Vänsterpartiet: Utred kvinnors erektionsproblem

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Fredag 29 Nov 2019 2019-11-29
E-post 3566

Samtidigt som region Stockholm varslar 100-tals läkare, sjuksköterskor och undersköterskor prioriterar vänsterpartiet en utredning om hur kvinnor med erektionsproblem skall bemötas. En utredning som kommer tvingas att ta resurer från andra utredningar om hur Stockholm nu skall möta något som bäst kan kallas för en vårdkris där patientsäkerheten står på spel.

Artikeln som ljudfil:

Danderyds sjukhus är det tredje storsjukhuset i Region Stockholm som på kort tid sagt att de ska varsla personal om uppsägning. Samma dag som Danderyd varslade gjorde även Södersjukhuset det. För tre veckor sedan meddelade Karolinska universitetssjukhuset att de varslar 600 personer, läkare och undersköterskor, ett besked som fått mycket kritik. Totalt kommer sjukhusvården i Stockholm minskas med 800 anställda, däribland cirka 350 läkare.

Irene Svenonius, sjukvårdslandstingsråd för moderaterna menar att detta är ingenting att oroa sig för då det är ett steg i en större omställning. Hur denna omställning egentligen ser ut är till del okänt då sjukhusvården idag domineras av specialistläkare och specialistsjukvård. Vård som inte ges på vårdcentralerna. Omställningen kommer i vilket fall i flera fall inte innebära att de nu varslade läkarna stannar kvar och söker sig till distriktsläkarmottagningarna. Dessa representerar specialiteter och de har sökt sig redan från början till sjukhusen i sina respektive karriärer. Dessa specialicerade läkare råder det även brist på i bland annat Sveriges grannländer.

Vad omställningen i sig baseras på är även det okänt. Sverige har idag korta inläggningstider på sjukhus och den huvudsakliga eftervården sker i hemmet eller med hjälp av allmänläkare på distriktsläkarmotagningar. Och sjukhusen är redan idag ofta överbelagda i olika omfattning. En överbeläggning som i flera fall medfört en ökad hotnivå mot personalen som tjänstgör på främst akutmottagningarna.

Oppositionen har protesterat mot varslen och mött Alliansen i Stockholmsregionen med olika former av motförslag. Vänsterpartiet är inte undantaget men har kompletterat sina protester genom ett konkret motförslag. Vänsterpartiet fick i tisdags igenom en fråga i sjukvårdsberedningen som kommer att kräva utredningsresurser i en redan ansträngd utrednings- och beredningssituation när den politiska nivån skall prioritera de krympande resurserna.

Vänsterpartiet har tidigare lyft problem som transpersoner har i mötet med vården, bland annat om journalsystem som inte tillåter att män skrivs in som gravida eller som patienter inom mödravården. Med den förestående lagändringen, att personer själv kan definiera sitt kön, kommer det få konsekvenser för vården. Män som definierar sig som kvinnor kommer att drabbas av typiskt manliga sjukdomar och vice versa.

Det innebär att sjukdomar som tidigare enbart drabbat ett visst kön nu kommer att drabba alla, oavsett kön. Män kommer, i än högre utsträckning än idag, bli gravida, få bröstcancer och endometrios om de definierar sig själva som män. Kvinnor kommer, i än högre utsträckning än idag, få prostatacancer och erektionsproblem. Framtidens vårdinformationsmiljö måste ta höjd för detta menar Marit Normasdotter, vänsterpartiet.

Detta är en av vänsterpartiets mest prioriterade frågor när antalet anställda i sjukhusvården krymper drastiskt. Vänsterpartiet har fått igenom en utredning om kvinnliga erektionsproblem och manliga menssmärtor som kommer tvingas att ta resurer från andra utredningar. I en tid när Stockholm skall möta något som bäst kan kallas för en vårdkris där patientsäkerheten står på spel och allt fler akutmottagningar får uppleva ett ökat våld mot personalen från frustrerade vårdsökande.

 

Vänsterpartiets skrivelse kan du läsa här:

18 Skrivelse (V) om juridiskt kön och FVM

 

Du kan alltid erektionsswisha på 123 535 62 82 om du tycker det här var en udda nyhet.

För det är inte parodi eller ironi. Det är den verklighet som Sverige lever i för närvarande.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se