De utvisade icke-utvisade imamerna: Fler frågor än svar

Abo Raad. I knät: Stefan Löfven. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se.
  • Torsdag 7 Nov 2019 2019-11-07
E-post 1872

Som situationen nu utvecklar sig med de olika uppgifter som kommer fram och bristerna i regeringsbeslutet om utvisningen av de sex personer som uppges utgöra en fara för rikest säkerhet och den efterföljande handläggning en rad med frågor. Frågor som inte besvaras i egentlig mening av regeringen annat än att de kritiska frågorna ”urholkar förtroendet för Säkerhetspolisen”.

Artikeln som ljudfil:

EDIT  06:50:

Inrikesminister Mikael Damberg menar att det saknas förutsättningar för att hålla de nu icke-utvisade utvisade i fortsatt förvar inom det lagrum som Utlänningslagen medger. Det kan bara tolkas som att regeringen gör bedömningen att de INTE kommer ha lyckats nå en lösning på problemen inom sex månader. Att Abo Raad m.fl kommer stanna kvar i Sverige för en längre tid.

Skulle regeringen, och ansvariga myndigheter se möjligheter att utvisa inom denna tidsperiod om sex månader skulle ett fortsatt förvar vara fullt möjligt enligt såväl lag, förarbeten som internationella prejudikat.

SLUT EDIT

Vetenskapsskolans förre VD Abdel-Nasser el Nadi, som har ett utvisningsbeslut på grund av att han bedöms hota rikets säkerhet, har försvunnit. Enligt uppgift till Sveriges Radio P4 ska el Nadi, som inte kan utvisas till Egypten på grund av risk för förföljelse, ha lämnat landet och därmed verkställt sin egen utvisning.

Enligt polisdokumenten, som P4 Göteborg har tagit del av, upphör mannens anmälan hos polisen i början av oktober. Enligt en källa till P4 Göteborg ska mannen befinna sig utomlands och är han det så har han i princip utvisat sig själv. 

– Har man tagit sig utomlands då har man i någon mening verkställt sig själv, säger Gabriel Wernstedt, presstalesperson vid Säkerhetspolisen.

– Säkerhetspolisen har ingen anledning att hindra en person med ett utvisningsbeslut från att lämna Sverige, säger Sofia Hellqvist, pressekreterare på Säpo, till TT.

Ingen person har försvunnit menar dock inrikesminister Mikael Damberg i en kommentar till TT och beskyller den media, i detta fall SR P4 Göteborg för att underminera förtroendet för Säkerhetspolisen. Trots den dokumentation som P4 kunnat presentera.

El Nadis avvikelse, eller självutvisning reser en rad med frågor kring främst regeringens och polisens samt Kriminalvårdens respektive Migrationsverkets agerande. Eller brist på agerande och konsekvensanalys. 

Eftersom Abdel-Nasser el Nadi efter beslutet om utvisning släpptes i frihet upphörde Mikael Dambergs politiska ansvar, som ansvarig för Säkerhetspolisen och lagen om särskild utlänningskontroll till att bli migrationsverkets ansvar i enlighet med utlänningslagen.

Det första som bör granskas är migrationsminister Morgan Johanssons löfte om att de utvisade, som inte utvisats skulle stå under ”sträng bevakning”. Denna stränga bevakning tycks ha inskränkt sig till att anmäla sig på en polisstation vardagar för att få en notering i ett linjerat block. Inte någon fotboja eller motsvarande som kan ge information om var han råkar befinna sig. Där bör migrationsministern även behöva svara upp på varför inte regeringen maximerade den tid Abo Raad med flera hölls i förvar hela den tid som lagen gör det möjligt, tolv månader (Utlänningslagens 10 kap. 4 paragraf).

Själva frisläppandet av imamen Abo Raad i Gävle, som blev en hjältes återkomst, bör även det kunna granskas i någon mening. I detta fall är det SVT:s rapportering som bör kunna ifrågasättas då den vinkling som de valde förstärkt bilden av hjälte och levande martyr för en person som är i formella termer utvisad men inte utvisad ur landet. 

Det andra som måste granskas är om Abdel Nasser al Nadi befinner sig i ett annat land eller har självavvisat sig. Om så är fallet bör regeringens beslut ifrågasättas varför de inte utlöste paragraf 4 c i Lagen om Särskild utlänningskontroll. I underlaget framkommer att regeringen valt att inte utlösa denna paragraf av något skäl. Paragraf 4 c är den paragraf som gör det möjligt att utvisa till fler alternativa länder. Qatar är ett land som bör prövas åtminstone i ett fall, centralgestalten Abo Raad. Moskén i Gälve uppges vara finansierad av främst Qatar som idag utgör Muslimska Brödraskapets främsta fäste med dels sitt finanisella centrum dels vara Muslimska Brödraskapets Yussuf al Qaradawis vistelseort. 

Vetenskapsskolans förre VD Abdel Nasser al Nadi uppges även ha fört omfattande ekonomiska tillgångar till Saudiarabien vilket pekar på ett annat möjligt utvisningsland för en eller flera de idag utvisade men inte utvisade.

I det regeringsbeslut som omfattar Abo Raad, och som är likadant utformat för de övriga framkommer att regeringen inte löst ut den paragraf i Utlänninsglagen som medger utvisning till alternativa länder. Det är därför högintressant var Abdel Nasser al Nadi idag befinner sig. Och inte minst hur han tog sig dit. Om han hade tillgång till resehandlingar i form av pass. Som utländsk medborgare kan han inte röra sig helt fritt ens inom Norden varför pass är en absolut förutsättning för att kunna förflytta sig.

Som situationen nu utvecklar sig med de olika uppgifter som kommer fram och bristerna i regeringsbeslutet, närmast paragraf 4 c som inte utlösts reser hela beslutsprocessen och efterföljande handläggning en rad med frågor som inte besvaras i egentlig mening av regeringen.

En regering som inte har initiativet utan helt enkelt hamnat i knät på en person med stor symbolisk betydelse för den islamistiska diasporan i Sverige. Abo Raad som idag är utvisad. Men inte utvisad.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se