Beslutet om Operation Rimfrost innebär stora risker – Beläggningen på anstalter redan över 100 procent

Mikael Damberg och Stefan Löfven. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Torsdag 21 Nov 2019 2019-11-21
E-post 880

Skulle antalet vålds- och vardagsbrott nu öka på andra orter i landet som dränerats på poliser i yttre tjänst under operationen Rimfrosts gång kommer det politiska priset bli högt. Beläggningen på anstalter och häkten är redan nära eller över 100 procent. Operationen riskerar inte bara Mikael Dambergs politiska framtid och överlevnad som nu fått företräda regeringen. Nu riskeras Stefan Löfvens position som statsminister.

Artikeln som ljudfil:

Inrikesminister Mikael Damberg presenderade under gårdagen den utredning som ska genomföra en bred översyn av de regler som styr ordningsvakternas verksamhet. Syftet är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden.

Utredningen kommer bland annat att se över för vilka ändamål och på vilka platser ordningsvakter ska tjänstgöra, vilka befogenheter och arbetsuppgifter en ordningsvakt ska ha och vilka krav på utbildning och lämplighet som ska ställas på en ordningsvakt. I uppdraget ingår också att se över vissa frågor kring lämplighetsprövningen av personal hos auktoriserade bevakningsföretag. Utredningen ingår i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten. Som särskild utredare kommer regeringen att utse justitierådet Agneta Bäcklund. Utredningen ska redovisas senast den 21 maj 2021.

Att regeringen är pressade vittnar valet om minister som presenterar nyheten om. Polisens krav på moderniseringen är inte okända utan har legat på justitiedepartementet hos justiteminister Morgan Johansson i närmare 18 månader utan åtgärd. Först med händelseutvecklingen i Malmö och en förnyelse av justitiedepartementet sedan regeringsombildningen börjar sedan länge kända behov från polisen åtgärdas.

Men detta skymmer i stor omfattning vad som sker i Sverige i övrigt. Den pågående operationen ”Rimfrost” i Malmö har dränerat flera polisområden på poliser i yttre tjänst. De idag enligt uppgift 30-tal poliser som förstärker Malmö-polisen gick inte sysslolösa innan de omkommenderades. Inte heller togs de från inre tjänst utan är de poliser som i yttre tjänst fullgör samma arbetsuppgifter som i Malmö men i andra tätorter.

I Stockholm har operation Rimfrost redan fått allvarliga konsekvenser. Enheter som under lång tid haft problem med att fylla bemanningen har sedan operation Rimfrost startade gått ner på minimibemanning eller som i vissa fall, under minimibemanning. 

Att gå ned på en nivå som ligger under minimibemanning ökar inte bara riskerna i samhället och den personal som trots allt är i tjänst. Den ökar även riskerna för väktare och ordningsvakter som inte kommer kunna räkna med den uppbackning som krävs. Att som vissa enheter ligga under minimibemanning med tomma rader innebär även att polisen inte fullgör sina åtaganden i relation till andra myndigheter. Åtaganden som innebär att polisen garanterat en viss närvaro eller utryckningstid fullgörs inte längre.

De risker som polisen nu tvingats till i operation Rimfrost är stora och uppenbara.

Momentant kan operationen, om resten av rättsväsendet klarar av att anhålla, häkta och lagföra samt verkställa fängelsestraff få ner kriminaliteten i Malmö till hanterbara nivåer för att andra åtgärder skall kunna få effekt. Men tidigare erfarenheter vid samordnade operationer visar på att kriminaliteten anpassar sig och kan i värsta fall bli värre.

Ett exempel på detta är den operation mot den öppna narkotikaförsäljningen i Rinkeby för ett par år sedan. Under den tid som operationen pågick gick försäljning av narkotika och våldsbrotten ner men den försvann inte. Framför allt så flyttade narkotikaförsäljnigen till de närliggande Spånga och Rissne.  Och kom att stanna kvar där när polisen avslutat operationen i Rinkeby. Där narkotikaförsäljningen återetablerade sig men med nya, mer diskreta metoder.

Risken är nu stor att dräneringen på poliser i övriga tätorter nu skapat ett vaakum för kriminalitet att etablera sig i. Med Malmö som en ogästvänlig miljö kan det inte uteslutas att kriminaliteten nu flyttar momentant till grannorterna Lund, Landskrona och Trelleborg men även de mindre orterna som till exempel Staffanstorp för mellanlagring och grossistverksamhet av olagliga preparat och tjänster. En taktikanpassning vilket Frederico Moreno i Expressen tidigare beskrivit. Redan idag har kriminaliteten taktikanpassat och genomför mer av sin verksamhet dagtid då polistätheten varit lägre. 

Regeringen har tillsammans med polisledningen tagit en politisk risk genom att utlova en ”substantiell förbättring” inom sex månader. Även om de skulle lyckas i Malmö kommer det politiska priset bli högt om kriminaliteten etablerar sig mer permanent i grannorterna samt om brotten ökar i de tätorter som nu tvingats avvara poliser i yttre tjänst. Poliser som inte har kunnat kompenseras med ökad täthet av annan säkerhetspersonal. Och den 21 maj 2021 ligger långt borta trots att behoven hos polisen varit kända sedan länge av justitieminister Morgan Johansson. Långt längre än de 18 månader som förflutit sedan polisen senast framförde dessa.

Att Mikael Damberg med sin korta tid som inrikesminister nu blir den som får gestalta risktagandet är dock inte ologiskt. Morgan Johansson har, trots att han klarade sig undan en misstroendeförklaring fortfarande det reella politiska ansvaret. Och situationen inom andra delar av rättsområdet är allvarlig och har varit utom kontroll under en längre tid. Kriminalvården rapporterar om en beläggningsgrad på säkerhetsanstalter på mer än 100 procent. På häkten ligger beläggningen över 96 procent. Även situationen inom kriminalvården har varit känd av justitieministern under flera år utan egentliga åtgärder som följd.

Femtio lagar har stiftats men antalet lagar är inte ett mått på en framgångsrik kriminalpolitik. Om antalet stiftade lagar var måttet skulle regeringen, precis som Morgan Johansson och statsminister Stefan Löfven försöker sätta bilden av, vara en historisk framgång.  Men sedan 2014 har kriminaliteten trots alla nya lagar ökat med ökad otrygghet och tilltagande samhällsoro som följd. Ett bättre mått är antalet lagförda livsstilskriminella och att antalet vålds- och vardagsbrott går ner. I hela landet.

Beslutet om, men främst utformningen av Operation Rimfrost innebär stora risker. Skulle antalet vålds- och vardagsbrott nu öka på andra orter i landet som dränerats på poliser i yttre tjänst under operationen Rimfrosts gång kommer det politiska priset bli högt. 

Det riskerar inte bara Mikael Dambergs politiska framtid och överlevnad som nu fått företräda regeringen. Nu riskeras Stefan Löfvens position och eftermäle som statsminister.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se