If it talks like a duck, walks like a duck……

  • Lördag 11 Jan 2020 2020-01-11
E-post 654

Talesättet ”If it talks like a duck, walks like a duck it is probably a duck” är inte längre helt irrelevant när antisemitiska vanföreställningar och  Dagens Arena kommer på tal. Och det rör sig allt närmare statsministern själv som än så länge inte lyft ett finger för att rensa ut partimedlemmar som uttryckt sig apologetiskt inför antisemitism eller agerat på ett sådant sätt att antisemitiska åsikter givits legitimitet.

Lisa Bjurwald bagatelliserar den antisemitism som förekommit i Labour, och tycks inte ha hela situationen klar för sig, skriver Charlotte Wiberg i en replik på Lisa Bjurwalds essä i Dagens Arena. Fokuset på Jeremy Corbyn som judarnas fiende nr 1 har varit missvisande och destruktivt, svarar Bjurwald i en replik till Wiberg.

Förutom att Bjurwald for med direkt osanning i sina påståenden om att det inte förekom några antisemitiska yttringar inom vare sig Labour eller de svenska Socialdemokraterna nyttjar hon sig själv av direkt antisemitiska ordvändningar genom 

Inte nödvändigtvis av empati med eller egna kopplingar till landets judar – som uppgår till färre än 300 000 av 67,5 miljoner – utan för att det post-Hitler uppfattas som direkt anti-brittiskt.

En form av relativisering. Genom att uppge hur liten gruppen brittiska judar är, är ett klassiskt tillvägagångssätt att förminska problemet.

Att om problemet ändå finns berör det endast mindre än en halv procent av den brittiska befolkningen. Och är därmed försumbart. I övrigt for Bjurwald med direkta faktaförvridningar när hon påstod att det endast var enskilda medlemmar i de svenska socialdemokraterna som möjligen kunde hysa antisemitiska vanföreställningar och inte medlemmar i ledande positioner. Ett helt orimligt påstående då exemplen blir allt fler. Från det socialdemokratiska kommunalrådet Illmar Reepalu till riksdagsledamoten Jamal el Haj uppträtt i antisemitiska sammanhang eller uttryckt sig antisemitiskt. Det mest graverande exemplet är Tro och Solidaritets förbundsstyrelseledamot Adrian Kabas påståenden om en högerextrem judisk-europeisk konspiration i en ledartext i förbundets tidning. Ledaren kritiserades av bland andra Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA.

”Kaba söker, i likhet med öppet antisemitiska agitatorer, även framställa den norske terroristen Breivik som en skapelse av den ’sionistiska’ eller ’judisk-europeiska’ konspirationen.”, skriver SKMA.

SKMA skriver vidare att Kaba tillskriver judar en kollektiv och avgörande roll för de rasistiska strömningarna i Europa.

Bjurwalds, och därmed Dagens Arenas påståenden om att det inte förekommer antisemitism eller antisemitiska yttringar i vare sig den svenska eller brittiska arbetarrörelsen samt de socialdemokratiska partierna faller på sin egen orimlighet. Och Bjurwalds artikel har passerat chefredaktören Jonas Nordling, tidigare ordförande för journalistförbundet innan publicering. En erfaren journalist som rimligen borde kunnat identifiera de uppenbara faktafelen innan publicering. Nordling driver även en podd tillsammans med Kvartals chefredaktör Jörgen Huitfeldt; “Den svenska modellen”. 

Och Bjurwalds position, att implicit påstå att antisemitismen inom brittiska labour är försumbar och dessutom minskat under Jeremy Corbyn blir allt mindre trovärdig. I veckan överlämnade brittiska Scotland Yard över fem fall av straffbara antisemitiska publiceringar eller uttalanden inom Labour till åklagare. Utredningarna som lämnats över är en del av den större utredning som pågår om antisemitismen inom Labour.

LO-anknutna Dagens Arena och Bjurwalds position blir allt mer problematisk. Inte bara för dem själva utan även för statsministerns projekt i Malmö under hösten. Malmö är på statsministerns initiativ värdstad för konferens mot antisemitism och för hågkomsten av Förintelsen den 27-28 oktober. Ett initiativ som med Dagens Arenas krumbukter och tydliga osanningar eller historierevisionism allt mer tyder på att den socialdemokratiska kampen mot antisemitismen är ett luftslott. 

Talesättet ”If it talks like a duck, walks like a duck it is probably a duck” är inte irrelevant när Dagens Arena och antisemitism kommer på tal. Och det rör sig allt närmare statsministern själv som än så länge inte lyft ett finger för att rensa ut partimedlemmar som uttryckt sig apologetiskt inför antisemitism eller agerat på ett sådant sätt att antisemitiska åsikter givits legitimitet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se