Centerpartiet och Liberalerna: Knähundar och delansvariga eller oberoende opposition

  • Måndag 11 Nov 2019 2019-11-11
E-post 1593

Sverigedemokraternas väckta misstroendevotum mot justitieminister Morgan Johansson ställer politiken på sin spets. Kommer Centerpartiet och Liberalerna att stödja justitieministern eller lägga ned sina röster kommer dessa fortsatt kunna ställas som ansvariga för den fortsatta utvecklingen i Malmö och på andra orter i landet där gängkriminaliteten dominerar stadsbilden.

Sverigedemokraterna kommer att väcka en omröstning om en misstroendeförklaring mot justitieminister Morgan Johansson (S) efter den senaste tidens våg av våldsbrott. Det säger partiledaren Jimmie Åkesson till Sveriges Radios Ekot. Moderaterna meddelar att de kommer att stödja ett sådant förslag rapporterar bland annat Dagens Nyheter.

Även om det är inrikesminister Mikael Damberg som idag ansvarar för polisen så är helgens händelser i Malmö ett resultat av en längre tids utveckling. En längre tid, närmare bestämt tio år, där den gemensamma nämnaren är dagens justitieminister Morgan Johansson har en lång historia att vara inblandad i de flesta nationella kriser eller förtroendetapp för regeringen som Sverige upplevt sedan regeringsskiftet 2014:

  • 2015: De kraftigt försenade terrorlagarna. Den utlovade lagstiftningen kom på plats först ett drygt halvår efter det utlovade datumet, kraftigt urvattnade.
  • 2015: Migrationskrisen och tvärvändningen. Så sent i september utlovade justitiemininistern att han inte ville sätta några tak för migrationen samtidigt som statsministern inför ett jublande publikhav på Medborgarplatsen i Stockholm lovade svenska folket att ”mitt Europa bygger inga murar”. Till justitedepartementet hade det sedan flera månader innan inkommit lägesrapporter som varnade för överbelasting i landets socialtjänster vilket Ledarsidorna.se var ensamma att rapportera om. Trots detta lät justiedepartementet försöka få Migrationsverket att etablera ett flyktingläger på Rinkabyfältet utanför Kristianstad för 10 000 flyktingar. Rinkaby är ett samhälle med drygt 700 invånare. Det var först när Försvarsmakten sade nej som försöken upphörde. Bara några månader senare, den 24 november, stängde Sverige gränserna.
  • 2017: Gymnasielagen eller den de facto amnesti för de uppskattningsvis drygt 7 000 afghanska unga män som saknar asylskäl. Lagen fick inte bara svidande kritik från Lagrådet för att inte vara rättssäker utan processen kritiserades i hårda ordalag av Riksrevisionens följande granskning. Justitieministern visade sig ha frångått all den empiri som arbetats upp i regeringskansliet i lagstiftningsprocessen.
  • 2018: Skogsbränderna. Det tog justitieministern 13 dygn av okontrollerade bränder innan han löste ut den paragraf i LSO, Lagen om Skydd mot Olyckor som skulle ge MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap mandat att samordna vattenbombningar och andra brandskyddsresurser. Trots återkommande propåer. När beslutet väl fattats tog det mindre än två dygn att få bränderna under kontroll. Totalt förrstördes 14 500 hektar skog. 
  • 2018: Morgan Johansson försöker att inskränka både Tryckfrihetsförordning och Yttrandefrihetsgrundlag men hindras i sista parlamentariska instans efter att Sverigedemokraterna rest frågan att låta lagförslaget gå till beslutande folkomröstning vid det ordinarie valet.
  • 2018: Återkommande förseningar och urvattning av terrorlagstiftning.
  • 2019: Medverkat till att sju personer som bedöms utgöra en fara för rikets säkerhet försätts på fri fot, trots att Utlänningslagen möjliggör längre tid i förvar. Utlänningslagen är justitieminister Morgan Johanssons explicita ansvar då han även är migrationsminister. Förseningen av reformeringen av Lagen om Särskild Utlänningskontroll samt relevanta paragrafer i Utlänningslagen är direkt kopplat till Morgan Johansson som person.

Utöver detta var Morgan Johansson som ordförande för riksdagens justitieutskott ansvarig för att den enda motion som lades under mandatperioden 2010-2014 om en översyn av terrorlagstiftningen röstades ner. Morgan Johanssons motiv till detta var att motionen kom från en enskild riksdagsledamot, Staffan Danielsson (C). 

Om ett misstroendevotum skall gå igenom kommer det kräva att inte bara att Moderaterna och Kristdemokraterna ansluter sig till Sverigedemokraternas initiativ i kammaren. Då ministern endast kan fällas om han har en majoritet emot sig kommer det kräva att minst hela Centerpartiet ansluter sig. Eller att Liberalerna plus två till ansluter sig.

Skulle Centerpartiet och Liberalerna istället välja att lägga ned sina röster och låta Morgan Johansson sitta kvar kommer de rimligen att även de ställas till ansvar för den fortsatta utvecklingen i Malmö och på andra orter i landet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.