Partiet Nyans uppfyller allt fler villkor för att räknas som islamistiskt

Partiet Nyans / Mikail Yüksel. Foto: Pressbild, montage
  • Fredag 22 Nov 2019 2019-11-22
E-post 2597

Partiet Nyans reaktion på begäran att dra in Vetenskapsskolans tillstånd vittnar om att partiet tenderar att vara ett islamistiskt samt i allra högsta grad apologetiskt inför terrororgansiationer som Islamiska Staten. Och retoriken känns igen från tidigare miljöpartister genom att Partiet Nyans försöker misstänkliggöra Säkerhetspolisen och bortse från de parlamentariska spärrar som finns för att garantera rättssäkerheten.

Parallellerna med Miljöpartiet, när de var som mest öppet apologetiska och motarbetade alla försök till att stävja radikal islamism är slående.

År 1996 krävde Yvonne Ruwaida och Peter Eriksson att Säkerhetspolisen helt skulle skrotas i nuvarande form (1996/97:Ju212) och fråntas sina polisiära befogenheter. Elva år senare anklagades Säkerhetspolisen av Yvonne Ruwaida och Mehmet Kaplan, som senare kom att bli bostadsminister för att “konsekvent trakassera muslimer och aktivt underblåsa islamofobi”.

Hösten 2011 – året efter att en självmordsbombare sprängt sig själv till döds på Bryggargatan i Stockholm – ställde sig bland annat Maria Ferm (MP) frågande till varför Säkerhetspolisen hade fått 100 miljoner kronor extra för att förebygga terrorism som riktas mot Sverige (2011/12:Ju399). Motionsskrivarna, bland dem Maria Ferm och Mehmet Kaplan, ville att Säpo skulle prioritera miljöbrott och internationell ekonomisk brottslighet.

Samma år ifrågasatte också bland andra Maria Ferm hela teorin om radikalisering (2011/12 Ju333). De menade att tankesättet riskerar att leda till åsiktsregistrering och var även kritiska till att Storbritannien arbetade förebyggande mot radikalisering. 

Att islamister eller dess allierade ifrågasätter Säpo och driver opinion för att på olika sätt misstänkliggöra Sveriges olika säkerhetstjänster är inget nytt. Miljöpartet har genom åren visat upp en överrepresentation av dessa sympatier. Men det senaste exemplet kommer från Sveriges första öppet islamistiska parti, Partiet Nyans. Mikail Yüksel, ordförande, samt den skolpolitiske talespersonen Lotta Slim protesterar i Dagens Samhälle mot att en majoritet i Göteborgs kommunfullmäktige nu vill dra in Vetenskapsskolans tillstånd och sänt en skrivelse till Skolverket med en begäran.

Den främsta anledningen till att skolan fått så skarp kritik från olika håll är dess tidigare huvudman Abdel Nasser El Nadi som nu av olika myndigheter bedömts utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Dessutom anklagas skolan för att ha anställt IS-återvändare. Abdel Nasser El Nadi anklagas också för att rekrytera personer till våldsbejakande organisationer. 

Slim och Yüksel frågar sig om vilka brott har de IS-återvändarna som Vetenskapsskolan anställt begått samt varför de inte åtalas om det inte finns bevis. De menar att dessa och andra frågor bemöts med en djupt tystnad av Säpo och regeringen som är huvudansvariga i ärendet.  Partiet Nyans förväntar sig mer transparens av Säkerhetspolisen och vill se alla bevis offentliggjorda för att undanröja alla tvivel.

Vi kan inte döma människor utifrån skrivelser i medier menar de.

Att Partiet Nyans är islamistiskt apologetiskt blir nu allt tydligare. Vare sig Yüksel eller Slim tycks i nämnvård omfattning satt sig in i vad den Islamiska Staten är för organisation. Det finns idag ett omfattande bevisläge som styrker bilden av att de som anslöt sig till IS var fullt medvetna om vilken mordmaskin, fullt i nivå med Hitlers Tredje Rike, som de lärare som Vetenskapsskolan sedan kom att anställas som. Vidare finns idag en dom i Högsta Domstolen som lägger fast att de i fallet med IS inte går att särskilja de olika verksamheterna från varandra inom IS. Såväl de stridande enheterna som de som begick terrorhandlingar riktade mot minoritetsgrupper och civila är alltför invävda i varandra för att de skall skiljas åt varför ett engagemang i ena verksamheten innebär att det straffrättsligt räknas som att den enskilde är delaktig i bägge. 

Varje enskild IS-anhängare som anslöt sig skall enligt domstolsutslaget i Högsta Domstolen anses vara väl medveten om organisationens mål och syften, metoder.

Vidare finns de parlamentariska mekanismer som skall garantera rättssäkerheten som Yüksel och Slim efterlyser. Detta är i form av Säkerhetspolisens insynsråd där även Miljöpartiet är representerade. Maria Ferm är i dagsläget Miljöpartiets representant trots att hon annars är en av statsministerns statssekreterare i Statsrådsberedningens samordningskansli. När inte ens Maria Ferm protesterat mot handläggningen, som annars i allt annat vill begränsa eller upplösa Säkerhetspolisens verksamhet bör det anses som bekräftat att Säkerhetspolisens bedömning varit riktig och handläggningen inom gällande regelverk och internationella konventioner.

Partiet Nyans reaktion på begäran att dra in Vetenskapsskolans tillstånd vittnar om att partiet tenderar att uppfylla några av de kriterier som krävs för att klassas som ett islamistiskt. Partiet är i varje fall i allra högsta grad apologetiskt inför terrororgansiationer som Islamiska Staten. Och retoriken känns igen från tidigare miljöpartister genom att Partiet Nyans försöker misstänkliggöra Säkerhetspolisen och bortse från de parlamentariska spärrar som finns för att garantera rättsäkerheten.

 

Redaktörens kommentar: Vetenskapsskolan har bytt namn och heter numera numera Safirskolan.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se