Ett EU ur balans försöker skylla på Vladimir Putin

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Fredag 8 Nov 2019 2019-11-08
E-post 782

Europa är tyngt av att ha kommit ur balans på grund av att ha skapat instabila stater i MENA-regionen. Dessa instabila stater har provocerat fram stora migrationsströmmar som kombination med de slitningar som finns i unionen gör nu EU allt för att försöka mobilisera och skylla alla problem på rysk mediebevakning i allmänhet och Vladimir Putin i synnerhet.

Artikeln som ljudfil:

East StratCom Task Force´s projekt EUvsDisinfo menar i en rapport att rysk Kreml-vänlig media och då även Vladimir Putin anser sig hotade av Greta Thunberg och rörelsen Fridays för Future. East StratCom Task Force´s skapades av EU:s höge representant, eller ”utrikesminister” 2015 för att möta rysk desinformation. 

Orsaken till att de Kremlvänliga medierna attackerar Greta Thunberg är att de är rädda för henne. De kan inte acceptera att hon är ansiktet utåt för en global proteströrelse på gräsrotsnivå, eftersom det skulle visa hur brutalt ryska medborgare nekas rätten till fredliga demonstrationer, hävdar East stratcom task force rapporterar Dagens Nyheter. Rapporten publiceras i en märklig tid. Vladimir Putin har aldrig varit starkare i sin intressesfär än nu och EU har aldrig varit mer instabilt.

När det gäller ingripandet i Syrien 2015 på president al-Assads sida handlade det inte bara om att stärka Rysslands inflytande där. Putin ansåg att han hade förstått något som västvärlden inte hade förstått: Att det är bättre att stötta en diktator och hjälpa honom att sitta kvar, än att störta en diktator och skapa kaos och anarki. För Putin blev Saddam Hussein i Irak och Muammar al-Gaddafi i Libyen två exempel på hur felaktigt väst handlade när man störtade dem. Resultatet blev misslyckade och icke fungerande länder. Icke fungerande länder som skapar stora flyktingströmmar som i sin tur destabiliserar europas välfärdsstater.

En annan indikation på att västvärlden har problem är spänningarna inom försvarsalliansen Nato. I en intervju med brittiska tidskriften the Economist som återgivits av bland annat SVT varnar Franrkikes president Emanuel Macron andra länder i Europa för att de inte längre kan lita på stormakten USA.

– Vad vi för närvarande upplever är Natos hjärndöd, säger han i intervjun.

Macron anser även att USA “vänder ryggen mot Euruoa”, och säger att det är svårt att avgöra vad Nato är i ljuset av USA:s åtaganden. Som exempel nämner den franske presidenten USA:s beslut att dra tillbaka sina militära styrkor från de av kurder kontrollerade områdena i nordöstra Syrien. Den amerikanske presidenten Donald Trumps beslut kom som en överraskning för London, Berlin och Paris.

Det sker samtidigt som Nato:s generalsekreterare Jens Stoltenberg betygar Turkiet Nato´s lojalitet och att Turkiet är nyckeln för stabilitet i Europa samt Ankaras legitima krav på säkerhet för Turkiet. Nato ger därmed president Erdogan ett godkännande i efterhand för sin oanmälda markoffensiv riktad mot kurderna. Kurderna är idag bekräftat övergivna inte bara av USA utan även av Nato och därmed även Europa. Turkiet har dessutom skickligt utnyttjat sitt geo-strategiska läge genom att vara stor inköpare av både ryska och amerikanska vapensystem. Erdogan håller inte bara EU i ett strypgrepp utan även hela Nato och därmed i förlängningen USA.

Och Putin har fler strängar på sin lyra. Kina. Det finns idag ingen media som bevakar de rysk-kinesiska förbindelserna som fördjupats i snabb takt. Kina framställs i positiva termer i rysk media samtidigt som både Kina och Ryssland flyttat fram sina positioner i Afrika, den sista kontinenten för snabb ekonomisk tillväxt. Där bland annat Sverige fokuserat på mer eller mindre misslyckade biståndsprojekt som skall utveckla demokratin och som ständigt resulterat i stöd till diktaturer och ökad korruption investerar Kina och Ryssland i afrikansk infrastruktur. Allt för att öka kontrollen av den ekonomiska avkastningen och kontrollen av de olika staterna.

Och om “Fridays for Future” skulle vara ett hot mot allt detta eller kunna förändra USA´s, Kinas och Rysslands utsläpp av koldioxid, dessa tre länder står för 50 procent av de globala utsläppen faller det på sin egen orimlighet. Ryssland och Kina kan över natt strypa informationsflödet från väst och därmed hålla sina respektive befolkningar ovetande om Greta Thunbergs fortsatta livsöde. Och i USA har “Fidays for Future” tappat sitt moment efter det att Greta Thunberg tvingats engagera sig i sina ändrade resplaner. Hon måste ta sig tillbaka till Europa för att kunna delta i klimattoppmötet som flyttades från Chile till Spanien med kort varsel.

Vartefter ”Fridays for Future” och Greta Thunberg får allt mindre publicitet i media, det kan inte uteslutas att rörelsen nått sitt zenit och nu faller tillbaka, ter sig East StratCom Task Force analys som kommunicerats via EUvsDisinfo att Vladimir Putin skulle vara skräckslagen av Greta Thunbergs framfart som helt orimlig. Snarare är den ryska nyhetsåtergivningen av Thunberg och ”Fridays for Future” ett sätt att driva med och håna västvärlden. Europa är redan ur balans och det är EU som nu kämpar för sin överlevnad. 

Tyngd av att ha kommit ur balans på grund av att ha skapat instabila stater i MENA-regionen samt de slitningar som finns i unionen gör nu EU allt för att försöka mobilisera och skylla alla problem på rysk mediebevakning i allmänhet och Vladimir Putin i synnerhet.

EUvsDisinfo rapport, och Rysslands styrketillväxt på alla andra arenor, är snarare ett kvitto för Vladimir Putin att han har agerat rätt hitintills. EU och Nato är ur balans och agerar mer eller mindre desperat för försöka skylla allt på någon annan än att rannsaka sig självt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se