Åklagarmyndigheten allt mer aktivistisk – bidrar till förvanskning av bevis

Åklagarmyndigheten. Pressbild.
  • Måndag 3 Feb 2020 2020-02-03
E-post 5399

Turerna kring den så kallade Västmanlandshärvan, där bland annat industrimannen Karl Hedin misstänktes för grovt jaktbrott har tagit nya riktningar. Fram träder en aktivistisk åklagarmyndighet som inte drar sig för att lägga ner omfattande resurser på att förvanska bevis. Med följdeffekter att andra brottmål, som våldtäkter eller grova narkotikabrott, tvingas läggas ner i brist på resurser.

Artikeln som ljudfil:

Skogsägaren och jägaren Karl Hedin häktades 2018 som misstänkt för grovt jaktbrott efter en längre tids spaning mot honom. Spaningen kom även att omfatta hemliga tvångsmedel såsom telefonavlyssning. Men det har i efterhand framkommit att användandet av det tvångsmedel, hemlig telefonavlyssning, saknat laglig grund.

Det har i den efterföljande utredningen visat sig omöjligt, både för Riksåklagaren samt Säkerhets- och integritetskyddsnämnden, att komma fram till annat än att det blivit ”mindre fel” vid beslut om tvångsmedel (telefonavlyssning) mot Hedin.

Det ”mindre felet” visade sig vara en felaktig transkribering av det samtal som ledde till att åklagaren beslöt att anhålla Hedin. Först efter att Hedin och hans ombud krävt att samtalet spelades upp i rätten kunde detta avslöjas. Då kunde alla, inklusive åklagaren, tydligt höra det som den ansvarige polisen skrivit ut som ”ohörbart”. Den detaljen kom att fria Hedin från misstankar om ett genomfört grovt jaktbrott.

Sedan dess påstår miljöåklagaren inte längre att det sköts någon varg den dagen. Däremot är Karl Hedin nu misstänkt, efter att den första anklagelsepunkten fallit, för att ha förberett illegal vargjakt, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare.

Och utöver avlyssning fanns andra bevis. Bland annat det huvudvittne som åklagaren kom att bygga hela åtalet på. Ett huvudvittne som, när hon insåg vad hon dragit igång på felaktiga grunder, drog tillbaka alla sina uppgifter då de visade sig vara en fullt ut uppdiktad historia. 

Hon tog inledningsvis kontakt med miljöåklagare Åse Schoultz och kom därefter att förhöras av polisens artskyddsgrupp. För att öka trovärdigheten i sin berättelse när polis och åklagare ”ville ha mer kött på benen” drogs fler jägare in i bilden och i brevet skriver kvinnan:

”När så Karl Hedin kom upp på tapeten så gick apparaten igång för fullt.”

I brevet till åklagaren beskriver sedan det tidigare huvudvittnet hur hon för att ytterligare salta sin berättelse mutade en tidigare anställd vid Karl Hedins bolag att vittna falskt. Hon tog kontakt med mannen och erbjöd honom att efterskänka en hyresskuld på 38 000 kronor om han vittnade till hennes historias fördel. Påståendena hon gjorde om Karl Hedin var uppdiktade från början till slut. Men var det som byggde hela motivet till åklagarens förundersökning.

Trots detta ansåg miljöåklagare Lars Magnusson att kvinnans vittnesmål var relevant så sent som den 15 augusti 2019 i en intervju i Svensk Jakt. I samma intevju låter åklagare Lars Magnusson har det också tillkommit misstankar att Karl Hedin ska ha begått ytterligare ett brott. Vad det är ville han inte säga eftersom Hedin inte är delgiven misstanken ännu.

Bara det sistnämnda borde få åklagarmyndigheten att agera mot Lars Magnusson. Att en åklagare i en tidningsintevju låter förstå att det finns andra misstankar mot Hedin som är så pass klandervärda att åtal kan väckas men inte vill gå in på vilka. Utan att Hedin är vidtalad först.

Lars Magnussons agerande kan inte rimligen tolkas som annat än aktivistiskt där han nyttjar sin tjänsteställning för att framställa Karl Hedin som klandervärd utan att vilja gå in på varför.

Utredningen av Karl Hedin har varit omfattande. 15 poliser från NOA, som ska vara Sveriges bästa utredare har tagits i anspråk. Och det är ingen hemlighet att miljöåklagare har bättre förutsättningar att få resurser från en villig polismyndighet. Bland annat har den tidigare polisen och utredaren av grova brott, Peter Springare, kunnat vittna om att inte sällan prioriterades jaktbrott högre än utredning av grova narkotikabrott, våldtäkter och personrån. 

Miljöaktivismen bland åklagare inom åklagarmyndigheten är väl känd. Utredningen kring Karl Hedin har trängt undan andra angelägna utredningar som mot våldtäkter och andra grova brott. Vissa har fått läggas ner på grund av resursbrist.

Trots att Karl Hedin idag inte är misstänkt för några brott i egentlig mening, i varje fall inte formellt, får han inte sina jaktvapen åter. Trots att åklagarens huvudvittne vitsordat att hon gjort sig skyldig till falsk tillvitelse och trots att de hemliga tvångsmedlen både nyttjats fel och inte heller de kunnat ens peka på något som skulle kunna ligga till grund för en misstanke efter att Hedin och hans ombud krävt att bandet spelades upp för rätten. 

Något eller någon håller emot. Och det kan inte uteslutas att någon från polisen och åklagarmyndigheten i målet,vid sidan av de ordinarie tjänstevägarna låtit förstå att det är lika bra att hålla Hedins vapen i beslag om han i framtiden skulle kunna delges misstanke. Utan saklig eller rättslig grund. Bara för att jävlas. För att framställa Karl Hedin som klandervärd i allmänhetens ögon.

Och när en hög myndighetsföreträdare för åklagarmyndigheten i form av åklagare Lars Magnusson dessutom i svävande termer i en intervju i Svensk Jakt delger Hedin ospecificerade anklagelser bådar detta illa för förtroendet för rättsstaten.

När en åklagarmyndighet inte drar sig för att förvanska bevis är hela rättsstaten på ett sluttande plan. Tankarna förs närmast till stater som Nazi-tyskland, DDR, Sovjetunionen och Kina under kulturrevolutionen.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se