Professor Irene Molina har rätt – Säpo bör granska misstänkta inflytelseagenter

@ Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Fredag 1 Nov 2019 2019-11-01
E-post 1295

Professor Irene Molina vid Uppsala Universitet lyfter behovet av att Säpo  granskar personer som kan agera som inflytelseagenter. Ett behov av både kartläggning och granskning av inflytelseagenter som även bör ha aktualiserats av att Turkiet förbereder sig för etnisk rensning av kurder i norra Syrien och kommer ha ett behov av lojala opinionsblidare och inflytelseagenter.

Artikeln som ljudfil:

De uttalanden som tidigare ordföranden för Svenst Näringsliv, Leif Östling gör i den webbaserade videokanalen SwebbTV är så allvarliga att Säkerhetspolisen, Säpo, nu borde kopplas in. Det menar professor Irene Molina, vetenskaplig ledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (Cemfor) vid Uppsala universitet. I en intervju med Länstidningen i Södertälje förklarar hon varför. Bland annat oroas hon av att fler företagsledare, enligt Östling, är kritiska till invandringen.

– Då är det verkligen bekymmersamt och något för politikerna att ta itu med. Då är min tanke, som vanlig medborgare, att SÄPO behöver titta på vilka kopplingar som finns mellan NMR, andra extremistiska rörelser och näringslivet.

Det kan inte uteslutas att professor Irene Molina oroar sig för att Leif Östling skulle vara en s.k. inflytelseagent åt radikala rörelser eller främmande makt. Något som i sådana fall faller under Säkerhetspolisens ansvarsområde. Personer som nyttjar sin position för att påverka opinionen i en viss riktning. Men det finns i sådana fall mer akuta och uppenbara personer som står före i den kön.

En person som bör nagelfaras och granskas av Säkerhetspolisen, eller kanske redan idag granskas, är Irene Molinas vän och kollega professor Mattias Gardell. Även Gardell är verksam vid Cemfor som vetenskaplig ledare vid sidan av Molina.Detta bör ligga väsentligt närmare till hands då Gardell har djupa och väl dokumenterade relationer med Turkiet.

Turkiet förbereder för närvarande den turkiska och europeiska opinionen etnisk rensning av kurder i norra Syrien.

Cemfor Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

Cemfor finansieras i huvudsak av medel beviljade från Vetenskapsrådet. De nuvarande projekten som omfattas av finanieringen beslutades av den tidigare ordföranden för Vetenskaprådets nämnd för humaniora och samhällsvetenskap professor Ulf Bjereld. Bjereld är även ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Professor Mattias Gardell har tillsammans med sin hustru Edda Manga erhållit anslag om totalt nio miljoner kronor för projekten ”Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner” samt ”Metodologiska laboratorier”. Syftet med det senare projektet är att utveckla etiskt och vetenskapligt hållbara metoder, för att mäta diskriminering på grund av ras, etnicitet och religion på nationell nivå. 

Professor Mattias Gardell har åt den Turkiska tankesmedjan Seta, som står president Erdogan nära författat avsnitt om Sverige i 2018 rapport om islamofobin i Europa. Rapporten gavs officiell turkisk status då presentationen inleddes med ett tal av Turkiets utrikesminister Mevlüt Çavuşoğlu. I rapporten framgår att Gardell implicit anser att bland annat riksdagsledamoten och tidigare kurdiska peshmergakrigaren Amineh Kakabaveh, docent Aje Carlbom, doktor Magnus Norell samt Ledarsidorna.se som islamofobiska och låg bakom tidigare bostadsminister Mehmet Kaplans avgång i källhänvisningarna. Gardell gör dessa påståenden utan att kunna härleda detta på något sätt men rapporten har fått stort internationellt genomslag i den muslimska världen och har lästs av 10-tusentals beslutsfattare och muslimska opinionsbildare. 

Gardell presenterades i rapporten med sitt fulla CV och sin position vid Uppsala Universitet för att skapa legitimitet. Han presenterade sina slutsatser i egenskap av innehavare av Nathan Söderblom-professuren vid Teologiska instutionen enligt rapporten.

Ingenstans ger Gardell för den muslimska världen en korrekt, och styrkt, bild utan menar i praktiken att kritik mot bland annat de Grå Vargarna är ett utslag av islamofobi. De Grå Vargarna gjorde sig på 1980-talet skyldiga till bland mord på 698 kurder, armenier och vänsteroppsitionella samt ett mordförsök på påven Johannes Paulus II.

Vid kontroll med Uppsala Universitets Teologiska Institution nekade universitet till all kännedom och allt samröre med såväl rapporten som den turkiska tankesmedjan Seta.

Mot bakgrund av att den turkiska regeringen nu inleder förberedelser för en etnisk rensning på kurder i norra Syrien kan det inte utseslutas att Gardells verksamhet och internationella relationer måste granskas. Det kan inte uteslutas att Gardell på samma sätt som han nyttjat sin position vid Uppsala Universitet för att sätta en bild av Sverige och påverka den turkiska opinionen i en kurdofobisk riktning återigen kommer att agera för att påverka opinionen. Turkiet kommer behöva positivt inställda opinionsbildare på olika nivåer i hela Europa för att legitimera sin etniska rensning av kurder.

Något som bör intressera inte bara den svenska säkerhetspolisen utan även andra säkerhetstjänster då den etniska rensning som Turkiet nu förberett sig inför faller under paragraferna om folkmord i svensk och internationell rätt.

Ett folkmord, som om det genomförs även kan göra delaktighet som inflytelseagent straffbart.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se