Coronaviruset har börjat mutera – Världsekonomin går in i “alla lågkonjunkturers moder”.

Bild: "The Telegraph".
  • Fredag 28 Feb 2020 2020-02-28
E-post 2351

Coronavirusets effekter kommer bli mer långtgående än tidigare känt. Inte bara handeln påverkas utan även den allt mer globalt beroende tillverkningsindustrin. Flera industrier kommer behöva stänga helt eller delvis inom två veckor samtidigt som det kommer oroande rapporter från Japan om att viruset börjat mutera.

Coronaviruset, eller Covid-19 fortsätter att spridas och de större utbrotten kommer allt närmre Sverige – i Italien är flera städer nu satta i karantän. Den 17 februari begärde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, in en nationell samlad lägesbild från flera viktiga myndigheter. SvD har tagit del av flera av bedömningarna som nu lämnats in.

Sedan den 11 februari är det stopp med postförsändelser till Kina eftersom flygbolagen som anlitats har ställt in sina flyg. Paket från Kina kan man dock fortfarande ta emot enligt Post- och telestyrelsen, PTS. Ett stopp av paket från Kina påverkar främst konsumenterna direkt. Men det finns andra risker. Telekomoperatörerna i Sverige är – precis som andra myndigheter konstaterar i andra sektorer – beroende av leveranser av komponenter och reservdelar från andra länder. Och störningarna i leverenskedjorna kommer att påverka de flesta sektorerna inom svensk tillverkningsindustri. 

Den amerikanska tidskriften National Interest beskriver ingående konsekvenserna för den amerikanska industrin. Jämfört med det senaste globala viruset som påverkade försörjnings- och leveranskedjorna globalt kommer Covid-19 att påverka den globala ekonomin avsevärt mycket mer. Vid utbrottet av SARS 2002-2003 gick världsekonomin ner men återhämtade sig snabbt, det blev ett ”V” i kurvan. Denna gång pratar analytiker istället om ett ”L”. Ett talande exempel är att den kinesiska industrin endast startat om tio procent av sina större fabriker efter det kinesiska nyåret.

The Hill rapporterar om att den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket, Food and Drug Administration, bedömer att upp till 150 receptbelagda läkemedel kommer att riskera att ta slut. Preparat som i vissa fall inte har något ersättningspreparat. 

Men mest kännbart kommer utbrottet av Covid-19 bli för den svenska arbetsmarknaden för bolag inom tillverknings- och exportindustrin. Svensk exportindustri är beroende av import av komponenter av olika slag. Underleverantörskedjorna är komplexa och det går inte idag att med säkerhet säga i vilken omfattning men de flesta företag tillämpar en modell som kallas för ”Lager på hjul” eller ”just in time”. Få industrier har några större lager av komponenter. I USA har dessa industrier varnat för att redan i mitten på mars kan de behöva stänga ner sin verksamhet helt eller delvis. I mitten på april kommer effekterna vara kännbara även i andra segment. 

Ett vaccin mot viruset har tidigare bedömts kunna vara klart för test i maj samtidigt som viruset visar tecken på att kunna mutera. I Japan rapporteras om ett fall där en kvinna drabbats av Covid-19 en andra gång. I praktiken skall detta vara omöjligt då kroppen efter att ha drabbats och lyckats läka ut ett virus blir immun.

Om ett framtida vaccin kan klara av att även skydda människor mot Covid-19 i sin eller sina muterade former är okänt.

De flesta internationella bedömare är nu överens om att virusets ekonomiska effekter kommer bli långtgående både i effekt och tid. Förutsatt att vaccination kan ta fart i slutet på maj kommer tillverkningsindustrin och den globala handeln kunna börja återhämta sig någon gång i juni. 

För finansminister Magdalena Andersson är Covid-19 sämsta tänkbara nyheter. Med en kommunsektor som redan går på knäna och där vård- och omsorgssektorerna redan är pressade ekonomiskt är ett ”L” i ekonomin det sista hon önskar. Och oavsett vad så är det idag endast dagar eller veckor kvar innan motorn i den svenska ekonomin, export- och tillverkningsindustrin, inleder sitt ”L”.

Ett ”L” där längden på den nedre liggande vektorn är helt okänd och bygger på antingen ett mirakel eller att det vaccin som nu utvecklas verkligen håller hela linan ut. Med ett virus som visar sig kunna mutera och ett vaccin som ligger minst tre månader bort går Sverige och världen in i “Alla lågkonjunkturers moder”.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se