Misstroendeförklaringen föll – Liberalerna i förlorarhålet

  • Tisdag 12 Nov 2019 2019-11-12
E-post 1238

Nu när även Centerpartiet ger sitt stöd till Morgan Johansson har Sverige fått en helt ny politisk spelplan.
Den som förlorat mest på dagens debacle är Liberalerna. Framför allt på det sätt Nyamko Sabuni motiverade ställningstagandet, att vara långsam är inte grund. Men det var exakt det som var grunden 2017 när Alliansen försökte få bort Ygeman, Hultqvist och Anna Johansson bortser hon ifrån.

Johan Pehrson var nog ärligast, och menade att Liberalerna har ett avtal med regeringen och är i praktiken bakbundna av detta. Hade Liberalerna gått på hans linje hade krishanteringen blivit enklare. Men som det är nu har Liberalerna omfamnat hela regeringens rättspolitik.

Om inte regeringen nu får hejd på alla våldtäkter, misshandelsbrott, rån, sprängningar och annat kommer Liberalerna ställas till svars för detta. Men det som skett har höjt insatserna rejält. Förutom att justitieministern nu vet att han har 40 procent av riksdagen emot sig så kommer han, om han misslyckas med vad statsministern och han lovat väljarna att riskera att nästa misstroendevotering drabbar hela regeringen. Och i sådana fall så kommer inte Liberalerna undan då heller. Dramatiskt skifte i och med dagen.

Nyamko Sabuni (L) menar att Liberalernas ställningstagande bygger på att de inte kan fälla statsrådet Johansson för passivitet. Men det är en förändring av tidigare position då Alliansen, inklusive Liberalerna, 2017 reste ett misstroende mot statsråden Anna Johansson, Peter Hultqvist och Anders Ygeman med hänvisning till just detta. Passivitet. Vad Sabuni baserar den nya hållningen på var det ingen journalist som frågade.

Liberalerna, och statsministern, spelar ett högt spel och de har oddsen emot sig. Sannolikheten att de skall lyckas nu, med vad statsministern själv påstått varit regeringens fokus sedan 2014 måste bedömas som begränsad. Tvärtom har flera brottstyper fördubblats sedan dess. Trots att statsministern själv i TV4 påstår att det är att bekämpa brottsligheten som varit hans huvudfokus sedan hans första dag i ämbetet 2014. Ett huvudfokus som resulterade i att tidigare inrikesminister Anders Ygeman 2017, för två år sedan, ansåg att antalet poliser var fullt tillräckligt.

  • Av de som självrapporterat att de utsatts för misshandel var det 2,3 procent 2014 mot 3,5 procent 2018. En ökning på strax under 30 procent i relativa tal. För denna utveckling är Morgan Johanssons ansvar explicit. Ingen annan har varit justitieminister under den tiden.
  • För antalet mord är siffran lika dyster: 2014: 87 mord, 2018: 108 mord. En ökning på 25 procent i relativa tal.
    Rånen har mer än fördubblats. 2014 angav 0,6 procent av befolkningen att de utsatts för rån. 2018 hade siffran ökat till 1,4 procent.
  • Antal som angivit att de utsatts för sexualbrott har tredubblats under Morgan Johanssons period som justitieminister. Från två procent av befolkningen 2014 till sex procent 2018.

Det politiska ledarskap som försatt Sverige i denna situation är idag Liberalerna och Centerpartiet tillfreds med.
Med detta sagt: Det är de två partierna som jag kommer jaga varje dag från och med nu. Minsta sprängning eller misshandel kommer lasta Morgan Johansson främst. Men därefter Nyamko Sabuni och Annie Lööf som goda medlöpare. De har ansvaret nu. För vad som sker i Malmö, på Järvafältet, i Biskopsgården och alla Sveriges utsatta och särskilt utsatta områden.

Och det är inte synd om dom alls. Alla tre skrattar hela vägen till banken då såväl Sabuni som Lööf har av sina partier fått motsvarande lön eller lönepåslag för att nå upp till vad Morgan Johansson uppbär som minister.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se