Därför befinner sig Socialdemokraterna i “Dödens zon”

@ Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Lördag 21 Dec 2019 2019-12-21
E-post 4355

Socialdemokraternas mer eller mindre okontrollerade ras i opinionen fortsätter. Partiet balanserar idag på gränsen till att bryta igenom 20-procentsvallen men åt fel håll. Partiet skyller på yttre faktorer men ser inte hur partiet självt har förändrats till ett själlöst väsen.

De låga opinionssiffrorna för Socialdemokraterna kommenteras av partisekreteraren Lena Rådström Baastad;

Vi kan också se att det har varit ett läge i Sverige med skjutningar och sprängningar som har skapat oro, frustration och ilska hos många medborgare. Det har kostat oss som regeringsparti, säger Lena Rådström Baastad (S), partisekreterare.

Men Rådström Baastad är själv kanske det tydligaste expemlet på partiets kris. Trots att hon sitter i riksdagen som folkvald för Örebro deltar hon inte i utskottsarbetet och hon har heller inte varit delaktig en enda minut i debatterna i kammaren. En folkvald riksdagsledamot som inte fullgör sitt förtroendeuppdrag som hon fått från väljarna. Som representant för ett parti som förlorat sin själ och nu gått ut i ”Dödens zon”.

Socialdemokraterna backade med 2,3 procentenheter medan Sverigedemokraterna gick framåt med 2,5 procentenheter i SVT/Novus senaste väljarbarometer. Därmed får SD sin högsta Novus-notering någonsin med 24 procents stöd och lägger sig 0,3 procentenheter över Socialdemokraterna. Bilden av ett parti på nedgång bekräftades med Sentios senaste mätning där Socialdemokraterna noterar sin lägsta nivå någonsin. 21,1 procent. Och därmed under den nivå som för några år sedan betecknades som lägsta möjliga nivå, 22 procent. Kärnväljarstödet. De som aldrig skulle kunna tänka sig att rösta på något annat parti. Kärnväljarstödet skiljer sig åt mellan partierna och för t.ex. Liberalerna ligger det runt 1,5 procent. 

Med 21,1 procent i väljarstöd har därmed Socialdemokraterna gått in i något som bäst kan kallas ”Dödens zon”, ett intervall som jag bedömer ligga mellan 15 och 22 procent. Där nästa ”golv” ligger på 15-procentsnivån.Runt den nivån finns ett motstånd till nästa lägre nivå som utgörs av riksdagsspärren.

Men nu befinner sig Socialdemokraterna rent tekniskt i ”Dödens zon”. Den zon som kommer tvinga Socialdemokraterna att välja väg. Det låga förtroendet indikerar inte bara, utan sänder idag en tydlig signal på att partiet inte bara tappar kärnväljare utan även sin identitet. Väljarna förknippar inte längre S med folkhemsbygget eller välfärdens försvarare. Allt fler väljare förknippar Socialdemokraterna med det parti som banat vägen för ett bidragsindustriellt komplex och en slapphet inför den ökade gängkriminaliteten.

Denna bild styrks av den senaste partisympatiundersökningen i SCB. I den undersökningen låg Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna sida vid sida i LO-kollektivet. Men ännu värre var det i den grupp som definieras som arbetare. I den gruppen, som utgörs av väljare med grundskola samt minst två års yrkesutbildning hade endast 30,5 procent Socialdemokraterna som förstahandsval. Att jämföra med Sverigedemokraterna som attraherade över 33 procent av arbetarrösterna. I gruppen av väljare som utgjordes av bidragstagare attraherade Socialdemokraterna varannan röst.

Dödens zon. I bergsbestigarsammanhang är det höjder över 8 000 meter över havet, en zon där människan inte längre kan anpassa sig för att överleva långsiktigt. Och i politiska sammanhang den zon där partiet befinner sig i ett ingenmansland utan egentlig identitet. För Socialdemokraterna är den zonen, som tidigare nämnts, i intervallet mellan 15 och 22 procent. Där partiet upplevs som själlöst och bara intresserat av makt. Rekryteringen av Emma Lennartsson som statssekreterare med ansvar för budgetfrågor på finansdepartementet är det tydligaste exemplet på att Socialdemokraterna bara har en identitet kvar.

Maktpartiet. Makten är viktigare än något annat på ett individuellt plan. Väljarna kommer i andra eller tredje hand. Trots att Lennartsson avskedades för hur hon hanterat informationen kring Transportstyrelsens informatonsläckage ur IT-system, ett agerande som inneburit ett hot mot rikets säkerhet, återrekryteras hon till maktens inre cirkel.  Med en lön långt över 100 000 kronor per månad. Lönenivåer som arbetare bara kan drömma om. Partiföreträdare företräder inte längre arbetarklassideal utan bara en egen idé om makt och hur att berika sig själv maximalt på andras bekostnad. De saknar kontakt med väljare och har manövrerat in partiet till Dödens zon.  Kvittot på att det förhåller sig på detta sätt är partisekreteraren Rådström Baastad som vare sig deltar i utskottsarbetet eller tar debatten i riksdagens kammare. Enda syftet med Rådström Baastads riksdagsplats är att hon skall kunna uppbära lön. Lön och makt.

Oddsen för att partiet skall ta sig ut ur Dödens zon är dåliga. Låsta av Januariavtalet och med en situation ute i Sveriges kommuner och regioner som blir allt värre. Välfärden monteras ner samtidigt som gängkriminaliteten ökar. Ett direkt resultat av partiets politik de senaste fem åren. En situation som inte kommer gå att vända över natt utan som kommer ta ett decennium att komma tillrätta med.

Och väljarna? Den väljarbas som växer eller är rimligt stabil för Socialdemokraterna idag är främst utrikesfödda och bidragstagare – inte arbetande arbetarklass. 

Socialdemokraterna har lämnat sin själ. Arbetarklassen. Och befinner sig nu med maktorienterade företrädare i ledningen som äntrat ”Dödens zon”. Den zon där partiet riskerar total utplåning av sin identitet och den slutliga moraliska och politiska imploderingen. Rådström Baastad och Lennartsson är bara de första och mest uppenbara exemplen på vad som återstår av partiets själ.

Och då är en plats i “Dödens zon” fullt logisk. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se