Stats- och föreningsbidrag finansierar forstatt religiös radikalisering av Brandkärr

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Fredag 27 Dec 2019 2019-12-27
E-post 3341

Muslimska brödraskapet och den salafistiska miljön möts i området Brandkärr i Nyköping. Genom de statsbidrag och det kommunala föreningsbidrag som betalas ut möjliggörs den fortsatta religiösa radikaliseringen av stadsdelen.

I det ena av det två redovisade områdena som närmar sig att bli ett förortskalifat, Brandkärr i Nyköping, redovisas i kommunens rapport att det finns två moskéer varav en somalisk. Den ena moskén, Islamiska Kultur Center, ingår i den nätverksstruktur som kontrolleras eller står under Muslimska Brödraskapets inflytande. Islamiska kulturcenter uppbar 2017 kommunalt föreningsbidrag om 103 000 kronor. En annan organsiation som kan kopplas till Muslimska brödraskapet i området är Nyköpings unga muslimer som ingår i Sveriges unga muslimers, SUM, struktur. Nyköpings unga muslimer fick samma år 60 000 kronor i föreningsbidrag. SUM förlorade rätten till statsbidrag i en dom i Stockholms kammarrätt tidigare i år då de inte levde upp till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors demokrativillkor.

Islamiska Kultur Center i Nyköping ingår i den ena svenska paraplyorganisationen för Muslimska brödraskapets nätverk av moskéer, Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, FIFS. FIFS leds av Mohammed Temsamani som till vardags är ansvarig för trosfrågor vid studieförbundet Ibn Rushd. Tidigare var Temsamani även valarbetare i Muhammed Mursis kampanjstab när denne för Muslimska brödraskapet kandiderade för att bli Egyptens president. Mursi vann valet 2012 men kom att avsättas i en militärkupp året efter. Mursi dog under oklara omständigheter i en domstolslokal 2019.

Förutom de kommunala föreningsbidrag som FIFS ingående moskéer erhåller varje år får FIFS drygt två miljoner kronor i statsbidrag av Myndigheten för stöd till trossamfund.

Sedan 2016 har Islamiska Kultur Center en ny imam, Elsayed Abd Elwahab Gad vilket SN rapporterade om. Abd Elwahab Gad anställdes som imam vid kulturcentret trots att han endast kan kommunicera via tolk med svenskar och svenska myndigheter. Abd Elwahab Gad är utbildad vid Al Azharuniversitetet som SN:s tolk beskriver som

“Mitt emellan. Inte för mycket åt ena eller andra hållet. Lagom. Det är svenskt”.

I islamistiska termer skulle det kunna stämma att universitetet står för en ”lagom” linje,  men den teologiska uttolkningen av Koranen vid universitetet är långt ifrån vad Sverige skulle klassificera som uppfyllande av svenska demokratikriterier. Trots att Muslimska brödraskapet är förbjudet i Egypten sedan 2013 är Al Azharuniversitetet ett av dess starkaste fästen vid sidan av universitetet i Qatar.

Al Azharuniversitetet lät 2017 bland annat utfärda en fatwa mot Ibn Rushd-Goethe – moskén i Berlin för att de genomförde fredagsbönen med kvinnor och män sida vid sida i bönelokalen samt att bönen leddes av en kvinnlig och en manlig imam. Vidare förbjuder Ibn Rushd-Goethe – moskén kvinnor iförda niqab eller burka i bönelokalen då det enligt moskén är ett politiskt ställningstagande utan stöd i Koranen. Den turkiska statliga myndigheten Diyanet anslöt sig till fördömandet och fatwan mot Ibn Rushd-Goethe – moskén. Moskén står för en reformert syn på islam och tillämpar inte slöjtvång, repressiv behandling av kvinnor samt tar aktivt och explicit avstånd från bland annat Muslimska brödraskapet och Islamiska Statens överlappande ideologier.

Det finns även andra kopplingar mellan Islamiska Kultur Center i Nyköping, Muslimska brödraskapet och den radikala islamistiska miljön i form av radikala predikanter. Bland de som hållit i fredagsbönen i moskén återfinns bland annat Fekri Hamad. Hamad togs under 2019 i förvar av Migrationsverket i samarbete med Säkerhetspolisen i räden mot imamer eller islamister som bedömdes utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Hamad fick ett beslut om utvisning på sig av regeringen men släpptes i frihet då det för närvarande föreligger verkställighetshinder.

Islamiska Kultur Center är med andra ord en av de föreningar där den våldsbejakande salafistiska miljön, representerad av Fekri Hamad och den numera riksbekante imamen i Gävle moské Abo Raad möter den icke öppet våldsbejande islamistiska miljön i form av Muslimska brödraskapet. Ett av många kommunicerande kärl som möjliggörs med det ideologiska överlapp som förenar ideologierna.

Genom de statsbidrag och det kommunala föreningsbidrag som betalas ut till Islamiska Kultur Center i Nyköping möjliggörs den fortsatta religiösa radikaliseringen av stadsdelen Brandkärr.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se