Recension: Den hemliga sexhandeln i Irak

Hederskultur. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Lördag 18 Jan 2020 2020-01-18
E-post 2217

Sex utanför äktenskapet är förbjudet i Irak. Men det finns gott om religiösa ledare som ställer upp som förmedlare för män som vill skaffa sig en tillfällig fru i några timmar. Med hjälp av dold kamera avslöjar BBC:s Nawal al-Maghafi en sexhandel där mycket unga barn och utsatta kvinnor erbjuds i korta “njutningsäktenskap”. Helena AL-Zubaidi recenserar dokumentären för Ledarsidorna.se.

I den omskakande dokumentären Den hemliga sexhandeln i Irak belyses utsattheten som kvinnor under det sharia präglade styret är underkastade. Saddams sekulära lagar vars implementering gav kvinnor en viss måtta av frihet och valfrihet är sedan länge förkastade till förmån för islamiska doktriner.  

Dokumentären är specificerad och undersöker en religiös sedvänja, mutah. Mutah innebär inom shiaislam ett tillfälligt äktenskap där kvinnor, som oftast befinner sig i sårbar ställning, ingår ett tidsbegränsat äktenskap där mannen utnyttjar de sexuellt i gengäld mot en summa pengar. Större delen av summan tillfaller dock den imam som förrättar ”äktenskapet”. En imam är en religiös ledare som i detta fall fungerar som funktionär. Enligt dokumentären är åtta av tio imamer villiga att viga och därmed religiöst sanktionera prostitution vilket innebär en urholkning av äktenskapens helgd. En annan form av urholkning sker genom polygami där en man enligt islamisk lag har rätt till fyra fruar i roterande antal. 

Dokumentären belyser en annan gravt försummad aspekt av den sociala verkligheten för Iraks kvinnor; handeln med minderåriga flickor. De säljs som sexuella handelsvaror i och utanför äktenskapet med startåldern nio. Imamerna erbjuder de men förbjuder att de penetreras vaginalt då de måste förbli orörda inför äktenskapet. Imamen föreslår istället anal penetration som ett alternativ. 

Den dogmatiska legitimiteten gällande åldern beror på att islam heliga mans favorithustru Aisha endast var nio år gammal när hon ingick köttslig äktenskap med honom. 

I världens mest kvinnofientliga land, Yemen, har alla försök att höja giftasåldern för flickor förgäves röstats ner av Muslimska Brödraskapet som anser förslaget vara ” icke islamisk”. På religiösa platser i Yemen domineras stadsbilden av bilder på beslöjade flickor med Kaba i Mecka som bakgrund. Den är en reglering i lagen som dominerar i shariastyrda länder såsom Iran och Saudiarabien. 

Varför är handeln med kvinnor och barn möjlig utöver dess dogmatiska legitimitet? Svaret kan man finna i att andelen av befolkningen lever på mindre än 1,9 dollar om dagen och detta i ett av världens oljerikaste länder. Krigen och det sekteristiska våldet har lämnat tre miljoner kvinnor som krigsänkor. I ett land där en kvinna är beroende av en manlig beskyddare är krigsänkorna särskilt sårbara. Något de religiösa ledarna, imamerna, hänsynslöst utnyttjar. Iraks högsta religiösa råd hävdar att mutah är förbjuden enligt lag men det förefaller osannolikt att imamerna skulle agera utan tillåtelse från högre ort. 

I ett land som en gång i tiden var en panarabisk nation och därmed sekulariserat kämpar kvinnorättsorganisationer med livet som insats för att föra den feministiska kampen vidare. De utmanar islamiska doktriner och ifrågasätter deras relevans i det moderna samhälle de vill skapa. Ett samhälle där exempelvis kvinnor och flickor inte hypersexualiseras genom slöjbärande eller där en kvinnas värde inte utgörs av en mödomshinna som inte existerar. De försöker skapa ett samhälle där demokrati råder liksom yttrande- och pressfrihet samt respekt för mänskliga rättigheter. Men allt detta förutsätter något så längtansfullt som fred. 

Dessa organisationers kamp illustrerar den irakiska kvinnans dagliga kamp. En kamp för ett anständigt liv som irakier, människa men framförallt som kvinna. 

Länk till SVT Play och Den hemliga sexhandeln i Irak hittar du här.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.