Vems ärenden löper Mattias Gardell?

@ Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Måndag 27 Jan 2020 2020-01-27
E-post 2172

Idag, måndagen den 27 januari, inleds förtalsrättegången mot Ann-Sofie “Soffan” Hermansson, tidigare kommunalråd i Göteborg för Socialdemokraterna. Inför denna debatt går bland annat professor Mattias Gardell ut och söker påverka opinionen till Maimuna Abdullahis och Fatima Doubakils fördel . Men vad Gardell inte vill kännas vid är att han agerat exakt på det sätt som Hermansson står åtalad för men då med en främmande makt som uppdragsgivare. Turkiet.

Att en kommunalpamp som Ann-Sofie Hermansson förmedlar förklenande skvaller om utpekade stadsbor är illa, att stämpla namngivna medborgare som islamistiska extremister är än värre, skriver Mattias Gardell, professor, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism i en replik till Hermansson i GP.

Vad Gardell inte nämner är sin egen forskning på uppdrag av främmande makt där han agerar på exakt samma sätt som det han anklagar Hermasson för. . Åt den turkiska regimtrogna tankesmedjan SETA. I 2018 års SETA-rapport om islamofobin i Europa ansvarar Gardell för det svenska avsnittet där han påstår att riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh, docent Aje Carlbom vid Malmö univeritet, dr Magnus Norell samt webbmagasinet Ledarsidorna skulle vara islamofober eller driva islamofobisk opinion. Utan att på något sätt kunna med urkunder av något slag stärka sina slutsatser. Vidare utelämnar Gardell helt och hållet när han påstår att mediauppmärksamheten mot Mehmet Kaplan skulle vara islamofobiskt motiverad att Kaplan hade ett aktivt samröre med de etnofascistiska rörelserna Grå vargarna samt Milli Görus.

Mer läsning: Mattias Gardell liknar kritik mot den ultrafascistiska terrororganisationen Grå vargarna med islamofobi

Gardells bidrag till den turkiska regeringens rapport är full av direkta osanningar, utelämnande av avgörande fakta samt medveten eller omedveten feltolkning av källor. När Ledarsidorna.se tog kontakt med Uppsala universitet ville de inte tillerkännas något ansvar för Gardells forsking åt SETA och menade att de inte på något sätt hade kännt till den, än mindre att den hade passerat Uppsala universitets egna kvalitetssäkringsprocesser. Rapporten har fått stor internationell spridning, framför allt i muslimska länder eller länder med stora muslimska diasporor.

För en yttre betraktare skulle det med andra ord vara enkelt att föra Gardell inför rätta eller åtminstone en forskningsetisk prövningsnämnd för att pröva hans påståenden och syften eftersom rapporten idag lästs av 100 000-tals personer. Men. Det visar sig vara helt omöjligt att få den upprättelse som Gardell nu kräver att Sverige skall ge Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi.

Eftersom Gardell tycks ha genomfört sin forskning på uppdrag åt främmande makt utan universitetsledningens godkännande samt att upphovsrätt lyder under turkiska lagrum eftersom som publicering skett i Turkiet blir detta omöjligt.

Det blir inte enklare då tankesmedjan SETA i praktiken är direkt underställd Turkiets president Recep Tayyip Erdogan.

Oaktat vad processen mot Hermansson till slut mynnar ut i finns det goda skäl att granska hur Gardell agerat och fortfarande agerar i relation till islamismen i Sverige. Och hur djupa hans relationer med främmande makt i form av Turkiet är.

För Gardell gör sig själv skyldig till exakt det han anklagar Ann-Sofie Hermansson för. Men har den turen, eller har själv förutsett fördelen med, att skyddas av turkiska lagar.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se