Dagens Arena normaliserar antisemitismen inom Socialdemokraterna

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Fredag 3 Jan 2020 2020-01-03
E-post 1539

Dagens Arena bekräftar de antisemitiska grunddragen i organisationen då de publicerar en essä av krönikören Lisa Bjurwald. Dagens Arena  visar sig inte bara vara en möjliggörare för en normalisering av antisemitismen inom socialdemokraterna utan även i alla högsta grad utgöra en del av det antisemitiska klustret i Sverige.

Lisa Bjurwald, Dagens Arena söker uppenbart misstänkliggöra kritiken om antisemitism inom vänstern i en krönika i samma tidning Det är uppenbart att Arenagruppen, som finansieras av bland annat LO inte tar kritiken om antisemitismen inom vänstern på allvar. Och aktivt förnekar ett bekräftat sakläge. Bjurwald menar bland annat att:

“Precis som hos svenska Socialdemokraterna finns enstaka individer, sällan ens med partiuppdrag, som uttryckt sig antisemitiskt. Och precis som hos S kan det finnas fog att kritisera Labour för en passiv hållning gentemot dem. Men någonting hände med debatten om Labour och antisemitism efter valet av Corbyn 2015. Kritiken gick från att riktas mot bristande handlingskraft till att fokusera på påstådd antisemitism inom Labours ledarskap, för att till slut landa på Jeremy Corbyn själv – som nu inte bara tolererade antisemitism, utan var en antisemit själv. Hur gick det till? Och varför lyckades inte partiet kväva anklagelserna i dess linda?”

Inledningsvis är Bjurwalds saklägesbeskrivning om brittiska Labour direkt vilseledande och utelämnar avgörande fakta. Exemplen på antisemitismen inom Labour är väl dokumenterade Anders Lindberg gjorde så sent som i september 2019 en reflektion i samband med Labours kongress:

Förra ordföranden för den parlamentariska grenen av Jewish Labour Movement, Luciana Berger, var tvungen att ha polisskydd på Labours kongress 2018. I våras lämnade hon partiet och är nu parlamentsledamot för Liberaldemokraterna.

”På deras kongress behövde hon inget polisskydd”, sa en talare bittert.

En annan iaktagelse Lindberg gjorde var

Fram till att Jeremy Corbyn och hans hårda vänsterfalang fick makten 2015 beskrivs detta trots allt som marginella fenomen. Sedan dess har antisemitiska konspirationsteorier och angrepp på judiska Labourmedlemmar blivit allt vanligare. Den antisemitiska affischen framför ingången till kongressen plockades till slut ner av Sussex Police men ingen jag pratar med är förvånad över att den fick sitta uppe ända till tre på eftermiddagen.

 

 

I en svensk kontext är den socialdemokratiska antisemitismen minst lika uppenbar. Även hos, i motsats till vad Bjurwald anger som socialdemokraternas egna absoluta sanning, högt uppsatta partimedlemmar:

  • Adrian Kaba, förbundsstyrelseledamot i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som 2014 anklagade Israeliska Mossad för att ligga bakom utbildningen av IS samt att det fanns en judeo-europeisk konspiration mot världens muslimer.
  • Hillevi Larsson, riksdagsledamot för Malmö Stad, som vid upprepade tillfällen deltagit i demonstrationer med antisemitiska inslag samt uppträtt med utmärkelser där staten Israel är utraderad.
  • Jamal el Haj, riksdagsledamot för Malmö Stad som menar att Israel bedriver ”etnisk rensning” samt likt Hillevi Larsson uppträder som representant för Socialdemokraterna i demonstrationer med antisemitiska inslag. El Haj benämner terrorattacker riktat mot staten Israel för ”operationer”. SKMA, Svenska Komittén mot Antisemitism har tidigare klassat dessa former av uttryck som antisemitiska.
  • SSU Skåne inklusive Malmö har förlorat rätten till statsbidrag av MUCF efter att MUCF pekat på en rad med förhållanden, som antisemitism och hånandet av personer som utsatts för hederrelaterat förtryck, som gjort att förbundet inte levt upp till demokratiska grundvärderingar.
  • SSU Malmö har givit uttryck för antisemitiska uttryckssätt i bland annat Första Maj-tåget 2019.
  • Dagens Arenas Lisa Pelling har även hon uttryckt sig i antisemitiska ordalag och uppträtt i sammanhag och agerat på ett sådand sätt där antisemitiska åsikter och symboler varit tydliga.

Ingen av dessa medlemmar, högt uppsatta, har behövt riskera uteslutning ur partiet eller mötts av krav på uteslutning eller suspendering från förtroendeuppdrag med undantag från Kaba. Men han fick behålla posten som förbundsstyrelseledamot i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet trots sina uttalade åsikter. Tro och Solidaritet är ständigt inadjungerade i Socialdemokraternas verkställande utskott.

Lisa Pelling ingår även i det socialdemokratiska Uppsalanätverket tillsammans med bland annat statsråden Anna Ekström och Ardalan Shekarabi som driver en Iran-vänlig linje. Iran vill, som bekant, utradera staten Israel med främst terrororganisationen Hezbollah som ett av verktygen. Shekarabi har tillsammans med Omar Mustafa, tidigare Islamiska Förbundet i Sverige, uppträtt på demonstrationer där Hezbollah-flaggor och andra antisemitiska symboler varit uppenbara. Hezbollah är uttalat antisemitiskt.

Utöver det har Dagens Arena en tydlig koppling till Sveriges Unga Muslimers ordförande Rashid Musa. SSU Stockholms nätverk för rasifierade var ett separatistiskt rum utifrån att människor som rasifieras i ett samhälle där vitheten är norm – ska kunna samtala i fred. Att SSU Stockholms nätverk ska vara ett tryggt rum är något de värdesätter högt skrev de på SSU:s officiella hemsida tills opinionsbildaren Rebecca Uvell avslöjade dettta samt ett seminarium för endast rasifierade. Som exkluderade.

Uvell skrev sedan om detta på SVT Opinion. Kontaktperson för SSU för samarbetet med Rashid Musa var Maria Salvo. Maria Salvo är anställd på Arenagruppen.

Sveriges Unga Muslimer har vid ett flertal tillfällen stått som värd, bland annat genom de numera nedlagda Muslimska familjedaggarna, när öppet antisemitiska predikanter och föreläsare bjudits in till Sverige. Bland annat den internationellt kände brittiske konvertiten och öppna antisemiten Yvonne Ridley. Sveriges Unga Muslimer nekas för närvarande statsbidrag av MUCF enligt en dom i Stockholms kammarrätt under hösten då de enligt kammarrätten inte lever upp till de demokratiska grundkriterier som MUCF ställer för statsbidrag.

Dagens Arena är inte bara möjliggörare av en normalisering av antisemitismen inom den svenska arbetarrörelsen, LO och  socialdemokraterna. Bjurwald, Pelling, Salvo och Dagens Arena är i alla högsta grad en numera tydlig del av det antisemitiska klustret i  Sverige. Detta kluster förfogar över inflytelserika mediaplattformar finansierade av LO och understödda av Socialdemokraterna och som växer sig allt starkare.

Allt lagom anpassat till Malmö-konferensen till minne av Förintelsen i oktober i år.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se