Religionen den största källan till väpnade konflikter

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Fredag 31 Jan 2020 2020-01-31
E-post 2884

Dagens Nyheter sällar sig till den fåra i svensk politik som vill se mer religion, inte mindre, i samhälle och politik. En sådan väg kommer, visar all empiri och även dagens samhällsutveckling på kommer bara föra världen och Sverige längre ut på ett sluttande plan.

Björn Wiman, Dagens Nyheters kulturredaktör, menar att lösningen på dagens samhällsproblem kan bara lösas med den högre religiösa mognaden i samhället. Förutom att Dagens Nyheter har valt att bildsätta artikeln med tre kvinnor iförda slöja mena Wiman att

Den religiösa mognaden i vår tid kan på så sätt ses som en rationell respons på att vår belägenhet kräver ett annat språk och en annan kunskap.

Eller annorlunda uttryckt: kanske är det bara religionens unika ord och erfarenheter som kan ge den andliga frihet som är nödvändig för att förändra världen.

Men empiri genom tiderna visar att religionen haft en avgörande roll. När det avser konflikter. Och då inte bara europas mörka medeltid utan även fortsatt in till idag.

i 47 procent av alla mindre konflikter i världen under 2014 var en islamistgruppering eller väpnad front inblan- dad. År 1975, under kalla kriget, kunde tre procent av världens konflikter definieras som religiösa. År 2014 var siffran 55 procent. Men den siffran ökar stadigt. 

Islamister var en part i 73 procent av alla inbördeskrig med över 1 000 döda per år enligt konfliktforskning från 2016 enligt Isak Svensson som är professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet som forskar om fredliga lösningar av jihadistkonflikter. Och de religiösa konflikterna upphör inte för att EU:s eller Sveriges gränser passeras i migrantströmmarna. Tvärtom följer konflikter med religiösa förtecken med migranterna till de nya hemländerna.

Den viktigaste islamistiska grupperingen är det egyptiska Muslimska brödraskapet som fungerat som inkubator av radikalisering. Andra betydelsefulla och för den svenska allmänheten kända islamistiska organisationer är det terrorklassade sunnimuslimska Hamas och det shiamuslimska Hizbollah. Gemensamt för islamistiska grupper är att de menar att islam är en objektiv sanning med ett lagsystem som är den enda samhällsordning som förmår upprätta ordningen. 

Hamas var fram till 2016 Muslimska brödraskapets officiella palestinska väpnade gren. 

Övertron på religionen som läkande kraft genomsyrar även det svenska utrikesdepartementet. UD kom att under Margot Wallström som utrikesminister fokusera på interreligiösa dialoger för de olika fredssträvandena i Mellanöstern. Peter Weiderud, före detta ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och före detta direktör för det numera nedlagda institutet i Alexandria har arrangerat denna form av dialogsamtal. Men valt att endast bjuda in ena parten i konflikterna. Inte bägge.

Övertron på religionen som fredsmäklare delas av Svenska kyrkan som under Antje Jackeléns ledning kommit att inta en ännu tydligare antisemitisk och antisionistisk position. Israels nuvarande ambassadör i Stockholm, Ilan ben Dov, konstaderade 2018 att fientligheten som genomsyrar organsiationen är djupt rotad. Han berättar för Kyrkans tidning att han mötte Antje Jackelén på en tillställning under 2018.

– Israels 70-årsjubileum närmade sig och jag föreslog för henne att hon, som en liten symbolisk gest, kanske kunde gratulera Israel vid detta historiska tillfälle. Det skulle kunna vara en början till dialog. Men hon vägrade.

Gav hon dig någon förklaring?

– Nej. Men jag inser hur djupt rotad fientligheten mot Israel är.

Dagens Nyheter sällar sig till den växande och alltmer högljudda fåra i svensk politik som vill se mer religion, inte mindre, i samhälle och politik. Björn Wiman, DN:s kulturredaktör, är ett gott exempel på denna fåra.

En sådan väg kommer, visar all empiri och även dagens samhällsutveckling på kommer bara föra världen och Sverige längre ut på ett sluttande plan.

 

Köp Johan Westerholms senaste bok “Islamismen i Sverige”. Du köper den bland annat på Bokus.se.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se