Regeringen tvingas att förbjuda månggifte av riksdagen – har tidigare motarbetat alla förslag

@ Kjell Nilsson Mäki
  • Torsdag 16 Jan 2020 2020-01-16
E-post 3589

Under gårdagen mottog justitieminister Morgan Johansson lagförslag om att inte erkänna månggifte i Sverige även om sådana äktenskap ingåtts utomlands. Men trots att Johansson försöker sätta bilden av att det är regeringens feministiska politik som lett till detta visar det sig att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hela tiden varit motståndare till att förbjuda erkännande av månggifte och barnäktenskap ingångna utomlands.

Artikeln som ljudfil:

plus_wrap]

Vi är beroende av er läsare för vår överlevnad. Tycker du att vi gör skillnad bli gärna prenumerant. Som prenumerant och premiumkund kan du ta del av hela artikeln med länkar till källor samt övrig tilläggsinformation.

Bli prenumerant och stöd fortsatt oberoende journalistik och  granskning av av Sverige.

Ljudfilen tillgänglig för alla men som prenumerant får du därmed tillgång till alla källor som bygger artikeln.

[/plus_wrap]

Under gårddagen mottog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson betänkandet Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2). Enligt en genomgång som Skatteverket gjort finns det 152 personer som är folkbokförda i Sverige och som är gifta med flera personer.

Det är i Sverige inte tillåtet att ingå äktenskap när man redan är gift. Månggifte, eller polygami är dock tillåtet i flera andra länder och förekomsten av månggiften i Sverige har ökat på senare år. Polygami tillämpas och är tillåtet i främst Afrika (med några få undantag), Mellanöstern och Indien.

– Vi är en feministisk regering. Månggiften representerar en syn på äktenskapet som inte är förenlig med svensk jämställdhetspolitik. Det är viktigt att alla, oavsett härkomst, kan skyddas mot månggifte, säger Morgan Johansson.

Utredningen “Strängare regler om utländska månggiften” har haft i uppdrag att ta ställning till hur det kan förhindras att sådana utländska månggiften som ingåtts av parter utan tidigare anknytning hit består i Sverige. Särskild utredare har varit Anne Kuttenkeuler, hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt.

Utredningen föreslår att ett äktenskap som har ingåtts av den som redan är gift inte ska erkännas i Sverige – även om parterna saknade anknytning hit när äktenskapet ingicks. I betänkandet lämnas också andra förslag, bland annat att bättre information om giltigheten av utländska äktenskap här i Sverige ska lämnas till berörda personer. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Men initiativet är inte regeringen Löfvens även om justitieminister Morgan Johansson under gårdagen lyckades att sätta den bilden. 

I mars 2017 gav riksdagen i uppdrag att till regeringen att tillsätta en utredning med målet att månggiften som ingåtts utomlands inte längre ska accepteras i Sverige. Först i september samma år gav Helene Fritzon, dåvarande migrationsminister, Skatteverket i uppdrag att utreda om hur många individer det kunde röra sig om. Detta efter att Alliansen reagerat på senfärdigheten och att ha kallat Fritzon till en utfrågning i riksdagen.

Detta föranledde Alliansen, med stöd av Sverigedemokraterna att förnya kraven och lade efter detta en motion i riksdagen som gick upp till votering den 21 mars 2018. I voteringen biföll riksdagen oppositionens förslag. 

De socialdemokratiska, miljöpartistiska och vänsterpartistiska riksdagsgrupperna motsatte sig dock ett förbud eller inskräkning av polygama äktenskap. De röstade i samma votering även mot ett förbud att erkänna äktenskap för personer under 18 år som ingåtts utomlands.

Votering 21 mars 2018 2017/18:CU8 Familjerätt

 

Förbud mot polygama äktenskap och äktenskap för minderåriga har aldrig varit en fråga som regeringen Löfven, världens enda självutnämnt feministiska, har varit drivande för. Utredningen och lagförslagen är inte ett resultat av Morgan Johanssons engagemang även om nu en samfälld journalistkår förmedlar den bilden.

Motståndet mot förbud av polygama äktenskap och barnäktenskap ingångna utomlands förklaras sannolikt med att det slår mot viktiga egna väljargrupper för främst socialdemokraterna och miljöpartiet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se