Antisemitismen inom SSU förankrad och finansierad från högsta nivå

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Torsdag 6 Feb 2020 2020-02-06
E-post 8778

Nyheter Idags avslöjande av den öppna antisemitismen i SSU Stockholm aktualiserar en annan granskning. Av biståndsmyndigheten Sida. Sida har under lång tid via föreningarna Concord och Forum Syd finansierat och legitimerat de åsikter som nu kan kommuniceras öppet utan hot om repressalier.

Nyheter Idag följer upp sin nyhet om SSU-medlemmen Alexander Suleimans öppet visade antisemitiska sympatier. Det som är intressantast att följa upp är varifrån uttrycket ”From the river to the Sea – Palestine will be free” härstammar. Första gången det dök upp var från den terrorstämplade organisationen Hamas under den tid Hamas var formellt kopplade till det antisemitiska och fascistiska Muslimska brödraskapet.

Muslimska brödraskapets gemensamma historia med nazismen är väl dokumenterad.

Att SSU i allmänhet präglas av antisemitiska vanföreställningar börjar nu bli vida känt. Och att Suleiman kan tillåtas hysa dessa är ingen slump. Åsikterna kan sägas vara förankrade på högsta nivå i inte bara partiet utan även genom det bistånd som fördelas genom biståndsmyndigheten Sida med dess ombud Forum Syd och föreningen Concord.
Suleiman ska vara aktiv i bland annat Palestinagrupperna som av staten uppbär bistånd i olika former. Om inte direkt av Sida så via ombuden.

Förutom biståndet till UNRWA, som finansierar bland annat antisemitisk skolbokslitteratur, fördelar Sida varje år mer än 200 MSEK till dessa två organisationer. Den senare, Concord, har ett explicit uppdrag av Sida att driva opinion för en generös migrationspolitik.

Men Sida har även bedrivit en antisemitisk biståndspolitik mer direkt genom det numera nedlagda projektet ”Humanitarian Law Secretariat”.

Humanitarian Law Secretariat var ett av de biståndsprojekt som Sverige var delaktigt i är ett EU-gemensamt projekt för att bygga upp bland annat ett fungerande rättsväsende. Som del av detta rättsväsende hör bland annat ett fungerande advokatsamfund. Ett sådant grundades, Palestinian Bar Association (PBA), med säte i bland annat Gaza.

I grunden syftade EU och Sveriges stöd till bland annat PBA till att stärka arbetet för palestiniernas mänskliga rättigheter. En ädel, och i allra högsta grad angelägen, satsning. Palestinierna behöver bygga upp en fungerande rättsstat. Men.

  • I artikel 27 i PBA stadgar förbjuds medlemmarna explicit att samarbeta med staten Israel samt israeliska medborgare.
  • PBA:s ordförande, Hussein Shabaneh, har officiellt vid flera tillfällen låtit förstå att PBA inte kommer att erkänna något Israeliskt territorium mellan Jordanfloden och Medelhavet. Det vill säga: ”From the river to the Sea – Palestine will be free”. Hamas numera kända “one-liner”.
  • PBA har sedan 2013 erhållit mer än 22 miljoner Euros för att dels vidareutveckla sin verksamhet men även för att bygga ett högkvarter samt domstolsbyggnader. Varför ett advokatsamfund skall ansvara för byggnation av domstolar är en annan, rätt udda, lösning men kan ha någon form av logisk förklaring. Som att det inte finns en formell stat.

Projektet lades ner efter att Världen Idag och Ledarsidorna avslöjat vilken verksamhet som egentligen bedrevs. Samtliga Sveriges samarbetsländer frös biståndet. Norge begärde de utbetalade pengarna tillbaka.

Sverige har konsekvent visat sig alliera sig med palestinska organisationer som, i likhet med PBA, inte erkänner Israels existens i någon form. Av 24 granskade palestinska mottagarorganisationer av svenskt bistånd ser 18 inte Israels existens som önskvärd. Vissa vill gå längre än så utan har folkmord på judar inskrivet i sina program.

Till dessa gruppers manifestationer har ett flertal riksdagsledamöter tidigare anslutit sig. Som till exempel Socialdemokraternas Hillevi Larsson och Jamal el Haj, bägge från Malmö, samt även vänsterpartister.

Alexander Sulimans antisemitiska vanföreställningar har inte uppstått ur tom luft. Tvärtom.  Stora delar av det biståndsindustriella komplexet, kontrollerat av den tidigare socialdemokratiska partisekreteraren Carin Jämtin, har under lång tid hyst och finansierat denna form av ideologi. Antingen direkt eller via ombuden Forum Syd och Concord.

Mer om dessa kopplingar kan du läsa i Johan Westerholms bok ”Islamismen i Sverige – Muslimska brödraskapet”.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se