Folkbildningsrådets slappa styrning och korrupta kultur möjliggjorde förskingring av miljoner

  • Tisdag 11 Feb 2020 2020-02-11
E-post 865

Miljonrullningen inom Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet kommer inte som en direkt överraskning. Folkbildningsrådet, som har myndighetsuppdraget att fördela medel har trots återkommande kritik för sitt sätt att lösa myndighetsuppdraget inte hörsammat kritiken. Folkbildningsrådet visar upp en slapp styrning av verksamheten valt att möta kritik när den framförs med aggressivitet, elititstiskt synsätt på sig själva samt en överslätande och förminskande attityd i relation till skattebetalare och allmänhet.

Artikeln som ljudfil:

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet har rapporterat in 9 000 olika studiecirklar och kulturevenemang med sammanlagt 42 000 deltagare mellan åren 2016 och 2018. Men studiecirklarna ska inte ha existerat, utan bara funnits på pappret. Pengarna som betalats ut i Nykterhetsrörelsens regi ska i stället ha gått till två tidigare anställda, som spenderat pengarna på resor och droger.

Folkbildningsrådet har myndighetsuppdraget att fördela statens pengar till studieförbund och att säkerställa att de används på rätt sätt. Men en del av ansvaret vilar också på själva studieförbundet, säger Rebecka Svensén kommunikationsansvarig på Folkbildningsrådet som försöker skjuta över ansvaret för det inträffade på NBV.

– Det är uppenbarligen så att man från NBV:s sida inte har haft den här kontrollen säger Svensén till SR.

Det här är ett omfattande fusk, hur har det kunnat pågå så länge?

– Det undrar vi också, och det är något som vi nu tittar närmare på, säger Rebecka Svensén.

När NBV menar att de skall betala tillbaka de förskingrade medlem innebär det dock ingen större skillnad för skattebetalarna då i praktiken alla pengar inom Folkbildningssverige utgörs av skattemedel. Skattebetalarna tvingas nu betala tillbaka förskingrade medel med sina egna skattepengar.

Folkbildningsrådet är en hybridmyndighet. Den är i grunden en ideell förening som inte omfattas av många av de lagar som reglerar myndigheter och är i grunden en sluten värld men som fått en myndighetsliknande ställning. Genom åren har bland annat Ledarsidorna.se och opinionsbildaren Rebecca Uvell försökt få fram handlingar, beslutsprotokoll och annat som normalt förs vid en myndighet med nedslående resultat. 

Ett exempel var när studieförbundet Ibn Rushd tilläts ackumulera statsbidrag för att först förvärva kursgården Granhedsgården AB för att sedan föra över denna kommersiella verksamhet i en stiftelse. Stiftelsen, Islamiska Förbundet i Sverige, IFIS, är i enlighet med sina stadgar en del av den rörelse som kallas Muslimska brödraskapet. Vid den ekonomiska transaktionen var Omar Mustafa både ordförande för IFIS, förbundsrektor för Ibn Rushd och VD för bolaget Granhedsgården.

Först i efterhand, efter att Ledarsidorna avslöjat transaktionen, ändrade Folkbildningsrådet sina egna stadgar så att denna form av transaktion och förflyttning av skattemedel in i annan verksamhet kunde bli möjlig. Samtidigt genomfördes författningsförändringar som tvingar Folkbildningsrådet att uppfylla myndighetsregelverken när de agarar som myndighet. Men det går fortfarande inte för allmänheten att få ut de handlingar som ledde fram till beslutet 2015. 

Mer läsning: Ibn Rushd svindlande affärer

Folkbildningsrådet har byggt sin verksamstyrning på egenkontroll utan insyn. Som resultat av denna styrmodell har Statskontoret uttryckt sig i skarpa ordalag om bristerna i kontroll i sin senaste granskning av Folkbildningsrådets verksamhet. Statskontoret menar bland annat att bristerna på kontroll riskerar att underminera legitimiteten i Folkbildningsrådets folkbildande och demokratiutvecklande uppdrag.

Och Folkbildningsrådet menar, senast via professor Erik Amnås granskning av studieförbundet Ibn Rushd, att den form av demokratiutveckling som bedrivs inom Folkbildningssverige måste få tillåtas ta risker för att kunna utvecklas. Vid presentationen av Amnås granskning försvarades denna inställning av Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare som menade att deltagarnas personliga integritet hotades om en alltför ingående kontrollapparat infördes.

I andra länder saknar civilsamhället statlig finanisering. Det är i praktiken endast Sverige som tillämpar offentligt finansierade folkrörelser i stor skala. Utan egentlig styrning, uppföljning och kontroll. En statligt förankrad modell för systematisk korruption.

Det inträffade vid NBV är ingen engångsföreteelse. Historien kan visa upp flera fall där den korrupta kulturen och slappa styrningen trängt in i flera av de förbund som faller under Folkbildningsrådets ansvar.

Mer läsning: Folkbildningsrådets pengar på drift med hjälp av falska identiteter

Miljonrullningen av svenska skattebetalares gemensamma medel har möjliggjorts genom Folkbildningsrådets lednings aggressiva, överslätande och förminskande attityd när kritik framförts. Inte bara från Ledarsidorna.se utan även från Statskontoret. 

Denna aggressiva framtoning kommuniceras av ordförande Catharina Håkansson Boman (C) samt generalsekreteraren Maria Graner. De visar bägge på en avsaknad på insikt om vilka värden de sätter på spel genom sitt lösa, och bitvis slappa ledarskap. Och inte minst  en elitistisk syn på sin omvärld där de systematiskt ifrågasätter och misstänkliggör syftet med all extern granskning om hur de styr sin verksamhet.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se