Justitieminister Morgan Johansson – Den osynlige mannen

Morgan Johansson. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Onsdag 6 Nov 2019 2019-11-06
E-post 3065

Morgan Johansson är den minister som inte bara kan kopplas till flest nationella kriser eller trauman per tidsenhet i regeringarna Löfven I & II. Han är även den som när dessa inträffat, och då han samtidigt haft ansvaret visat en särskild talang för att dels förvärra kriserna med sin senfärdighet. Eller helt enkelt bara försvinna när läget är som mest akut och låta andra ta smällarna.

 

Artikeln som ljudfil:

De sex imamerna och religiösa ledarna som nu utvisats bedöms utgöra ett säkerhetshot mot Sverige och har hållits i förvar. Trots att r egeringen vill utvisa dem med hjälp av lagen om särskild utlänningskontroll kan  ingen av dem kan utvisas eftersom det finns så kallat verkställighetshinder. Männen ska nu stå under ”sträng bevakning” under den tid regeringen fortsätter arbeta med frågan.

Justitieminister Morgan Johansson riktar idagt ilska mot männen. Vissa av dem har enligt terrorexperter uppmanat människor att ansluta sig till terrorrörelser.

– På ett moraliskt plan är det klart att man blir förbannad. Det är personer som har varit i Sverige länge, ibland i 20 år, och så tackar de oss på det här sättet, säger han under en träff med riksdagsjournalisterna.

– Vi ska göra allt vi kan för att försöka få dem avvisade. Jag hoppas att vi kan undanröja de här verkställighetshindren. Under tiden gäller att vi har dem under sträng bevakning. Vi ska bland annat utvidga lagen om särskild utlänningskontroll säger justitieminister Morgan Johansson till Aftonbladet.

Men det är för tillfället inte lagen om särskild utlänningskontroll som är det största problemet. Det akuta problemet ligger i Utlänningslagen som migrationsministern har ett särskilt ansvar för.

Ansvaret för frågan om hur de utvisade har nu fallit tillbaka på justiteminister Morgan Johansson som under huvuddelen av processen lämpat över det politiska ansvaret på sin underordnade, inrikesminister Mikael Damberg. Nu är frågan en fråga som faller under migrationslagstiftningen vilket är Johanssons explicita ansvar.

Morgan Johansson har även en lång historia att vara inblandad i de flesta nationella kriser eller förtroendetapp för regeringen som Sverige upplevt sedan regeringsskiftet 2014:

  • 2015: De kraftigt försenade terrorlagarna. Den utlovade lagstiftningen kom på plats först ett drygt halvår efter det utlovade datumet, kraftigt urvattnade.
  • 2015: Migrationskrisen och tvärvändningen. Så sent i september utlovade justitiemininistern att han inte ville sätta några tak för migrationen samtidigt som statsministern inför ett jublande publikhav på Medborgarplatsen i Stockholm lovade svenska folket att ”mitt Europa bygger inga murar”. Till justitedepartementet hade det sedan flera månader innan inkommit lägesrapporter som varnade för överbelasting i landets socialtjänster vilket Ledarsidorna.se var ensamma att rapportera om. Trots detta lät justiedepartementet försöka få Migrationsverket att etablera ett flyktingläger på Rinkabyfältet utanför Kristianstad för 10 000 flyktingar. Rinkaby är ett samhälle med drygt 700 invånare. Det var först när Försvarsmakten sade nej som försöken upphörde. Bara några månader senare, den 24 november, stängde Sverige gränserna.
  • 2017: Gymnasielagen eller den de facto amnesti för de uppskattningsvis drygt 7 000 afghanska unga män som saknar asylskäl. Lagen fick inte bara svidande kritik från Lagrådet för att inte vara rättssäker utan processen kritiserades i hårda ordalag av Riksrevisionens följande granskning. Justitieministern visade sig ha frångått all den empiri som arbetats upp i regeringskansliet i lagstiftningsprocessen.
  • 2018: Skogsbränderna. Det tog justitieministern 13 dygn av okontrollerade bränder innan han löste ut den paragraf i LSO, Lagen om Skydd mot Olyckor som skulle ge MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap mandat att samordna vattenbombningar och andra brandskyddsresurser. Trots återkommande propåer. När beslutet väl fattats tog det mindre än två dygn att få bränderna under kontroll. Totalt förrstördes 14 500 hektar skog. 
  • 2018: Morgan Johansson försöker att inskränka både Tryckfrihetsförordning och Yttrandefrihetsgrundlag men hindras i sista parlamentariska instans efter att Sverigedemokraterna rest frågan att låta lagförslaget gå till beslutande folkomröstning vid det ordinarie valet.
  • 2018: Återkommande förseningar och urvattning av terrorlagstiftning.
  • 2019: Medverkat till att sju personer som bedöms utgöra en fara för rikets säkerhet försätts på fri fot, trots att Utlänningslagen möjliggör längre tid i förvar. Utlänningslagen är justitieminister Morgan Johanssons explicita ansvar då han även är migrationsminister.

Det som är återkommande vid samtliga dessa nationella kriser är att Morgan Johansson valt att göra sig otillgänglig eller att skicka fram underordnad personal. Som inrikesminister Mikael Damberg. Som nu senast i fallet med de nu utvisade men samtidigt inte utvisade:

Morgan Johansson är den minister som inte bara kan kopplas till flest nationella kriser eller trauman per tidsenhet i regeringarna Löfven I & II. Han är även den som när dessa inträffat, och då han samtidigt haft ansvaret visat en särskild talang för att förvärra kriserna med sin senfärdighet. Eller helt enkelt bara försvinna när läget är som mest akut och låta andra ta smällarna.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se