Stefan Löfvens deklaration mot antisemitism kommer möta starkt motstånd

Stefan Löfven. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
 • Tisdag 28 Jan 2020 2020-01-28
E-post 1228

Statsminister Stefan Löfven har anammat organisationen IHRA:s definition av antisemitism. Om detta även blir något som antas av regeringen respektive socialdemokraternas verkställande utskott samt partistyrelse och i förlängningen partikongress kommer det få långtgående konsekvenser för stora delar av statsförvaltningen och public service samt inte minst det socialdemokratiska partiet.

Artikel som ljudfil:

IHRA, eller International Holocaust Remembrance Alliance definierar antisemitism enligt följande:

”Antisemitism är en viss uppfattning av judar som kan uttryckas som hat mot judar. Retoriska och fysiska yttringar av antisemitism riktas mot judiska eller icke-judiska personer och/eller deras egendom samt mot de judiska samfundens institutioner och utrymmen för religiöst bruk.”

Definitionen arbetades fram 2016 och antogs av EU-parlamentet 2017 med en uppmaning till medlemsstaterna att anta resolutionen. IHRA är ett direkt resultat av f.d statsminister Göran Perssons initiativ 1998 som resulterade Stockholmskonferensen och deklarationen mot antisemitism till minne av Förintelsen.

Yttringar av antisemitism kan bland annat riktas mot staten Israel, som uppfattas som ett judiskt samhälle. Sådan kritik mot Israel som går att jämföra med kritik som förs fram mot vilket annat land som helst kan däremot inte betraktas som antisemitisk. Antisemitism uttrycks ofta i form av påståenden om att judar konspirerar för att skada mänskligheten, och dessa påståenden utnyttjas ofta för att ge judar skulden för att något går fel. Sådana påståenden förekommer i tal, skrift, visuell form och som handlingar, och utnyttjar lömska stereotypier och negativa karaktärsdrag.

Aktuella exempel på antisemitism i det offentliga livet, medier, skolor, på arbetsplatser och inom det religiösa området kan innehålla, men är med hänsyn till det övergripande sammanhanget inte begränsade till följande:

 • Uppmana till, bistå eller motivera att judar dödas eller skadas i en radikal ideologis eller en extremistisk religions namn.
 • Framföra lögnaktiga, förnedrande, komprometterande eller stereotypa påståenden om judar i sig eller om judarnas kollektiva makt, såsom i synnerhet, men inte uteslutande, myten om en världsomfattande judisk sammansvärjning eller om judar som kontrollerar medierna, ekonomin, offentliga myndigheter eller andra samhällsinstitutioner.
 • Anklaga judarna som folk för att vara ansvariga för verkliga eller förmodade missgärningar som begåtts av en enda judisk person eller grupp, eller till och med för handlingar som begåtts av icke-judiska personer.
 • Förneka Nazitysklands, dess anhängares och medbrottslingars folkmord på judarna (förintelsen) som faktum, liksom dess omfattning och mekanismer (exempelvis gaskammare) under andra världskriget.
 • Anklaga judarna som folk eller Israel som stat för själva förintelsen eller för att överdriva den.
 • Anklaga judiska medborgare för att vara mer lojala mot Israel eller judarnas påstådda prioriteringar överallt i världen än mot sina egna nationers intressen.
 • Neka det judiska folket dess självbestämmanderätt, till exempel genom att hävda att staten Israels existens är ett rasistiskt företag.
 • Tillämpa dubbla standarder genom att avkräva Israel ett beteende som inte kan förväntas eller krävas av någon annan demokratisk nation.
 • Använda symboler och bilder som förknippas med klassisk antisemitism (till exempel påståenden att judar dödade Jesus eller begår ritualmord) såsom kännetecknande för Israel eller israeler.
 • Jämföra Israels nuvarande politik med nazisternas.
 • Hålla judar kollektivt ansvariga för staten Israels åtgärder.

Men Stefan Löfven kommer få stora problem med att implementera denna resolution. Ett inte oansenligt antal av hans egna partimedlemmar faller in under definitionerna. De som definitivt faller in som antisemiter enligt denna definition är det före detta kommunalrådet i Malmö Illmar Reepalu samt styrelseledamoten i Tro och Solidaritet, Adrian Kaba. Även Kaba från Malmö i likhet med riksdagsledamoten Jamal el Haj som uttryckt sig på ett sätt som kan kategoriseras som antisemitiskt. Andra som har agerat i den andan är Lisa Pelling på Dagens Arena samt inte minst Margot Wallström, tidigare utrikesminister och idag rådgivare till FN:s generalsekreterare.

Av övriga aktörer som kommer att påverkas återfinns såväl SVT som biståndsmyndigheten Sida med tidskriften Omvärlden. SVT:s påstående om i en analys av USA:s aviserade beslut att flytta sin ambassad i Israel till Jerusalem användes formuleringen ”den judiska lobbyn är oerhört stark” i en artikel på SVT Text. Artikeln fälldes i granskningsnämnden för osaklighet. Sida, och tidskriften Omvärlden är inte lika tydliga men faller sannolikt in under IHRA:s definition med sin rapportering om Israel som kritiserats av bland annat bland annat Världen Idag för ensidighet.

Andra samhällsaktörer som kommer att påverkas är hela det biståndsindustriella komplex som Folkbildningsrådet representerar. Ett av medlemsförbunden, Ibn Rushd, har de senaste tio åren systematiskt arrangerat sammankomster med antisemitiska föreläsare eller budskap. Bland organisatörerna märks inte bara Sveriges Unga Muslimer utan även Afrosvenskarnas Riksförbund där dagens partiledare för Liberalerna, Nyamko Sabuni tidigare varit ordförande.

Sabuni har på intet sätt offentligt tagit avstånd eller fördömt Afrosvenskarnas riksförbund för de genomförda aktiviteterna. Hon har heller inte som tidigare ordförande för riksförbundet agerat för att samarbetet med de organisationerna skall upphöra.

Skall statsministern vara konsekvent i sitt agerande skall han och regeringen även låta detta genomsyra biståndet till Palestina. Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas gjorde i slutet av april 2018 ett uttalande som faller inom IHRA:s definition. Abbas sade bland annat att massakrerna på Europas judar orsakades av deras roll som ”ockrare” och finansiella aktörer. Uttalandet väckte starkt fördömande från omvärlden, och Abbas ursäkter i efterhand har inte dämpat kritiken.

Anammandet av IHRA:s definition av antisemitism kommer, om Stefan Löfven lyckas implementera den få långtgående konsekvenser. Inte bara kommer svensk statsförvalting påverkas utan även sända chockvågor in i Public service, Sida och det socialdemokratiska partiet. 

Men med tanke på vilka konsekvenser det då kommer få bör Löfvéns förutsättningar att få stöd för sin linje, att såväl regeringen som socialdemokraterna anammar IHRA:s definition, vara nästintill mikroskopiska.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se