IS-terroristerna på väg tillbaka – även kvinnorna kommer utgöra ett hot

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Tisdag 12 Nov 2019 2019-11-12
E-post 1300

De första IS-terroristerna som repatrieras från Turkiet till Europa börjar nu anlända till respektive länder. Även om utrikesminister Ann Linde säger att inga svenskar är kända bland de första som Turkiet nu deporterar så är det inte en fråga om dessa återvänder. Frågan är mer om när och vilket mottagande justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg har i beredskap.

Artikeln som ljudfil:

Turkiet har länge hotat med att skicka hem utländska IS-terrorister som grips i Turkiet, av turkiska styrkor eller som sitter i läger som Turkiet tar kontroll över.  En IS-terrorist med amerikanskt pass har redan utvisats, nu pågår förberedelser för att senare i veckan deportera sju tyska medborgare och 11 franska. Dessutom planerar Turkiet också att deportera tillfångatagna IS-terrorister från Irland och Danmark. Totalt ska det enligt Turkiet finnas ungefär 1 200 utländska IS-fångar i turkiska fängelser och ytterligare 287 stycken ska ha tillfångatagits i Syrien. Euronews uppgav under gårdagen att européer utgör ungefär en femtedel av de uppskattingsvis 10 000 IS-terrorister som idag hålls i fångenskap i Syrien av kurdisk milis.

Det finns än så länge inga officiella uppgifter om att svenska IS-terrorister skulle finnas på listan bland jihadister som Turkiet planerar att deportera rapporterar Sveriges Radio. Dock har det tidigare förekommit uppgifter att mellan 10 och 15 IS-terrorister kan vara aktuella för deportation till Sverige. Frågan är då hur de kommer att tas emot, av vilken myndighet samt vilket bevisläge som kommer att följa med IS-anhängarna. Det kan då inte uteslutas att ett flertal kvinnor med barn kommer att deporteras samtidigt

Men Regeringen har haft kontakt med turkiska myndigheter och än så länge har det inte kommit indikationer på att svenskar som anslutit sig till IS skulle finnas i läger som kontrolleras av Turkiet och skulle kunna skickas tillbaka till Sverige. Men om så ändå skulle ske, säger utrikesminister Ann Linde (S) att det finns förberedda rutiner för det.

– Då kommer de omedelbart att tas om hand av polisen och säkerhetspolisen och de har de en väldigt detaljerad plan för.

Att det pågår någon form av förberedelser finns det flera tecken som pekar på men än så länge ingenting som styrker detta. Svenska Dagbladets Gunilla von Hall genomförde tidigare en intervju med Aida Sarina som varit en del av den Islamiska Staten som hon och hennes tidigare nu döde man anslöt sig till efter en bröllopsresa till Istanbul för fem år sedan. Porträttet ger bilden av en i det närmaste helt oskyldig och oseende ung kvinna som helt ovetande om mördarsektens ideologi och metoder anslöt sig. 

Visste du inte vilka brutaliteter som IS begick och förespråkade?

– Jag var inte medveten om detta, svarar Aida undvikande.

Men på plats bevittnade du väl grymheterna och såg dödandet?

– Jag vill inte prata om det som var. Nu vill jag blicka framåt och bli normal i mitt hemland igen.

Det finns goda skäl för Aida Sarina att svara undvikande på frågorna samtidigt som SvD inte på något sätt presenterar vare sig en motbild, om det som Aida Sarina påstår är rimligt eller presenterar de senaste forskningsrönen om mordmaskineriet den Islamiska Staten. Mest anmärkningsvärt är det uteblivna journalistiska hantverket. Von Hall sätter aldrig någon som helst press på en person som bevisligen anslutit sig till det värsta mördarmaskineri sedan Hitler byggde sitt Tredje Rike.

Bilden som givits av den Islamiska Staten sedan 2011 har annars varit den av en mer eller mindre mytomspunnen terroristorganisation och mindre är känt om organisationsstrukturen. Det som kommunicerats av myndigheter och media har främst varit en våg av lössläppt och okontrollerat mördande. Ingenting kan vara mer felaktigt vartefter fler och fler dokument från Islamiska Statens egen byråkrati nu blir kända för media och forskning. 

NY Times utrikeskorrespondent Rukmini Callimachi har sedan 2014 samlat in dokumentation från bland annat al Qaida i Mali och framför allt på senare år från Syrien och Islamiska staten. Genom åren har Callimachi samlat ihop en unik informationsdatabas från insidan på den Islamiska Staten omfattande mer än 15 000 dokument som nu analyseras tillsammans med Lorenzo Vidino vid George Washington University i USA. Forskningsprojektet går under namnet “The ISIS Files“. De första resultaten av dessa analyser presenterades vid seminarier i London och Haag under oktober och Ledarsidorna var den enda svenska media som bjudits in och var närvarande.

Av dokumentationen framgår bland annat att

  • De ”Foreign fighters” eller de som anslöt sig till IS från bland annat Sverige fick i praktiken samtliga genomgå en obligatorisk utbildning, för männen en militär utbildning för att sedan välja vilken del av den Islamiska Statens funktioner de ville vara en del av. Om de ville vara en del av de stridande enheterna eller om de önskade vara en del av den administration eller andra supportenheter som utgjorde den Islamiska Staten. En stat vars själva idé var att genomföra folkmord samt etnisk och religiös rensning. Samt att föra anfallskrig vilket är centralt i sammanhanget. Alla, även kvinnorna, förväntades ha en roll i maskineriet och få undantag beviljades
  • Varje slavförsäljning men även konfiskation av egendom från yazidier, kurder, shia-muslimer, kristna och apostater (sunni-muslimer som inte fogade sig räknas som apostater) bokfördes noggrant. Namn på tidigare ägare, hans eller hennes etniska och religiösa ursprung, ålder, värde och i fallet med markegendomar även arealer.  De administrativa rutinerna vid markkonfiskation liknar de som genomförs vid svenska lantmäteriförättningar. Men med ett tillägg: Vem som en gång ägde marken finns med och dennes öde
  • Vid konfiskation av egendom redogörs noga för de ekonomiska villkor som den som vill bruka mark eller nyttja en fastighet som avtalas om med den Islamiska Staten. Hur stor del av vinsten som skall skickas vidare samt att brukaren inte får vidta några åtgärder som sänker värdet eller försämrar avkastningen på fastigheten eller egendomen
  • Även intäktssidan är noga reglerad och Islamiska Staten förde noga statistik över intäkterna. Det visar sig att bara 25 procent av Islamiska Statens intäkter kom från oljeförsäljning. Över 33 procent av intäkterna kom från konfiskerad egendom, sju procent från jordbruks- och livsmedelsproduktion samt en procent av försäljning av världsarvs-antikviteter för att ta några exempel
  • Islamiska Statens ”döttrar” i form av Boko Haram i Afrika men även AQiM, Al Qaida in Mahgrib styrdes mycket hårdare från ledningen än tidigare känt. Utbytet var omfattande på i praktiken alla nivåer.

Sverige har rätt att förvänta sig att behöva ta emot repatrierade IS-anhängare nu av olika karaktär. Under gårdagen anlände den första danska medborgaren till Köpenhamn.

Vissa kan åtföljas av mer eller mindre kompletta förundersökningar medans andra, främst kvinnorna kommer gömma sig bakom historier som den som kommunicerats av Gunilla von Hall och SvD. Historier som den om Aida Sarina som nu förstärks av SvD. Inte historierna om den majoritet av kvinnorna som den om Umm Hamza, Michael Skråmos svärmor som var en aktiv rekryterare. Eller Tooba Gondal, 25, som över tid blev en av Islamiska Statens chefsrekryterare av kvinnliga IS-anhängare. Eller Shamima Begum som i Syrien ska ha sytt fast bombvästar på självmordsbombare så att de inte kunde tas av utan att sprängladdningen detonerade. Begum skall även ha varit medlem i ”hisba”, eller Islamiska Statens moralpolis. Dessa såg till att kvinnorna klädde sig i heltäckande svarta kläder, till sin hjälp hade de beväpnats med bland annat piskor och AK-47:or, även kallade Kalasjnikovs. Shamima Begum har idag fråntagits sitt brittiska medborgarskap.

Dessa historier är i förödande majoritet även bland al Hol-lägrets kvinnor. De var alla en del av kalifatets kamp mot det otrogna väst. Det är orimligt att anta att Aida Sarina skulle vara något annat. Om så är fallet – ett oerhört sällsynt undantag men som SvD på något sätt presenterar som typiskt för kvinnorna i kalifatet. Ovetande och oseende. Trots att IS egen dokumentation styrker en exakt motsatt bild mot vad SvD vill göra gällande som allsidig och sann.

IS-terroristerna, både kvinnor och män kommer att repatrieras till Europa de kommande veckorna. Och Sverige kommer inte att vara undantaget om det skulle bli aktuellt. Nu återstår att se huruvida IS-terrorister kommer kunna återvända till sina tidigare församlingar som till exempel Bellevue-moskén i Göteborg eller till Gävle- respektive Vivalla-moskéerna. Moskéer kända för att utgöra de kluster som de en gång rekryterades ur.

Eller om inrikesminister Damberg samt hans chef Morgan Johansson verkligen kommer ha något annat välkomnande i beredskap för dom. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se