LO överger sina egna medlemmar

Karl-Petter Thorwaldsson. © Kjell Nilsson Mäki
  • Lördag 2 Nov 2019 2019-11-02
E-post 1622

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson initiativ till att öppna dörren för Vänsterpartiet är en direkt reaktion på hur sympatierna i LO-kollektivet utvecklas. Dessvärre gör Thorwaldsson med detta initiativ en felkalkylering då han i praktiken fjärmar sig från sina egna medlemmar. Medlemmar som är den nya medelklass Karl-Petter Thorwaldsson säger sig hata.

Karl-Petter Thorwaldsson kliver idag upp på scen på Vänsterdagarna i Göteborg. Det blir första gången en LO-ordförande talar inför Väsnterpartiet. DN ledare menar att det går knappast att misstolka vilken signal han vill sända ut:  Sväng vänster, Stefan Löfven, sluta dansa efter Annie Lööfs pipa, annars kanske LO tar sina medlemmar och kampanjbidrag och går till Jonas Sjöstedt.

Även om DN:s Ledarredaktion kan ha rätt i viss mening när de pekar på svårigheten för LO att leverera mervärde till sina medlemmar börjar de i samma felaktiga analys som ordföranden själv. Thorwaldsson menar med sitt framträdande i Göteborg att LO inte skall driva en politik som gynnar medelklassen utan fokusera på de med lägst inkomster. Thorwaldsson gör ur sitt perspektiv en naturlig prioritering men agerar nu knappast i LO-medlemmarnas intresse.

Det är de LO-anslutna som ÄR den nya medelklassen. Och Karl-Petter Thorwaldsson överger sina egna medlemmar publikt idag på Vänsterpartiets ”Vänsterdagar”.

I Sverige uppgick medianlönen till 30 900 kronor i månaden år 2018. Den var något högre i privat sektor än bland offentliganställda, men skillnaden var inte större än 500 kronor i månaden. Även om traditionella LO-yrken ligger lägre än medianlönen i riket ligger några tusenlappar lägre än 31 000 kronor är de största klyftorna mellan yrkesutbildade arbetare oorganiserade och icke yrkesutbildade samt de som har en yrkesutbildning. En grovarbetare, eller som det heter i statistiken ”diversearbetare” hade 2018 en snittlön på 21 800 kronor medans en byggnadsarbetare med yrkesbevis kunde räkna hem 29 000 kronor. Det är de arbetare med yrkesbevis som utgör LO:s medlemskår. Inte de som saknar yrkesutbildning eller är bidragsberoende.

Och Thorwaldssons initiativ att närma sig Vänsterpartiet borde därmed förbrylla den vanlige LO-medlemmen. I Demoskops senaste mätning är Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna lika stora inom LO med Moderaterna på en tredjeplats. Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna representerar två tredjedelar av LO-medlemmarnas partisympatier. De som är den medelklass som Karl-Petter Thorwaldsson säger sig hata. Ändå väljer Karl-Petter Thorwaldsson att driva LO längre vänsterut och flirta med vänsterpartiet som i LO-sammanhang är att betrakta som marginella. Endast knappt nio procent av LO-väljarna röstar på Vänsterpartiet. Bort från de egna medlemmarna och mot en politik som gynnar icke organiserade eller icke yrkesutbildade arbetare samt bidragstagare.

Men å andra sidan är rörelsen vänsterut mot en mer bidragsorienterad politik naturlig. Till skillnad från Stefan Löfven är Karl-Petter Thorwaldsson en uttalad identitetspolitiker som ligger högt upp på GAL-TAN-skalan och långt till vänster. Karl-Petter Thorwaldsson företräder, med sin politiska profil, mer en globalistisk vänsterliberal agenda än att han historiskt har försvarat yrkesutbildades krav på lika lön. Som tidigare SSU- och ABF-ordförande är Karl-Petter Thorwaldsson mer politiker än facklig ledare på samma sätt som Stefan Löfven är mer facklig ledare än statsminister.

Karl-Petter Thorwaldssons markering är tydlig. Karl-Petter Thorwaldsson hatar den nya medelklassen trots att det är just denna medelklass som är hans medlemmar. Han avser överge sina egna medlemmar till förmån för ett icke organiserat och icke yrkesubildat kollektiv som inte sällan är bidragsberoende.  Och han lever i tron om att det skall öka både medlemsantal och  driva fler av LO:s väljare till att rösta på ett vänsteralternativ. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.