapenembargo mot Turkiet. Så även Sverige. Ett vapenembargo kommer dock inte nämnvärt hindra Turkiets president Recep Tayyip Erdogan från att fortsätta sin krigföring. Turkiets president har visat sig vara en mästare på att spela ut USA mot Ryssland och vice versa för att hela tiden kunna säkerställa försörjningen av krigsmateriel.

Även utrikesminister Ann Linde söker nu riksdagens stöd för ett vapenembargo men den svenska exporten är i sammanhanget blygsam. 

En väsentligt för Erdogan mer smärtsam, och effektiv åtgärd är att Sverige dels inför ett mer generellt förbud av export av teknik som kan få militära eller semi-militära användningsområden. Detta genom att staten, som kontrollerar Telia, tvingar Telia till att avyttra aktieinnehavet i mobiltelefonoperatören Turkcell.

Utan aktieinnehav stryps därmed den naturliga tillgången till mycket av den teknik som Telia utvecklar tillsammans med bland annat Ericsson.

Förutom en mycket effektiv säkerhetsapparat, med omfattande lagstiftning som stöd, kontrollerar president Erdogan på olika sätt de för en yttre betraktare de oberoende mobiltelefonoperatörerna för att kunna avlyssna och spåra bland annat journalisters samtal. En av de mobiltelefonoperatörer som visat sig vara mest lojala till president Erdogan är bolaget Türkcell som ägs till 24 procent av svenska Telia. Huvudägare i Telia är den svenska staten med 37,7 procent.

Styrelsens ordförande är Ayrıca Akça men mer intressant är den oberoende ledamöten Mehmet Hilmi Güler. Güler var fram till 2011 minister i Erdogans regering efter att ha tjänstgjort i bägge Erdogans regeringar som energiminister. Som lojal till president Recep Tayyip Erdogan bevakar Güler att Türkcell lever upp till de krav som presidenten kan ställa på en annars helt privat komersiell aktör. Idag beräknas över 70 000 turkiska mobiltelefonabonnemang vara avlyssnade eller övervakade i olika grad av den turkiska staten. Något som är omöjligt utan följsamma mobiltelefonoperatörer där Türkcell har mer än 50 procent av marknaden.

Türkcell har visat sig vara ett mycket viktigt instrument för Erdogan vid kuppförsöket 2016. Att Türkcell, trots ägandet, utgör presidentens förlängda arm i oroliga tider vittnar om vilka utrensningar övriga teleoperatörer fick genomgå efter kuppförsöket. Inte en enda person var tvungen att lämna Türkcell som jämförelse. Ett tecken på lojalitet. Klimatet för journalister i Turkiet har hårdnat sedan en längre tid och har nu nått historiskt allvarliga nivåer. I utkanten av förtrycket av journalister, politiker och inskränkningarna i det fria ordet återfinns svenska intressen och aktörer. Avlyssningen av befolkningen via mobiltelefonoperatörerna är även fokuserade på kurderna och kurdiska politiska företrädare.

Sverige kan som första land mena allvar med sanktioner mot Turkiet för dess övergrepp på kurderna genom att helt enkelt inlednignsvis strypa tekniktillgång och kompetensöverföring mellan Telia och Turkcell för att sedan sälja hela innehavet.

Det är en signal som president Recep Tayyip Erdogan förstår. Erdogan är helt beroende av ett väl fungerande Turkcell för att fortsätta vara det land som fängslat flest journalister, i huvudsak med Telias tysta bistånd och godtycke och som nu inlett ett aggressionskrig mot kurderna.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se