Dubbelspel och identitetspolitik försvagade LO

Karl-Petter Thorwaldsson. © Kjell Nilsson Mäki
  • Fredag 7 Feb 2020 2020-02-07
E-post 1783

LO skakas av inre strider och ligger mer eller mindre i spillror efter åtta år med Karl-Petter Thorwaldsson som ordförande. Kraftigt försvagade går LO till kongress i sommar för att välja en ny ordförande som får till första uppgift att samla ett sargat förbund.

Artikeln som ljudfil:

LO skakas av en hård intern maktkamp inför LO-kongress i juni, och insatsen är hög – inte bara för LO, utan också för regeringen Löfven är Tomas Nordenskiöld,  Expressen först att rapportera om. En rad LO-förbund mobiliserar nu mot en av januariavtalets mest laddade frågor, den utlovade reformeringen av arbetsrätten.

Samtidigt anklagas LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson för att ha spridit felaktig information om att LO-styrelsen ställt sig bakom januariavtalet.

– Vi fick information när allt var klart, så det fanns ingen chans för oss att påverka, säger Baudin.

Karl-Petter Thorwaldsson, som avgår i samband med LO-kongressen, säger att hans beslut att kliva av inte har med den interna kritiken att göra. Men kritiken är hård och efter att förbund som representerar mer än hälften av medlemmarna lämnat årets samordning av avtalsrörelsen i missnöje med LO-ledningen har Thorwaldssons position kraftigt försvagats.

Till skillnad från Stefan Löfven är Karl-Petter Thorwaldsson en uttalad identitetspolitiker som ligger högt upp på GAL-TAN-skalan och långt till vänster. Karl-Petter Thorwaldsson företräder, med sin politiska profil, mer en globalistisk vänsterliberal agenda än att han historiskt har försvarat yrkesutbildades krav på lika lön. Som tidigare SSU- och ABF-ordförande är Karl-Petter Thorwaldsson mer politiker än facklig ledare på samma sätt som Stefan Löfven är mer facklig ledare än statsminister. 

Och Thorwaldssons initiativ att närma sig Vänsterpartiet borde förbryllat den vanlige LO-medlemmen men är logiskt sett till Thorwaldssons politiska profil. På samma sätt har LO-medlemmen inte kunnat förstå varför så mycket kraft har lagts på att kartlägga Sverigedemokraternas förflutna. Dessa har känt sig bortprioriterade vartefter arbetsplatsolyckorna ökat och kanske framför allt när kvinnorna i vård och omsorg tvingats bära ett allt tyngre ansvar för integrationen av nyanlända.

I Demoskops senaste mätning är Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna i praktiken lika stora inom LO med Moderaterna på en tredjeplats. Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna representerar två tredjedelar av LO-medlemmarnas partisympatier.  I andra mätningar är Sverigedemokraterna störst. De som är den medelklass som Karl-Petter Thorwaldsson under en lång tid sagt sig hata. Ändå valde Karl-Petter Thorwaldsson att driva LO längre vänsterut och flirta med vänsterpartiet som i LO-sammanhang är att betrakta som marginella. 

Endast knappt nio procent av LO-väljarna röstar på Vänsterpartiet. Thorwaldsson har fört en politik, eller åtminstone en retorik som fört LO bort från de egna medlemmarna och mot en politik som gynnar icke organiserade eller icke yrkesutbildade arbetare samt bidragstagare. 

Det är allmänt känt att Thorwaldsson är mer att betrakta som politiker än facklig ledare. Thorwaldssons bakgrund är den som SSU- och ABF-ordförande med endast en kortare period som ombudsman på IF-metall. Thorwaldssons livskamrat Carina Persson är idag VD för Campus Bommersvik och var en av de som internt partiet drev Omar Mustafas namn hårdast. Som banade vägen för Mustafas rekordsnabba väg in i partistyrelsen 2013.

Omar Mustafa var tvungen att lämna Socialdemokraternas partistyrelse bara efter sju dagar då han ställdes inför valet att lämna sin post som styrelseordförande för Muslimska brödraskapets nätverksorganisation IFIS eller lämna styrelseplatsen i partiet.

Och det är vid Bommersviksakademin som framtidens socialdemokratiska ledare danas. Ett program som genomförs vid kursgården. Där band skapas. 

Mer kända kursdeltagare genom åren har varit just Omar Mustafa, samt Anna Ardin, idag diakon i Equmeniakyrkan. De  lärde känna varandra som kurskamrater på Bommersvikakademin 2012/2013. Vid avslutningsmiddagen vände sig en av värdarna, LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson direkt till Omar Mustafa och sade

“Du kommer alltid vara en av oss”.

Expressens avslöjande om Thorwaldssons dubbelspel och kontinuerliga ohörsamhet inför LO:s behov bekräftar den bild som LO-medlemmar ger till Ledarsidorna.se. För Thorwaldsson var LO mer en politisk plattform än att företräda LO:s medlemmar. Och då går det som det går. I likhet med det ABF Thorwaldsson lämnade över till sin efterträdare ligger LO idag i spillror.

Försvagade och splittrade.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se