Antisemitismens och islamismens kolportörer

Bokhandlare Åbergs skyltfönster med antisemitisk propaganda, Stockholm 1941. Bildkälla: ARAB. Foto: Morgontidningen
  • Onsdag 29 Jan 2020 2020-01-29
E-post 1226

Dagens Arena rör sig med sin i relativa termer nya chefredaktör allt närmare en position där de inte längre är allmänt progressiva utan agerar som kolportörer till såväl hederskultur, islamister som Muslimska brödraskapet och dess antisemitism. Retoriken och tankemodellerna är det som förenar dem.

Det senast tidigare exemplet var Lisa Bjurwald som menade att antisemitismen inom Labour och de svenska socialdemokraterna var ett lyckat försök av högern att stämpla arbetarrörelsen som antisemitisk. 

Bjurwalds artikel kännetecknas av att den utelämnar fakta då bland annat Labours och Scotland Yards egna utredningar resulterat i fem fall som överlämnats till åklagare för åtal för hatbrott. Inte heller tar Bjurwald med de svenska nutida exemplen på öppen antisemitism inom S i form av Illmar Reepalu, riksdagsledamoten Jamal el Haj och Tro och Solidaritets styrelseledamot Adrian Kaba. Tvärtom hänvisar Bjurwald att om antisemitism finns är det främst från enskilda medlemmar på lägre nivå i Labour. Och nämner som sagt inte företrädare som Reepalu, el Haj och Kaba i den svenska socialdemokratin. Reepalus ansvar för Malmös judars situation kan inte underskattas. Malmö riskerar vara tömt på judar vid valet 2026. Ett resultat av att de med våld och hot om våld samt skadegörelse från främst islamister rensats ut från staden. Juvelen i arbetarrörelsens krona. Framtidsstaden.

Bjurwads krönika fick även kritik från kulturskribenten Charlotte Wiberg. Förra året mottog Wiberg ELSA-priset som delas ut av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

Bjurwald är känd för sin granskande reportagebok om Sverigedemokraterna och är en hängiven motståndare till SD. Men visar med all önskvärd tydlighet att vara motståndare mot SD och samtidigt att vara en antisemtismens kolportör är helt möjliga att förena.

Trots de brister som är uppenbara i krönikan för alla som känner antisemitismen väsen, eller tack vare dem, släpptes krönikan igenom av chefredaktören efter kvalitetskontrollen.

Även Lisa Pelling på Dagens Arena har agerat på ett sådant sätt att Dagens Arena fått omfattande kritik. Bland annat har Pelling med sin närvaro och sitt engagemang givit legitimitet åt en manifestation tillsammans med Palestinska folkets förening samt Ship to Gaza där avbildningar av Israels premiärminister som blodtörstig jude presenterades. Dagens Arena har även ”pingat in” judiska organisationer  på Twitter när de framfört kritik mot staten Israel. Tydliga exempel på antisemitiskt tankegods enligt IHRA:s definition som socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven numera hänvisar till.

I likhet med när Islamiska Förbundet i Sveriges återkommande inbjudningar av öppet antisemitiska föreläsare skulle vara ”misstag” hänvisar Dagens Arena sitt antisemitiska agerande till att vara ”misstag”. Varje gång.

Det senaste exemplet på att Dagens Arena närmar sig en apologetisk position till islamistiskt tankegods är den tidigare riksdagsledamoten Veronica Palm. Palm menar i en motsägelsefylld krönika i Dagens Arena att

Eller hur det är ett medel till integration att möta andra kvinnor, gå på badhus och lära sig simma. Eller att vi är många kvinnor som uppskattar att då och då få ett rum där vi kan slippa den manliga blicken, inte minst när vi är halvnakna. Avsky mot att kvinnor fick vara tillsammans utan män hade ingen annan grund än misstro mot Husbyborna och ett nytt Sverige.

Palm spelar på samma argumentationslinje som Muslimska brödraskapet gör i passagen kring separerade badtider för kvinnor och män. Som dessutom i likhet med Bjurwalds prestationer som krönikör innehåller sakfel. 

Inledningsvis är det inte främst kvinnor som drivit frågan om separerade badtider i det område hon ger exempel på. Det är män, imamer, som ansluter sig till bland annat Muslimska brödraskapets uttolkning av Koranen och då samma suror som reglerar slöjan. Dessa vilar ytterst på två Suror, eller Koran-verser, som religiös urkund; 24:30-31 och sura 33:59. 

”Hijab” är dessutom ett uttryck för religiös hängivenhet, underkastelse och lydnad inför Allah. Plagget skyddar enligt Koranen kvinnorna från männens blickar och trakasserier. Framför allt dämpar slöjan männens sexuella drifter. Mannens sexualitet är kvinnans ansvar.

Svenska Muslimska brödraskapets klädregler, som kraven på bland annat separerade badtider etc. baseras på professor Jamal Badawi vid Halifax University forskning och finns publicerade i Gender Equity in Islam (1999) och The Status of Woman in Islam utgiven av Islamic In- formation Foundation 1971. Badawi sitter eller har tidigare suttit i ledningen för Muslimska brödraskapets olika nätverksorganisationer Muslim American Society, MAS, och European Council for Fatwa and Research, ECFR. ECFR leds av Muslimska brödraskapets andlige ledare Yusuf al-Qaradawi.

Mer läsning finner du i “Islamismen i Sverige” som släpps i handeln idag.

Separerade badtider, med det motiv som Veronica Palm redovisar, är i praktiken en omsättning av Muslimska brödraskapets uttolkning av kvinnans ställning i samhället. Och att socialdemokratin i allmänhet samt Stockholms Arbetarekommun i synnerhet har kommunicerande kärl på olika ställen i organisationen med Muslimska brödraskapet är numera väl dokumenterat. Veronica Palm är tidigare ordförande för Stockholms Arbetarekommun men efterträddes av Anders Ygeman.

Dagens Arena rör sig allt tydligare i en separatistisk inkapslande och identitär riktning med tydliga inslag av antisemitiskt och islamistiskt tankegods. Helt enkelt den nya antisemitismens och hederförtryckets kolportörer. Något annat är svårt att sluta sig till med valet av Veronica Palm och Lisa Bjurwalds krönikor den senaste tiden.

Men ordet är fritt. Och skall fortsätta få vara fritt. Det är så demokrati byggs. Inte samhällen som präglas av antisemitiskt och islamistiskt tankegods varför Dagens Arena trots allt har en viktig roll att fylla.

Socialdemokratins ”Bommersviksvänster” blir tydligare om de får ha en plattform att lufta sina innersta tankar på.

Antisemitismens och islamismens kolportörer.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se