Var tionde mediestödskrona går till Svenska Dagbladet

SvD samt Myndigheten för Press, Radio och TV. Montage.
  • Måndag 13 Jan 2020 2020-01-13
E-post 1171

Svenska Dagbladet, SvD, misstänkliggör på ledarplats det nya medielandskap som växt fram de senaste åren. Det finns goda skäl till detta. Om nyetablerade medieplattformar lyckas kapa ytterligare marknadsandelar, utan statligt stöd hotas sannolikt hela det mediala biståndsindustriella komplexets existens. Och med det ett flertal ledarredaktioners löner.  Förment obundna moderata SvD är den enskilda medieaktör som mjölkar statskassan på miljonbelopp varje år.

Artikeln som ljudfil:

Varje år fördelar Mediestödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och TV det presstöd som skall garantera en mångfald av media i Sverige. Presstödet är ett ekonomiskt bidrag från staten till tidningar, främst dagspress. Sedan 1 februari 2019 har dettta kompletterats med mediestöd som även omfattar nätpublikationer. Syftet med de svenska press- och mediastöden är att främja mångfald och konkurrens inom dagspressen.

Mediestöd kan lämnas för allmänna nyhetsmedier som har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning. Stöd kan lämnas oavsett mediets innehålls- och spridningsform. Det innebär att innehållet kan bestå av t.ex. text, bild, ljud eller rörlig bild och stöd kan ges till t.ex. tidningar, webbaserade medier, radio eller tv. Stöd kan lämnas till såväl betalda medier som gratismedier.

Innovations- och utvecklingsstöd ges för insatser eller förstudier för utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler, innovationer och utveckling när det gäller digital publicering eller utveckling av digitala affärsmodeller.

Bestämmelser om presstödet och mediestödet finns i presstödsförordningar som beslutas av regeringen och i myndighetens föreskrifter. Utfallet av fördelningen och utformningen av regelverket är, trots moderniseringen, utformat för att gynna etablerade medieaktörer. Svenska Dagbladet är det tydligaste exemplet på en förment oberoende aktör som lyckats med att tillskansa sig nästan tio procent av statens årliga press- och mediestöd.

Att Dalademokratern och ETC, med Göran Greider som främsta företrädare i andra former är i praktiken helt beroende av statligt stöd är allmänt känt. Inte lika känt är att den oberoende moderata tidningen Svenska Dagbladet är den media som uppbär mest statligt stöd av all svensk media. En finansiering som är helt avgörande för tidningens existens.

Svenska Dagbladet är sedan många år den publikation som är i direkt ekonomisk beroendeställning till regeringen. Hela tidningens vinst, som förmedlas vidare till koncernen Schibstedt, och i praktiken lika mycket till utgörs av skattemedel. Skattemedel finansierar därmed hela tidningens verksamhet då ingen redaktion har separerade intäkter som de ansvarar för själva.

Förutom att tidningen årligen erhåller 40 miljoner kronor, det maximala beloppet, har tidningen inte fått pengarna att räcka till utan har även kompletterat detta med att skapa en annan juridisk person som kvalifiverar sig till att söka ekonomiskt bistånd från staten. SvD Junior, som ligger under samma domän, grundades 2015 med fokus på nyheter för barn och unga. SvD Junior har samma ansvarige utgivare som SvD. SvD Junior erhöll för 2019 drygt fem och en halv miljon kronor i statligt stöd. Totalt erhöll SvD nio procent av de dolda lönebidrag som betalades ut av nämnden för 2019.

Men trots att SvD erhåller ekonomiskt stöd på mer än 45 miljoner kronor per år räcker inte detta. SvD kompletterar med att söka och erhålla drygt fyra och en halv miljon i utvecklings- och innovationsstöd. SvD fick mer än tio procent av denna budgetpost för 2019. Detta trots att utvecklings- och innovationsstödet från början var tänkt att stimulera nya etableringar. Regelverket kom dock att tolkas så att etablerade och bidragsberoende aktörer kom att gynnas.

Slås posterna för utvecklings- och innovationsstöd och mediestöd ihop erhöll SvD tio procent av statens utbetalade stöd till medier. Och det stannar inte där. 2018 fick SvD även del av ett riktat bidrag som slussades via myndigheten Vinnova i satsningen mot falska nyheter i valrörelsen 2018. Totalt fick åtta projekt finansiering med 13,5 miljoner kronor i satsningen. Fyra projekt fick finansiering där Sveriges Television, NTM, Bonnier, Schibsted Sverige och Sveriges Radio samarbetade. Satsningen fick stark kritik för att bilda en mediekartell av Expressens ledarredaktion.

Margit Richert, arvoderad krönikör och kolumnist på SvD är en av de som tycker sällsynt illa om det nya medielandskap som byggs upp utanför bidragssystemen. Richert, i likhet med många andra av hennes branchkollegor så som Ola Gäverth på Sveriges Radio som tog bladet från munnen och kallade ny media för ”Swishhoror” i direktsändning och som alla står i direkt beroendeställning till regeringen ondgör sig i SvD över oberoende journalister. Såsom Jojje Ohlsson som hon implicit menar är beroende av mörka krafter. Jojje Ohlsson är en av Sveriges bästa kännare av Kina och står utanför regeringens stödsystem. Richert skriver på SvD:

Olsson skriver som sagt mycket om Kina. Vill regimen försöka påverka honom finns här alla möjligheter: överskölj honom med pengar varje gång han inte skriver om landets tillstånd och belöna i stället rena glättigheter! Så kan man sakta flytta fokus för en skribents gärning utan att han själv märker det: han ger ju bara folk det de vill ha. Jag säger inte att så har skett, men det vore snarast tjänstefel av Kina att inte försöka påverka.

SvD:s Margit Richert får därmed Jojje Ohlsson och hans journalistik att framstå som om inte klandervärd så suspekt.

SvD, likt många andra svenska medier, är i direkt ekonomiskt beroendeställning till regeringen. I SvD fall är mediestödet, som egentligen är ett förtäckt lönebidrag för journalister och krönikörer som kan ha svårt att få anställning eller uppdrag på den ordinarie arbetsmarknaden för journalister, direkt avgörande för tidningens överlevnad. Inkluderat ledarredaktionen. Ledarredaktionen har en egen utgiftsbudget men är, precis som övriga tidningen helt i händerna på staten för sin vidare levnad.

Richerts krönika uppstod därmed inte ur tunn luft. Det finns goda skäl för skattefinansierad medias ledarredaktioner att söka misstänkliggöra nya aktörer som står utanför stödsystemen. 

Som obunden moderat ledarredaktion borde, rimligen, SvD bejaka medier som inte är beroende av regeringens bidragssystem.

Men bakom den fina fasaden med de tunga namnen visar det sig att SvD, inklusive desskultursida med krönikörer och kolumnister är den enskilda aktör som har mest att vinna på att dagens ordning, med bidragsberoende medier, bibehålls och att smutskastning av oberoende journalistik fortsätter.

 

Ledarsidorna.se horswish är som alltid 123 535 62 82

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se