Socialdemokraterna drabbade av kollektivt vansinne – Kasta ut Bommersviksvänstern

Stefan Löfven. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Måndag 25 Nov 2019 2019-11-25
E-post 1482

Fredagens partistyrelsemöte i Socialdemokraterna gav ingen vägledning på när partiledningen inser krisens vidd. Såväl vad avser kriminalitet som opinionssiffror för statsministern. Tvärtom har partiet visat alla tecken på kollektivt vansinne genom att gå tillbaka till perioden innan flyktingkrisen för att möta Sverigedemokraternas tillväxt och för att hitta lösningar.

Att pröva samma lösning och retorik gång på gång, trots att den inte fungerar, är första tecknet på vansinne. Socialdemokraterna har drabbats av kollektivt vansinne….

Artikeln som ljudfil:

SVT Agenda intervju med statsminister Stefan Löfven fortsätter plåga Socialdemokraterna. Intervjun i sig höll sig till en av de mer genomsnittliga, statsministerns signum är inte att vara krisp och koncis utan media har med åren fått vänja sig vid en otydlighet och att statsministern håller sig till sina talepunkter istället för att svara på frågorna. Det som provocerade fram reaktionerna var med stor sannolikhet att denna gång blev det en gång för mycket. A bridge to far.

Även partistyrelseledamöter av olika slag vittnar om Socialdemokraternas oförmåga och ovilja att adressera de bakomliggande orsakerna till grov livsstils- och gängkriminalitet parat med Sverigedemokraternas framgångar i opinionen. Ett exempel är Kenneth G Forslund som inte förmår ta in att den förda migrationspolitiken kan ha medfört systemstress och demografiska förändringar som kommer att påverka Sverige i decennier framöver. Tvärtom tillhör Forslund de som är fast i den tidigare retoriken om att kritk mot den förda migrationspolitiken och dess följdeffekter är att kommunicera rasistiska åsikter:

Det tydligaste exemplet på det var när Ulf Kristersson här i Aftonbladet bad om ursäkt för sitt partis och Sveriges förment misslyckade invandringspolitik. Det är naturligtvis en direkt blinkning till rasisterna som skriker i versaler på Facebook och Twitter om allt från att julskinkan ska försvinna till att den så kallade PK-eliten har förrått landet och måste be om ursäkt, eller allra helst hängas upp i lyktstolparna i Finspång.

Tydligast fast i Bommersviksvänsterns förklaringsmodell är dock Olle Thorell. Burell möter migrations- och integrationsdebatten med en historia om semlor istället.

Klass och segregation de viktigaste orsakerna till varför vissa människor hamnar i utanförskap och brott skriver Anders Lindberg, Aftonbladet, i ett försvarstal till statsministern. Men hur den som nu råder i Tjärna Ängar eller Vivalla har uppstått problematiserar inte Lindberg över nämnvärt. Den kraftiga ökning av migranter utan arbetsmarknadsadekvat utbildning ställde högre krav på integrationen. Den kraftiga ökning som inleddes 2011 följdes aldrig upp med motsvarande förstärkning av integration eller kontrollerat mottagande. 

Tjärna Ängar är ett bostadsområde i Borlänge som präglas av trevåningshus. Området är dimensionerat för cirka 3 500 invånare. Enligt polis och socialtjänst bor idag runt 10 000 personer i området som präglas av kriminalitet, arbetslöshet och inte minst dubbla rättssystem.

För klassfrågan är inte hela svaret på hur det ser ut i Tjärna Ängar, ett av Sveriges 60 utsatta eller särskilt utsatta områden. Ett område som är representativt för vilka direkta effekter som förstärktes med den av regeringarna Reinfeldt II och Löfven I förda migrationspolitiken. Där själva orsaken finns att finna.

Poliskommissarien Erik Gatu har arbetat i Borlänge i tjugo år och hamnade här när den kriminella gruppen Familjen var som mest aktiv och intervjuades av tidskriften Kvartal.

”På 1990-talet hade Borlänge flest brott i Sverige per tusen invånare. Det var tillgreppsbrott och våldsbrott. Polisstationen i Säter blev beskjuten och man sprängde hundförarnas stuga utanför Borlänge. Det var ett ganska tufft klimat. Familjen bestod av pojkar födda och uppväxta här i stan, som fann varandra och triggades av pengar och spänning.

I dag är det något helt annat som Erik Gatu är orolig för: den plötsliga minskningen av antalet polisanmälda brott, framför allt på Tjärna Ängar.

”Där är nio av tio födda i andra länder. Växer man upp i ett land utan fungerande rättssystem får man förlita sig på sina släktingar. Rättskipningen hanteras i en snäv krets. Man ringer inte polisen. Skulle man ändå ringa oss kan det hända att parterna i efterhand säger att de inte vill medverka: ’Det här har vi ordnat upp på annat sätt, det är redan klart.’ Man träffas, släktingar och olika företrädare, och rättvisa skipas. Öga för öga, tand för tand. Vi har fått ett parallellt rättssystem.”

Det var sommaren 2017 som det plötsligt blev påtagligt lugnt i det annars oroliga området.

”Under hösten kom det signaler om att det här kanske inte var så bra ändå. Antalet anmälningar minskade på ett år med 30 procent. Från att ha haft bilbränder var och varannan dag eller natt upphörde det bara. Det bekymrar mig.”

Rättskipningen hade flyttat från rättsväsendet till klanerna. Sverige lyckades aldrig förklara vad vinsten var med ett starkt samhälle. Något sådant fenomen hade aldrig uppstått utan migrationen. Och hade definitivt inte uppstått om integrationen av nyanlända fungerat. De boende i Tjärna Ängar och andra utsatta eller särskilt utsatta områden förstår helt enkelt inte vad statsministern säger när han pratar om ett starkt samhälle och en stark stat.

Den starka staten är ett helt främmande begrepp.

Ett annat exempel hur isolerad den socialdemokratiska partiledningen är från omvärlden och de reella orsakssambanden är Sophie Johnssons, skolkurator Malmö debattartikel i Aftonbladet. Hon beskrev hennes reaktion när statsministern explicit lastade skolan för det bristande arbetet. Statsministern menade i ett tidigare uttalande att ”skolan ger inte tillräckligt mycket”. Att skolornas låga kvalitet var ett av problemen. En offentlig tillrättavisning av all skolpersonal i Sveriges utsatta och särskilt utsatta områden signerat statsministern, Rosenbad.

Dessa lärare och kuratorer möter varje dag elever som inte bara är traumatiserade utan kommer från en trångboddhet som inte möjliggör någon studiero i hemmen alls. Som kommer från familjer där analfabetism är vanligare än att föräldrarna har läs- och skrivförmåga.

Dessa familjer och individer kommer dessutom från svaga stater med låg tillit. De har inga begrepp om vad en stark stat skulle vara bra för. Och så har de levt i kanske mer än 1000 år. I Somalia, för att ta det kanske tydligaste exemplet, är klankulturen som fortfarande dominerar landet 4 000 år gammal. Dessa har aldrig fått uppleva en stark stat. Nu ska dessa nya blivande svenskar helt plötsligt över natt förstå fördelen med en stark stat.

Statsministerns reaktion och förklaringsmodell, att det är segregationen och de ökade klyftorna som är huvudproblemet delas av Aftonbladets ledarredaktör Anders Lindberg, Kenneth G Forslund och Olle Thorell. Men ingen av dessa förmår att förstå att denna segregation och de ökade klyftorna beror på någonting. Som det som Borlänge och Tjärna Ängar idag upplever. 

En kraftig migration utan ordnat mottagande. Detta är inte hela förklaringen men en oundviklig del av den. En faktor som går igen i Biskopsgården, Rosengård, Vivalla, Järvafältet… Eller ganska exakt samtliga Sveriges 60 utsatta och särskilt utsatta områden.

Den dag Socialdemokraterna kan kalla en spade för en spade och inte försöka intala väljarna att de ser på en kratta istället, den dagen kan Socialdemokraterna vända trenden. Både vad avser kriminalitet och vikande opinionsstöd.

Men det kommer kräva att partiledningen kastar ut Bommersviksvänstern en gång för alla.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.