Islamismen i Sverige

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Onsdag 25 Dec 2019 2019-12-25
E-post 5268

Islamismen i Sverige har under flera år tillåtits breda ut sig. Islamism skall inte förväxlas med religionen Islam utan är en form av religiös fascism som inte utesluter folkmord för att uppnå sina mål. Ett kalifat. Tidningen Dagen uppmärksammar återigen hur denna form av fascism nu agerar i svensk myndighetsutövning.

Migrationsverket lät en muslimsk kvinna i slöja hålla i utredningen av en afghansk ung man som konverterat till kristen tro. För tidningen Dagen berättar konvertiten vad som hände under utredningen. Av berättelsen framgår att den muslimska kvinnan som var handläggare dels hade uppenbara brister i vad kristen tro innebar men även implicit ifrågasatte konvertitens nya religiösa övertygelse.

Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket, menar att en konvertit visst kan frågas ut av en kvinna i slöja. I annat fall måste myndigheten bryta mot grundlagen.

”Vi får absolut inte föra register över våra medarbetares religiösa övertygelse” säger Mikael Ribbenvik.

Frida Park, debattredaktör och ledarskribent på Dagen menar i en kommentar att

”Det är som om Migrationsverkets högste tjänsteman tror att det statliga regelverket har fallit ned från himmelen, ofelbart, fullkomligt och utan brist, och därför ska ingen, särskilt inte kyrkorna, drista sig till att ha synpunkter på det”.

Problemet är dock inte slöjan. Slöjan är en symbol för något. Inte nödvändigtvis en islamistisk symbol. Problemet är huruvida handläggaren var islamist eller inte och lät sin religiösa fascistiska övertygelse prägla beslutet som blev ett avslag. För en övertygad islamist är apostasi, vilket konvertiter faller under, förenat med dödsstraff oavsett var han eller hon råkar befinna sig. Att utvisa en apostat till ett land där han, som i det aktuella fallet, riskerar dödsstraff är inget som bekommer en islamist.

Och det är lika förbjudet att föra register över anställdas politiska övertygelse som religion. Oavsett om det som i islamismens fall är en religiös fascism. Som inte utesluter folkmord som medel för att uppnå sina mål.

Men problemet som lyfts av Dagen är inte nytt. Den före detta medlemmen i Centerpartiet Ebtisam Aldebe är ett annat färskt exempel på hur religiös fascism i form av islamism utnyttjar det svenska öppna tillitsbaserade samhället för att införa inte bara sharia-tillämpning av svensk lag utan även genom domstolsväsendet påverka lagtolkning av migrationsärenden.

Aldebe uppmärksammades för att som nämndeman i Migrationsdomstolen år 2011 ha förhindrat uppehållstillstånd till kristna konvertiter, och mer ofta än andra nämndemän ifrågasatt om konverteringen skett “av genuin övertygelse”. År 2018 kritiserades hon för att som nämndeman i Solna tingsrätt ha bidragit till ovanliga domskäl i en dom gällande en man som anklagats för att misshandla en kvinna friats bland annat med motiveringen att han kom från “en god familj” i motsats till det kvinnliga offret.

Ebtisam Aldebes man, Mahmoud Aldebe, grundade Sveriges Förenade Muslimer, SFM, som organiserar runt hälften av de moskéer som bekänner sig till Muslimska brödraskapets ideologi, en religiös form av fascism. SFM uteslöts ur Sveriges Muslimska Råd för sina kopplingar till Brödraskapet.

I sak har Mikael Ribbenvik rätt så tillvida att ingen myndighet, förutom FRA och SÄPO, skall medges att registrera svenska medborgares politiska åsikter. Men samtidigt så finns det reella exempel på hur handläggares, och i Aldebes fall som lekmannadomare och nämndeman, religiösa fascistiska övertygelser påverkar allt från myndighetsbeslut till domstolsutslag. Att den enskilde inte kan garanteras en opartisk bedömning. 

Mikael Ribbenvik uppvisar dessutom uppenbara kunskapsbrister som generaldirektör för vad islamism är. Islamism är en religiös form av fascism som gömmer sig bakom religionen Islam. En ideologi som förespråkar folkmord i vissa fall. 

Denna fascism gömmer sig bakom religionen för att undgå kritik och granskning. Genom den inställning som Ribbenvik visar upp öppnas därmed möjligheterna för islamister att med byråkratiska medel i praktiken döma människor till döden till det land de senare avvisas till. En rimligare hållning vore att öppna för möjligheten att den enskilde i ett tidigt stadium av utredningen skall ha rätten att få en handläggare vid Migrationsverket utbytt om det kan misstänkas att handläggaren redan innan utredningen är klar tagit sitt beslut.

Som det är nu löper Mikael Ribbenvik endast regligiösa fascisters ärenden. Antingen omedvetet medvetet. Eller medvetet omedvetet inför den politiska rörelse som medvetet etablerat sig i den svenska statsapparaten. Som utövare av myndighetsmakt och tolkare av lagar.

 

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm

Boken "Islamismen i Sverige - Muslimska Brödraskapet" av Johan Westerholm lämnar trycket i andra halvan av januari 2020 och lanseras preliminärt i slutet av januari. Den kommer inom kort vara tillgänglig för förhandsbokning.

Islam och islamism är inte samma sak. Alla muslimer är inte islamister och alla islamister är inte jihadister. Men alla jihadister är islamister och alla islamister är muslimer.

Islamismen är en religös form av fascism. Den största islamistiska rörelsen är den globala nätverksorganiationen Muslimska brödraskapet. Trots att den bara stöds av  en liten minoritet av världens muslimer har Muslimska brödraskapet genom sin goda organisationsförmåga lyckats måla upp en bild av att man företräder alla muslimer. Men sanningen är en annan, Muslimska brödraskapet stöds av cirka sju procent av svenska muslimer.

Muslimska brödraskapet är sedan 1950-talet etablerat i Europa, och är en politisk kraft som påverkar lagstiftning och utrikespolitik genom att agera genom ombud i den offentliga förvaltningen och i de politiska partierna.

Muslimska brödraskapet är inte en organisation som andra – syftet är att verka genom ett nätverk som förenas i sin strävan att upprätta ett globalt kalifat. Vägen dit går genom att skapa enklaver i det svenska samhället och särlagstiftning.

I juridisk mening är det inte inte klandervärt att agera genom utomparlamentariska metoder som Brödraskapet gör. Timbro gör det. LO Sverige gör det. Svenska Kyrkan gör det. Alla gör det.

Islamismen i Sverige handlar INTE om islam. Boken handlar om islamismen – en religiös fascistisk ideologi som är etablerad i Sverige. Islamismen i Sverige är en kartläggning av hur Muslimska brödraskapet är uppbyggt, här finns tidigare opublicerat material om hur Brödraskapets strategi ser ut, hur den tillämpas i den organisatoriska uppbyggnaden och hur Muslimska brödraskapet agerar genom sitt nätverk, sina organisationer och via ombud.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se