Corona-viruset: Bristen på svensk sjukvårdskapacitet uppenbar

© Kjell Nilsson Mäki
  • Onsdag 26 Feb 2020 2020-02-26
E-post 3027

Corona-viruset fortsätter sin resa i världen och Europa till synes utan kontroll. Trots detta kommer lugnande besked, om än motstridiga och under ständig förändring, från svenska ansvariga politiker och tjänstemän. Men den akuta krisen vid Södersjukhuset i Stockholm samt tillgången på intensivvårdsplatser ställer frågan på sin spets: Hur väl är Sverige rustat för ett utbrott? Viruset finns i Sverige, det vet vi. Men sedan upphör de mer begripliga svaren.

ITALIEN På ett enda dygn, mellan söndagen den 23 och måndagen den 24 februari ökade antalet smittade med 14.5% – med 300 fall, till 2069. I norra Italien hålls flera städer och samhällen isolerade, fotbollsmatcher och andra publika evenemang har ställts in av smittspridningsskäl. Samtidigt nås vi av nyheten att tusen turister hålls i karantän på ett hotell på Teneriffa efter ett konstaterat fall hos en av turisterna. I Korea skjuter man upp bordtennis-VM med motiveringar om pågående smittspridning.

Cirkus Corona rullar på och vidare i medierapporteringen och mediebevakningen medan börsernas aktiehandel rasar.

I norra Italien finns, förutom ett tåg med DN-prenumeranter, en ännu så länge helt okänd smittspridare. Eller har smittspridaren hunnit lämna de numera hårt kontrollerade och bevakade områden som hålls isolerade av carabinieri, av polis och militär. Det är i Italien Corona-viruset har fått fotfäste på den europeiska kontinenten, i EU och inne i Schengen-området. Vad som händer, eller inte händer, i Italien har stor betydelse för hur Europa kommer att klara sig, om möjligheten att komma undan ens existerar fortfarande? Det går nämligen snabbt nu, antalet nya fall per dygn.

I Iran – med ett hyfsat ”folkutbyte” med Europa genom hundratals flygningar i veckan – vet ingen med säkerhet hur illa läget är. Uppgifter talar om cirka 50 döda iranier i spåren av Corona-virusets framfart runt den heliga storstaden Qom med 1.2 miljoner invånare. Det är uppgifter som iranska myndigheter inte vill bekräfta. Samtidigt stänger nu grannläder, som exempelvis Afghanistan, gränsen mot Iran för att försöka skydda sig mot det nu som händer i ayatollornas land, och främst i deras teologiska ”huvudstad”.

Just spridningen i länder med totalitära regimer och en kronisk ovilja att ge rätt lägesbild är mycket problematisk. Vad som händer, och hur det händer, är mycket osäkert. I ett land som Iran där sanitetsmöjligheterna på landsbygden är lika sparsmakade som tillgången på bra vård eller skyddsmasker finns en mycket bra grogrund för en extremt snabb tillväxt. Vad som sedan händer när en smittad landsortsiranier tar sig in i 16-miljonersstaden Teheran behöver man inte vara dystopisk eller pessimist för att se nyktert på.

I dagens globala värld är människans nya rörelsemönster – i en tid då pandemin står för dörren – en starkt bidragande orsak till en snabb, okontrollerad smittspridning. Det är bara att ställa sig vid passkontrollen på Arlanda och räkna antalet ankommande iranier för att förstå utmaningen eller problemet…

Trots detta är det fortfarande en försvinnande, mikroskopisk liten del av planetens totala befolkning som konstaterats ha smittats av SARS CoV-2, som viruset nu har döpts till. Själva sjukdomen som utvecklas är den som heter Covid-19 för att vara korrekt. Men denna mikroskopiska, försvinnande lilla del av populationen har ändå hunnit umgås med betydligt fler medmänniskor, samtidigt sprids smittan tydligare lättare än man först inbillade sig enligt oroade experter på WHO – Världshälsoorganisationen. Risknivån för en global pandemi klassas fortfarande som hög. Nu vill WHO se att alla världens länder börjar förbereda sin för en pandemi. Det går att utläsa oron i varje ny pressträff som hålls med anledning av Covid-19 och Cirkus Corona.

I Sverige säger sig regeringen ha situationen under kontroll, och det får man hoppas med tanke på att det bara konstaterats ett enda fall, en patient som har fått sjukvård på Ryhovs sjukhus i Jönköping. Frågan är om man har kontroll vid ett större utbrott då behovet av isolerade vårdplatser på infektionskliniker, på respiratorer och respiratorvård kommer att öka avsevärt. Med tanke på takhöjden vad avser vårdplatser i Sverige idag – med lägst antal vårdplatser per capita i hela EU – kommer det snabbt att bli kaotiskt.

I Dagens Samhälle redogör Sanna Rayman för situationen i landets regioner, där man sammanfattningsvis kan koka ner slutsatserna till att Sverige klarar av att lägga in 100 smittade patienter i behov av sjukhusvård på landets sjukhus. Sedan är det slut på material, resurser och vårdplatser.

Att Folkhälsomyndigheten dessutom har valt att belägga ”den mer detaljerade nedbrytningen utifrån inventeringen” av sjukvårdsresurser med sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagens artonde kapitel och trettonde paragraf skickar signaler vi kunde ha varit utan…

Offentlighets- och sekretesslagen 18 kap 13 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs.

Lag (2009:612).

Bortsett från den uppenbara personalbristen på de stora akutsjukhusen och inom vården har dock Sverige i teorin en rimlig förmåga att hantera ett första läge. Hela Nya Karolinska är från början byggt för att hantera virus som SARS CoR-2. Även smittskyddskliniken på universitetssjukhuset NKS Huddinge, de nya paviljongerna på Danderyd respektive Södersjukhuset är från början byggda för detta. I själva smittfasen går SARS CoR-2 att hantera. I teorin. Sverige har även en god struktur för ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet där personal är utbildad och utrustad för att ge sjukvård och hantera isolering i hemmet. Men när det sedan bryter ut i större skala och eskalerar blir situationen diametralt förändrad.

Helgens stabsläge på ett av huvudstadens största akutsjukhus, Södersjukhuset, vittnar om vad svensk vård kan stå inför. Den förklarades delvis av en ökning av antalet patienter med vinterkräksjuka och en annan ökning av antalet influensapatienter. Plus det faktum att Södersjukhuset har extremt få vårdplatser i förhållande till sitt upptagningsområde, 0,75 vårdplatser per 1000 invånare. I Stockholm som helhet är siffran 1,3. Vinterkräksjuka och influensa fick ett av de stora akutsjukhusen på knäna.

Sverige har det lägsta antalet disponibla vårdplatser i EU – 2,4 per 1 000 invånare. Snittet i OECD, som gjort studien är 4,7 vårdplatser per 1000 invånare. Stockholmsregionen har som sagt 0,75.

Vid fullt utvecklad Covid-19 drabbas kroppen hos många patienter av organsvikt eller organkollaps och detta kräver då intensivvård. Igår kväll, den 25 februari, var endast 24 platser av 101 platser på Stockholmsregionens intensivvårdsplatser disponibla enligt sjukvårdens egen beläggningsportal. På Umeå Universitetssjukhus var 11 av 10 belagda, det vill säga överbeläggning. Utan att Covid-19 brutit ut i egentlig mening alls ännu.

Tänk då tanken vad som händer om – eller när – pandemin slår till och behovet av vårdplatser, vård och vårdpersonal kommer att skena. Det är där och då våra sjukvårdspolitiker, oavsett om de verkar nationellt eller regionalt, kommer att få bekänna färg.

Det är ingen vild gissning att svaret kommer att bli en upprepning av statsminister Löfvens tidigare bekännelser. ”Vi såg det inte komma.” ”Vi har varit naiva.”  Eventuellt, som svart ironi, skulle det kunna komma en variant på detta;

“Vi har varit förkylda”.

 

Fredrik Antonsson

 

Fredrik Antonsson är tidigare undersköterska specialiserad inom akut- och intensivvård. Antonsson är idag anställd som politisk sekreterare åt Sverigedemokraterna i Region Stockholm med inriktning på sjukvård och omsorgsfrågor som specialitet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se