Närmare en ursäkt än så här kommer det inte från Socialdemokraterna

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Måndag 9 Dec 2019 2019-12-09
E-post 1117

Stefan Löfven gör vad han kan för att vända Socialdemokraterna. Men han har långt kvar. Gårdagens artikel i Aftonbladet var sannolikt så nära en ursäkt till alla de socialdemokrater och väljare som försökt varna för den kommande systemstressen och som han tillsammans med Bommersviksvänstern brunsmetat genom åren. En brunsmetning som splittrat familjer och förstört karriärer.

Aftonbladet Debatt menar statsminister Stefan Löfven tillsammans med socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad att fokus inte kan vara på stor migration utan på snabbare integration. De menar att

Under flera år har vi haft en stor invandring till Sverige. De allra flesta som kommit till vårt land arbetar och bidrar till samhället. Men en stor invandring under kort tid har försvårat integrationen av de som kommit. Fokus nu kan inte vara på stor migration, det måste vara på snabbare integration. Och de värderingar som byggt Sverige starkt ska även gälla i integrationsarbetet. Kommer man till Sverige och får stanna, då ska har man en plikt att snabbt lära sig svenska och göra sig anställningsbar. Samtidigt ska man få möjlighet till utbildning och förutsättningar att snabbt bli en del av samhällsgemenskapen.

Artikeln skall ses som en försiktig markering mot Socialdemokmrater för Tro och solidaritet,  Dagens Arena och Aftonbladets Ledarredaktion som alla driver på för en tvärtom ökad migration. Och att integrationen nu har stora problem vittnar om inte annat årets PISA-undersökning om. 11,1 procent av eleverna undantogs testet som helhet och i gruppen utrikesfödda som genomförde testerna sjönk resultaten. Något som vitsordas av utbildningsminister Anna Ekströms statssekreterare Erik Nilsson som konstaterar att 

”De utrikesfödda elevernas resultat har försämrats något p.g.a. förändrad elevsammansättning med färre år i Sverige och lägre utbildningsnivå i hemlandet”. 

I sammanhanget måste Karin Petterson, Aftonbladets tidigare ledarredaktör och tidigare Socialdemokraternas kommunikationschef lyftas fram. Pettersson hävdade 2015 i en huvudledare att syriska migranter hade samma nivå på utbildning som inrikesfödda svenskar i samma ålder:

De människor som nu kommer till Sverige från krigets Syrien har ungefär samma höga utbildnings­nivå som den svenska ­befolkningen.

I Migrationsverkets och UNDP statistik blir det tydligare. En migrant i arbetsför ålder från Syrien hade till exempel endast 5,1 år i snitt, en migrant från Afghanistan 3,8 år. Det är okänt om Pettersson relaterade till sin närmaste omgivning alternativt sig själv när hon jämställde den syriska arbetskraften med den svenska. Är så fallet kanske det inte helt kan uteslutas att hennes slutsats mycket väl kan vara logisk på ett intellektuellt plan. Att Anna Ekströms statssekreterare nu i varje fall vitsordar att migranter mycket väl kan ha en väsentligt lägre utbildningsnivå än inrikesfödda bör ändå betecknas som ett trendbrott för socialdemokratisk analysförmåga. Från en låg nivå.

Officiell statistik talar i vilket fall som helst i en annan riktning än vad som framförts och som fortfarande framförs. Gruppen flyktingar har generellt lägre eller kortare utbildning än arbetskraftsinvandrare eller barn till arbetskraftsinvandrare. Och även om statssekreterare Erik Nilsson sedan hävdar i sin sammanfattning att de utrikesföddas resultat, eller att nästan var tionde elev undantagits från mätningen, skulle bero på ”skolsegregation” och inte som han konstaterat tidigare på vad de tog med sig till Sverige så faller allt tidigare socialdemokratiskt resonemang på att migrationen skulle vara ett tillskott på kompetenskapital på sin egen orimlighet. 

Dessa elever kräver omfattande resurser för att ens ha en chans på den svenska arbetsmarknaden. Redan idag lämnar 6 000 elever grundskolan utan behörighet till gymnasiets yrkesprogram varje år enligt Skolverkets egen statistik. Av dessa saknar 1 500 elever betyg ens i ett enda ämne. Inte ens i gymnastik.

Bryts inte denna trend inom de närmaste åren riskerar antalet livsstilskriminella att öka. Och ökningstakten kommer i praktiken till den statistik som den som Skolverket presenterar. Med upp till 6 000 personer per år som är enkla offer för att falla in i livsstilskriminalitet eller livslångt bidragsberoende. Eller fem procent av varje årskull.

Ett annat exempel på vad statsministern nu har emot sig när han skall städa upp den baksmälla som migrationspolitiken nu förorsakat den svenska samhällsekonomin och samhällskontraktet är Dagens Arena och dess chefsekonom Sandro Scocco. Scocco hävdar i sin senaste bok att Sverige behöver ta emot runt 50 000 migranter per år för att klara ekonomin och han menar i Aftonbladets Ledarredaktions pod-cast att de strukturella resurserna finns. Som arbete och bostäder.

När statsministern hävdar att ”de allra flesta är i arbete” av de som kommit till Sverige är han lika noga med fakta som Aftonbladets Karin Pettersson. Utomeuropeiska migranter som tjänar minst 20 000 kr i månaden efter nio år i Sverige är idag 29 procent. Ytterligare 12 procent försörjs av arbetsmarknadsprogram. Resten, det vill säga 59 procent är i bidragsberoende på något sätt vilket Sven-Olov Daunfeldt, professor och forskningschef vid Handelns Utredningsinstitut räknat ut. Vad avser det kapital som Sandro Scocco hänvisar till i övrigt, som bostäder, rapporterade 240 av Sveriges 290 kommuner att de hade bostadsbrist. Nio av tio svenskar eller personer med uppehållstillstånd bor i kommuner med bostadsbrist. Återigen kan Sverige påminna sig om Aftonbladets ledarredaktion som 2015 menade att allt ”prat om volymer” eller de som varnade för omfattande systemstress på utbildnings-, bostads- och arbetsmarknad endast kom från rasister och dysterkvistar.

Stefan Löfven gör vad han kan för att vända Socialdemokraterna. Men han har långt kvar. Gårdagens artikel i Aftonbladet var sannolikt så nära en ursäkt till alla de socialdemokrater som försökt varna för den kommande systemstressen och som han och Bommersviksvänstern brunsmetat genom åren. Bommersviksvänstern utgör även huvuddelen av statsministerns inre krets av rådgivare i regeringskansliet.

Någon uppriktigt menad ursäkt i likhet med moderatledaren Ulf Kristerssons till moderata och borgerliga väljare är helt osannolik i statsministerns fall.

Närmare en ursäkt och krisinsikt från statsministern och partiledaren för Socialdemokraterna än så här kommer inte Sverige. Och det är dessvärre inte nära nog för att börja ta tag i problemen som växer sig värre dag för dag. Motkrafterna, i form av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Dagens Arena och Aftonbladet vilka är de som bygger upp Bommersviksvänsterns kärna är starkare och dominerar fortfarande bland annat regeringskansliets politiska staber.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se