Partiet Nyans har tydliga förgreningar in i den våldsbejakande salafistiska miljön

Vetenskapsskolan och Partiet Nyans. Montage.
  • Lördag 28 Dec 2019 2019-12-28
E-post 6734

Partiet Nyans JO- samt DO-anmälan mot Skurups kommun är utformad och undertecknad på ett sådant sätt att det nu kan anses vara belagt att Partiet Nyans inte bara är islamistiskt utan även har förgreningar rakt in i den salafistiska och våldsbejakande miljön.

Skurups kommunfullmäktige tog nyligen beslut om att införa förbud för huvudduk i förskolan och skolan upp till årskurs sex efter att Sverigedemokraterna lagt en motion i ärendet. Något som fått både positiva och negativa reaktioner runt om i landet. Nu har Partiet Nyans meddelat på sin Facebooksida att man anmält Skurups kommun till både Diskrimineringsombudsmannen och Justitieombudsmannen vilket nät-tabloiden Nyheter Idag var först att rapportera om.

På sin Facebooksida skriver partiet att det handlar om muslimers fri- och rättigheter;

”Den svenska staten och dess myndigheter är ytterst ansvariga för att dessa rättigheter skall kunna utövas utan diskriminering.”

 

Anmälan skickades in på Juldagen, den 25 december, och registrerades som inkommande till myndigheternas respektive diarium fredagen den 27 december. Anmälan är undertecknad av Hassan Khan.

Det har varit känt att Hassan Khan haft ett engagemang i Partiet Nyans men inte att han tecknat partiet. Partiet Nyans är inte öppna med vilka som sitter i dess styrelse men att Khan har en framträdande position bör anses styrkt då han använder sig av partiets officiella e-post konto för anmälan.

Hassan Khan har även haft andra styrelseuppdrag. Bland annat i den numera nedlagda Vetenskapsskolan. Vetenskapsskolan fick sitt tillstånd indraget av Skolinspektionen den nionde december för flertalet uppenbara brister i undervisningen. Bland annat genom att könsseparera klasserna samt neka eleverna undervisning i vissa ämnen trots bindande skolplaner.  Den tidigare huvudmannen var Abdel Nasser El Nadi som regeringen beslöt att utvisa som varandes hot mot rikets säkerhet. Utvisningsbeslutet hann dock inte verkställas och Abdel Nasser El Nadi är idag rapporterad som avviken.

När Skolverket fattade beslut om att dra in Vetenskapsskolans tillstånd protesterade bland annat Partiet Nyans partiledare Mikhail Yüksel i Dagens Samhälle med motivet att skolan inte skulle straffas för den tidigare huvudmannens bakgrund.

I det beslut som Skolinspektionen tagit hänvisar Skolinspektionen till den period som Hassan Khan suttit i styrelsen för Vetenskapsskolan och Säkerhetspolisens bedömning av verksamheten:

Säkerhetspolisens bedömning är att eleverna och barnen på skolorna, som en följd av ENs (Abdel Nasser El Nadi, red:s anmärkning) inflytande, “även fortsättningsvis riskerar att få en utbildning som inte lever upp till de krav som skollagen ställer” och att de, “även i fortsättningen [riskerar] att utsättas för radikalisering och rekrytering till miljöer som accepterar våld eller grov brottslighet som metod för politisk förändring”. Sammantaget medför detta att det i skolmiljön idag får anses föreligga stora risker för eleverna.

Vad Mikhail Yüksel inte berörde i sin och Partiet Nyans protest mot Vetenskapsskolans nedläggning är att en av  Vetenskapsskolans styrelsemedlemmar under den period som skolan fått allvarlig och kraftig kritik från bland annat Säkerhetspolisen, Hassan Khan, idag har en ledande position i Partiet Nyans med tillgång till partiets officiella e-postkonto. Genom personunionen via Hassan Khan knyts Partiet Nyans hårdare till inte bara den islamistiska miljön utan även den renodlat salafistiska.

Paritet Nyans JO- samt DO-anmälan mot Skurups kommun är utformad och undertecknad på ett sådant sätt att det nu kan anses vara belagt att Partiet Nyans inte bara är uttalat islamistiskt utan även har förgreningar rakt in i den salafistiska och våldsbejakande miljön.

För ytterligare läsning om Vetenskapsskolan hänvisas till Stiftelsen Doku.nu.

 

Extramaterial:

Partiet Nyans anmälan till JO:

Partiet Nyans JO-anmälan

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se