Så agerar regeringen för att Sverige skall vara en säker hamn för terrororganisationer

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Onsdag 22 Jan 2020 2020-01-22
E-post 2200

Sverige fortsätter att agera för att kunna utgöra en “Safe Haven” för terroristorganisationer samt underlätta för organiserad gränsöverskridande brottslighet genom att ställa sig utanför ett av EU-parlamentet antaget direktiv. Detta innebär i framtiden stora problem för Sverige att ta del av det EU-gemensamma antiterrorismsamarbetet inom bland annat Europol.

Allt fler använder sig numera av mobiltelefonappar och annan programvara för kommunikation. Denna form av teknik har tidigare varit svår för polisen och säkerhetstjänster att avlyssna då det saknas lagrum för detta. Något som utnyttjats i stor utsträckning av såväl organiserad brottslighet som terroristorganisationer.

Ett nytt EU-direktiv ger medlems­staterna möjlighet att låta brottsbekämpande myndigheter få tillgång till information från meddelandetjänster i appar och sociala medier. Men ett förslag som bereds i Regeringskansliet innebär att Sverige nu avstår från den möjligheten. Konsekvensen blir att svenska brottsbekämpande myndigheter kommer att sakna viktiga och moderna verktyg för att hantera terroristbrott, spioneri och annan allvarlig brottslighet skriver Säpo-chefen Klas Friberg i en debattartikel i Dagens Nyheter idag. Det är inte första gången som regeringenagerar för att försvåra brottsbekämpning. Ett annat exempel är Cybercrimekonventionen.

Frysning är en annan  del av den repressiva och förebyggande lagstiftningen mot gränsöverskridande kriminalitet. Den regleras i cybercrimekonventionen som Sverige skrev under för 18 år sedan. Sverige har ännu inte gjort de lagändringar som krävs för att andra länder ska kunna begära en frysning här i Sverige. Regeringen lovade redan under förra mandatperioden att de nödvändiga lagändringarna skulle genomföras men så har ännu inte skett. Bosse Norgren, polis på nationellt it-brottscentrum, säger att det finns fall där man nekats hjälp just med hänvisning till att Sverige inte kan göra samma tjänst tillbaka.

– Vi skickade en begäran om att dom skulle frysa ett konto på en rumänsk server och dom svarade att det tänker vi inte göra för vi har försökt få hjälp av er men får inte det. Då blir det ett problem när vi inte ens kan utreda brott för att vi själva inte har stiftat den här lagen.

Vid en frysning sparas konversationer, användaruppgifter, bilder – allt som finns på kontot vid det givna ögonblicket. Det material som blir tillgängligt vid en frysning kan bli viktig bevisning, som ett fall som nyligen avhandlats i Stockholms tingsrätt där barn blev utsatta för grova sexuella övergrepp. Bilder och filmer på övergreppen skickades via nätet, och sparades vid frysningen även om användaren raderade materialet. Detta gäller även bekämpning av terrorism där rekrytering, transferering och propaganda i allt större omfattning sker på internet med hjälp av olika konton.

Bakgrunden till regeringens ovilja att stifta repressiva lagar mot terrorism går att spåra till 2011. I en motion i riksdagen menade Mehmet Kaplan och Maria Ferm, MP, att stöd till organisationer som IS var ett s.k. åsiktsbrott som inte ska straffbeläggas. Något som funnit stöd hos bland annat SSU, Olof Palmes Internationella Center samt Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Samtliga dessa tre sidoorganisationer stödjer öppet bland annat Ship to Gaza och den västsahariska organisationen Polisario.

Maria Ferm, Miljöpartiet och samordnande statssekreterare i statsministerns egen stab Statsrådsberedningen, är sedan dess känd motståndare till antiterrorismlagstiftningen. Ferm, och den tidigare riksdagsledamoten och bostadsminstern Mehmet Kaplan drev på för att Sverige tvärtom skall förmå EU att upphäva all sådan lagstiftning i EU.

Varje försening av de svenska lagarna mot cyberkriminalitet och det interagerande området mot terrorism innebär att Sverige befäster sin position som alla terrororganisationer ”Safe Haven” eller säkra hamn. Detta i ett Europa som annars blir allt mer effektivt på att bekämpa terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Ett samlat EU närmar sig allt mer en punkt där Sverige kommer att behöva placeras i frysboxen då Sverige inte längre tillför något i egentlig mening.

Regeringens agerande utsätter inte bara polisen och säkerhetspolisen för stora problem i brottsbekämpning- och utredning. Det permanentar Sveriges position som ”Safe-haven”, eller en säker och trygg hamn för inte bara internationell brottslighet utan även terrororganisationer att leva och frodas i. Samt isolerar Sverige från övriga Europas gemensamma säkerhetsarbete.

 

Ledarsidorna.se®

Ledarsidorna.se är idag en av de större granskande opinionsmedierna i det nya medielanskap som växer fram. Ledarsidorna.se rankades på första plats, före såväl Public Service som Bonner- och Schibstedtägd media i Oxford University, Reuters Institute, kvalitetsmätning 2018 av de som konsumerade minst en artikel i veckan på Ledarsidorna.

Vi behöver din hjälp för att växa ytterligare och ytterligare öka avståndet till de som är beroende av statsbidrag för sin verksamhet.

Du stödjer oss bäst genom att bli prenumerant och även om du bara lyssnar på artiklarna, som alltid ligger fritt, så skulle jag uppskatta det då vi inte har några statsbidrag vilket bland annat Public Service samt Bonnier och Schibstedt har.

Annars kan du gärna swisha in en slant då och då på 123 535 62 82

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se