Alla vinnare på att reformen av Arbetsförmedlingen bromsas

  • Måndag 9 Dec 2019 2019-12-09
E-post 258

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att skjuta upp reformeringen av Arbetsförmedlingen till 2022. Detta efter den hårda kritiken, och hotet om misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) från övriga riksdagspartier.

”Reformeringen av Arbetsförmedlingen ska inte vila på LOV”, skriver de i Aftonbladet.

De backar även från Centerpartiets hårt kritiserade krav att reformeringen ska bygga på lagen om valfrihet, LOV.

”Den senaste veckan har dock gjort tydligt att det finns delar i reformens utformning som behöver ändras för att skapa stöd i riksdagen.

Regeringen har därför tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna nya besked om tidsplan och inriktning”, skriver de i debattartikeln.

Regeringens reträtt innebär att det nu bara finns vinnare efter den press som Vänsterpartiet tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna satte på regeringen. Den största vinnaren är svenska folket som slipper se en arbetsförmedling kollapsa samtidigt som behovet av arbetsförmedling och yrkesförberedande praktik och utbildning aldrig varit större för det stora antal migranter som måste gå från bidragsberoende till egenförsörjning. Detta eftersom kommunerna i annat fall kommer stressas sönder av skenande kostnader för försörjningsstöd. För även om Arbetsförmedlingen kan fungera bättre är det bättre med en Arbetsförmedling som går på kryckor än ingenting alls i den svåra situation som Sveriges kommuner och regioner befinner sig i.

Men samtliga politiska partier kan utropa sig till vinnare. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet slipper att i närtid genomföra en reform de inte tror på. Och sannolikt kommer ingen reformering att ske ens 2022 då det året är ordinarie år för val till riksdagen. Inget politiskt parti vill ta risken att börja genomföra en omtvistad reform samma år som mandaten skall prövas. Dessa reformer genomförs i regel året efter valår som till exempel reformeringen av Polisen som började genomföras först 2015 trots att planer och beslut fanns färdiga.

Även Moderaterna och Kristdemokraterna, samt Sverigedemokraterna som kan åka snålskjuts, kan utropa sig till vinnare och hävda att de pressat fram ett ansvarstagande från regeringens sida. 

Och då slutligen Centerpartiet samt Martin Ådahl, partiets arbetsmarknadspolitiske talesperson. Även de är vinnare. Centerpartiet kan komma ut som vinnare om de följer upp tillmötesgåendet med mer genomtänkta politiska förslag som inte baseras på en av Ayn Rand inspirerad libertariansk ekonomisk politik. De har vunnit möjligheten att genomföra en total omorientering. Och Martin Ådahl? Han kanske är den största vinnaren av dom alla bortsett från svenska folket. 

Martin Ådahl kan mycket väl ha vunnit en ny karriär åt sig själv då hans i allt väsentligt libertarianska tankemodell om samhället nu visar sig ha nått vägs ände. Den libertarianism som Ådahl representerar saknar parlamentariskt stöd.

Ådahl kan med denna möjliga nyvunna insikt som han i sådana fall delar med en majoritet i riksdagen, att libertarianism inte fungerar, kan få sitt partis stöd att finna fäste utanför de politiska partierna.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se