Irans kapacitet till storskaligt krig direkt beroende av EU:s eftergiftspolitik

  • Fredag 3 Jan 2020 2020-01-03
E-post 941

Full panik tycks råda i den utrikespolitiska bubblan och många experter samt även europeiska utrikesministrar varnar för en storskalig militär konflikt. Men finns förutsättningarna? Irans enda egentliga elitförband, Revolutionsgardet, behövs mer på hemmaplan för att kontrollera den iranska reguljära armén och den iranska befolkningen. Iran saknar idag resurser och kapacitet för storskaliga offensiver. För att bygga upp detta är de beroende av EU som nu börjat signalera att de är villiga till en eftergiftspolitik.

Tv-bilder visar brinnande bilskelett efter att USA angripit en konvoj där bland annat den iranske generalmajoren Qassem Soleimani, den högste generalen för de iranska al-Qudsstyrkorna färdades. Med i konvojen var även en av  Hezbollahs mest inflytelserika befälhavare, Abu Mahdi al-Muhandis, som även han dödades. al-Muhandis var uppsatt på USA:s lista över eftersökta terrorister sedan 1980-talet efter attackerna mot franska och amerkanska ambassaderna i Kuwait.

Det var ingen slump att al Muhandis och Soleimani befann sig i Libanon tillsammans och tillsammans färdades mot Badgdad.

Soleimani kallades ibland för skuggeneralen men ses som en av de absolut mäktigaste männen i Iran. Han var ansvarig för landets internationella operationer i bland annat Libanon, Syrien och Irak där Iran stöttar väpnade shiagrupper som libanesiska Hizbollah, den syriska Assadregimen och tiotusentals milismän i Irak.

När Qassem Soleimani dödades i drönarattacken kom han från Libanon till Irak. Irans utrikesminister Javad Zarif har anklagat USA för internationell terrorism medan Irans högste andlige ledare Ayatollah Khamenei beskriver generalen som en martyr.

Utrikesminister Ann Linde sällar sig till kören som varnar för en storkonflikt i regionen och UD varnar för svenskar för att vidta annat än absolut nödvändiga resor till regionen. Iran har varnat för vedergällningar. Ann Linde vill återföra eller kompensera det spända läget med mer dialog från EU:s sida. Även den samlade vänstern, som vänsterpartiets Ali Esbati, varnar för ett större blodbad.

Någon större militär kapacitet för offensiva operationer har inte Iran idag. Revolutionsgardet, ett elitförband, är det enda förband som Irans statsledning kan lita på är regimtroget. Och det behövs i sin tur för att hålla den iranska befolkningen under kontroll i lika hög utsträckning som Revolutionsgardet behövs för att hålla kontroll på den reguljära armén. Den kapacitet som finns är med andra ord knuten till Hezbollah eller motsvarande miliser samt andra mer löst allierade terrorgrupper.

Den enda vedergällning som kan komma att genomföras är mot antingen kurdiska eller israeliska styrkor eller intressen. Inte heller i Syrien kan Iran räknas som en mer offensiv kraft efter att Israel slagit ut en större vapendepå tillhörande Revolutionsgardet under 2019 i fyra spektakulära flyganfall.

Den stora faran med Ann Lindes och EU:s linje. som signalerar en eftergiftspolitik, som understöds av politiker som Ali Esbati och andra som hatar USA är att den kan komma att istället gynna regimen i Teheran som endast kommer tona ner sin retorik om de ekonomiska sanktionerna lättar. 

De som närmast, inom överskådlig tid kan komma att drabbas av Irans vedergällningsattacker från reguljära förband är israeliska och kurdiska intressen. USA, och dess allierade har möjligtvis mer att frukta från terrorattacker även på andra territorier men något fullskaligt krig med Iran är helt enkelt uteslutet av kapacitetsskäl. Samtidigt är den iranska oppositionen fortfarande såväl splittrad som svag. Isolerade från omvärlden har de dessutom ingen annan kapacitet än att genomföra en och annan demonstration som brutalt kommer slås ned av bland annat Revolutionsgardister.

Kapaciteten för eventuella terrorattacker från Hezbollah på europeiskt och amerikanskt territorium har även den sjunkit med al-Muhandis död.  al-Muhandis var en av Hezbollahs främsta experter för terroroperationer utanför Libanons gränser. Det var av den anledningen han befann sig på USA:s terrorlista.

Iran har enkelt ingen kapacitet och för att bygga upp en offensiv kapacitet utan att riskera den inrikes stabiliteten är de beroende av att EU lättar på de ekonomiska sanktionerna och återvänder till den tidigare eftergiftspolitiken.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se