Då avgår Stefan Löfven

  • Onsdag 8 Jan 2020 2020-01-08
E-post 1304

Opinionsstödet för statsminister Stefan Löfven ser ut att helt kollapsa. Förtroenderaset börjar anta Juholtska proportioner och kan bara hävas med ett byte av partiordförande om inte skadan skall bli irreparabel för partiet. Och datumet för ett besked är i praktiken redan satt då partistadgarna utgör de yttre begränsningarna för hur Löfven kommer att agera.

En fjärdedel har förtroende för statsministern – drygt hälften har det inte. Och de som stärks är de som statsministern fördömt hårdast. Statsministern har blivit en form av kontraindikator menar Viktor Barth-Kron på Expressen.

Raset för Socialdemokraterna och förtroendet för partiledaren och statsminister Stefan Löfven börjar nu anta Juholtska proportioner. Och som en ödets ironi är det i praktiken nästan på dagen åtta år sedan som Juholt aviserade sin avgång efter motsvarande opinionstapp på ett köpcenter i Oskarshamn. Stefan Löfven har dock inte den lyxen att kunna överlämpa ansvaret för partiet på det Verkställande utskottet som Juholt hade. Han har ett land att regera och har ingen annan väg ut ur detta än framåt. Och att bita ihop. Och hålla sig undan i ett knappt halvår. Allt för att invänta det första tillfälle där han under kontrollerade former kan avisera sin avgång. Partiet vill till varje pris undvika samma okontrollerade process som för åtta år sedan.

Det är partikongressen som i normala fall utser en ny ordförande och för det finns det färdiga rutiner enligt partistadgarna.

Enligt socialdemokraternas partistadgar skall en kallelse till partikongress utfärdas av partistyrelsen senast åtta månader före kongressen. Bara en extra kongress kan sammankallas utan iakttagande av denna tid. Nästa ordinarie kongress skall hållas 2021 och normalt sker detta under våren. Men det är ingenting som hindrar partiet att hålla den redan i januari.

Det är osannolikt att socialdemokraterna kommer kalla till en extrakongress med den osäkerhet som finns i finansieringen av framtida valrörelser från de olika fackförbunden. Kongresser i allmänhet är inga billiga tillställningar, bara kostnaderna för resorna för delegaterna och hotellrum uppgår till miljonbelopp. Till det kommer lokalkostnader samt kostnaderna för kongressfunktionärer, säkerhet samt övrigt. Kommunal, Sveriges största fackförbund, har dessutom redan tagit beslut om att helt strypa bidraget till partiet. 

Detta innebär att det är fullt möjligt för Stefan Löfven och Socialdemokraternas partistyrelse att meddela både datum för partikongress och Löfvens avgång vid det partistyrelsemöte som bör äga rum någon gång i maj 2020. Partistyrelsen möts fyra gånger per år och partiet styrs i övrigt vid de möten som Verkställande utskottet har en gång per månad.

Partikongressen kan då samlas i januari och då helt i enlighet med stadgarna. Tidsutdräkten kan tyckas väl lång men under åtta månader skall inte bara motioner behandlas i grundorganisationens föreningar och arbetarekommuner. Valberedningen skall kunna föra en dialog med hela organisationen under denna tid. Med andra ord, efter första maj 2020 kan ett avgångsbesked komma när som helst eftersom partistyrelsen dessutom enligt stadgarna skall ta beslut om att kalla till kongress. Tidigare har kongressen sammankallats i maj eller juni vilket skulle innebära att ett besked inte kan komma senare än i samband med partistyrelsemötet i november.

Efter ett avgångsbesked kommer trycket på Löfven att avta snabbt. Det kommer inte heller ställas samma krav på kvalitet i hans framföranden samtidigt som han kan uttala sig hårdare mot antisemitismen i partiet men utan egentliga muskler. Han kommer kunna glida undan med att ”det där får min efterträdare ta tag i, jag vill inte gå händelserna i förväg”.

Stefan Löfvens dagar som partiledare för Socialdemokraterna är nu räknade. Han kommer ge sitt besked i samband med ett av tre partistyrelsemöten; det i maj, augusti eller november. Det vill säga, om han skall hålla sig inom stadgarna och arbeta för en kontrollerad övergång.

Så som utvecklingen ser ut idag, med en allt brantare kurva nedåt, är det mest troliga att Stefan Löfven aviserar sin avgång i samband med partistyrelsemötet i maj för att inte fallet skall bli helt omöjligt för hans efterträdare att hantera.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se