Folkets hus sparkar ut Aron Flam och Johan Westerholm – Hänvisar till värdegrunden

Johan Westerholm och Aron Flam. © Kjell Nilsson Mäki
  • Lördag 29 Feb 2020 2020-02-29
E-post 7330

Folkets hus i Göteborg återkallar bokning av Aron Flam och Johan Westerholms seminarie och samtal om nazismen och fascismen i Sverige. Avbokningen motiveras med att värdegrunden inte delas. Detta är helt korrekt i sig. Vare sig Flam eller Westerholm delar någon som helst sympati med någon av dessa ideologier. Däremot har Folkets hus långa och än idag starka band med dessa ideologier och värdegrund genom bland annat sin styrelses sammansättning och dess historia.

Artikeln som inläst ljudfil:

Idén med Folkets hus, en arena för arbetarrörelsens behov av mötesplatser spreds från söder till norr i slutet på 1800-talet. Sveriges första Folkets hus öppnades i Kristianstad, men det första Folkets hus som byggdes för ändamålet låg i Malmö och öppnade 1893..

Inriktningen på utbudet är i stort detsamma idag som när rörelsen startade. Föreningarna driver ofta vissa verksamheter i egen regi, men upplåter också lokalerna för andra arrangörer. Även om verksamheten drivs i föreningsform av självständiga juridiska personer betraktas lokalerna som offentliga lokaler.

I Göteborg upplät staden 1941 mark till Folkets Hus vid Järntorget. Järntorget i Göteborg har sedan början av 1900-talet varit arbetarrörelsens centrum i Göteborg. Arbetareföreningens hus, som låg vid torgets östra sida, var Folkets hus föregångare. Folkets hus kom att inrymma olika verksamheter, så som samlingslokaler, kontor, Restaurang Trappan, restaurangen Folk, Folkteatern samt biografen Draken.

ABF är den dominerande parten och arrangören vid Folkets hus i Göteborg.

Det avbokade seminariet

 

Den 17 mars var det tänkt att Aron Flam tillsammans med Johan Westerholm skulle hålla ett kombinerat seminarium och författarsamtal kring sina respektive böcker ”Det här är en svensk tiger” av Flam samt ”Islamismen i Sverige” av Westerholm. Folkets Hus accepterade inledningsvis bokningen varvid inbjudan till evenemanget sändes ut. Under torsdgen den 27 februari kom dock beskedet att Folkets Hus avbokade den redan bekräftade bokningen som gjorts av Medborgerlig Samling med hänvisning till att partiet inte delade värdegrund med Folkets Hus vad avser jämlikhet i samhället:

Vi gör en bedömning av alla som bokar hos oss, så det ligger i linje med våra stadgar. Folkets Hus i Göteborg är en fristående aktör och uppbär inga samhälleliga bidrag. Det innebär att vi själva bestämmer, vem och vilka, som får hyra lokal av oss.

I vårt beslut har vi vägt in många aspekter och känner att vi har landat i ett beslut som vi är trygga med.

Folkets hus association till arbetarrörelsen och fascistiska ideologier

 

Även om Folkets Hus säger sig vara en opolitisk organisation är arbetarrörelsen i allmänhet och socialdemokraterna de som dominerar Folkets Hus-rörelsen på en sådan nivå att rörelsen skall anses vara direkt associerad med såväl LO, ABF som Socialdemokraterna. Föreningen Folkets Hus i Göteborg utgår inget undantag.

I styrelsen ingår bland annat 

  • Ordförande Conny Pettersson, tidigare ABF i Malmö.
  • Mikael Sällström, IF-Metall och LO.
  • Camilla Widman, Socialdemokraterna i Göteborg.

Malmö är vida och internationellt känt för sin antisemitism och Socialdemokraternas stora problem med den interna antisemitismen. Socialdemokraterna i Göteborg visade inte det tidigare kommunalrådet i Göteborg Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson något som helst stöd i rättegången där hon stämts för förtal av Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil, bägger representerande Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén, MMRK som är en del av Muslimska brödraskapet i Sveriges nätverksorganisationer. Tvärtom genomsyras Göteborg av sitt stöd till Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer. 

Camilla Widman är idag statsdelsnämndsordörande i Askim-Frölunda-Högsbo och har dessutom studerat vid Campus Bommersvik vilket ytterligare styrker de ideologiska banden.

IF Metall och LO har en lång historia tillsammans med bland annat IFiS, Islamiska Förbundet i Sverige. Vid avslutningsmiddagen vid Bommersviksakademin 2013 vände sig LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson direkt till en av kursdeltagarna, Omar Mustafa som vid tiden var IFiS ordförande och lät förstå att Mustafa ”alltid kommer vara en del av oss”. IFiS ansluter sig i enlighet med sina stadgar till Muslimska brödraskapets fascistiska uttolkning av islam. Mustafa har vid flertalet tillfällen uttalat sitt stöd åt Brödraskapets andlige ledare Yussuf al Qaradawi som varandes ”stor teolog”. Al Qaradawi menar i sina predikningar att det Hitler inte avslutade med judarna kommer muslimer en dag göra.

Karl Petter Thorwaldsson var innan han blev ordförande för LO ordförade för ABF vilket gör dagens starka band mellan arbetarrörlelsens tre ben och en fascism med rötterna i nazismen än mer logisk.

Och banden med Muslimska brödraskapet är starka inom arbetarrörelsen. I Stockholm arrangerade ABF  så sent som lördagen den 23 november 2019 ”Socialistiskt Forum” där Muslimska brödraskapets  svenska nätverksorganisationer kunde representeras. Sveriges Unga Muslimers, SUM, ordförande Rashid Musa samt MMRK:s Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi uppläts av ABF utrymme.

SUM har sedan en dom i Stockholms kammarrätt hösten 2019 förlorat rätten till statsbidrag då de inte leverer upp till de demorkatikriterier som Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor ställer. Trots detta välkomnades de med öppna armar av arbetarrörelsen.

Seminariet och författarsamtalet

 

Aron Flams bok ”Det här är en svensk tiger” avhandlar den svenska nazismen i främst Socialdemokraterna ur ett historiskt perspektiv. Denna var långt mer omfattande än tidigare känt. Bland annat var Sverige tvingad att efter andra världskriget betala ut ett krigsskadestånd till bland annat Förintelsens offer vilket Flam redogör för med styrkta källor.

Johan Westerholms ”Islamismen i Sverige” är en nutida granskning av islamismen. Där Muslimska brödraskapets nätverksorganisation redogörs för i detalj. Muslimska brödraskapet utvecklades i samarbete med de tyska nazisterna under 1930-talet men till skillnad från NSDAP, det tyska nazistpartiet överlevde Brödraskapet det andra världskriget och är idag etablerat i västvärlden genom nätverksorganisationer. 

Det Muslimska brödraskapet har en riklig representation av anhängare och mer lösa sympatisörer i såväl Socialdemokraterna, ABF som fackföreningsrörelse vilket Westerholm presenterar med styrkta källor i sin bok. Källorna är främst Brödraskapets egna urkunder.

Att Folkets hus nu nekar ett seminarium med Flam och Westerholm är därmed naturligt. Vare sig Flam eller Westerholm delar värdegrund med någon organisation som i våra dagar har så tydliga och bekräftade vänskapsband med en rörelse, islamismen som har sina rötter i nazismen. Där behovet av folkmord på etniska grupper eller HBTQ-personer kommuniceras om och om igen.

Att Folkets hus skulle vilja upplåta sina lokaler till ett seminarium där dessa historiska band och fascistiska sympatier presenteras i sitt sammanhang är helt enkelt orimligt att anta. Att dessa kopplingar med arbetarrörleslens olika organisationer är lika aktuella som ljusskygga samt obekvämma in i våra dagar vittnar avbokningen tydligt om.

Oavsett om det är som i det här fallet med Westerholms bok om ”Islamismen i Sverige” nu tagits in på flertalet kommunala stadsbibliotek samt inköpts av flera statliga myndigheter som referensverk.

Folkets hus, och arbetarrörelsen i allmänhet, vill helt enkelt inte att seminariet skall äga rum.

 

 

Det här är en svensk tiger ISLAMISMEN I SVERIGE

Sagt om "Det här är en svensk tiger" (Samizdat, 2019):

"Sveriges samarbete med Nazityskland var betydligt mer omfattande än tidigare känt. Framför allt sålde SKF kullager, nödvändigt i vapenproduktion, till Tyskland ända fram till krigsslutet — ett SKF som under kriget underställts regeringen och statsminister Per Albin Hansson. Ju längre kriget led, desto mer kullager såldes till Tyskland, till rejäla rabatter. När de allierade hindrade svensk export 1944, flyttade SKF produktionen till Tyskland och fortsatte.

Sverige tog betalt i guld, väl medvetna om att mycket av detta guld stulits från andra länder och från Tysklands judiska befolkning".

Av Magasinet Opulens (avser podden med samma innehåll)

Du köper boken "Det här är en svensk tiger" på Aron Flams hemsida.

Sagt om "Islamismen i Sverige - Muslimska brödraskapet" (Greycat Publishing, 2020)

"Islamismen i Sverige utgör en viktig tidsmarkör. När vi om 20 år blickar tillbaka kommer vi att tala om tiden före och efter Westerholms Islamismen i Sverige. Boken som på allvar öppnade allmänhetens ögon och lät förnuftet segra. Här finns nu en lättfattligt samlingsverk innehållande allt en någonsin kan behöva för att kunna deligitimera Ibn rushd, Sveriges muslimska förbund och Förenade Islamiska Föreningar i Sverige så som representater för Sveriges samlade muslimer".

Tobias Håkansson på ATSG.

Du köper boken "Islamismen i Sverige" på bland annat Bokus.

"Islamismen i Sverige" finns idag tillgänglig på 45 kommunala bibliotek, det vill säga de bibliotek som är anslutna till Libris. Antalet kommunala bibliotek som tagit in den är större än så då inte alla är anslutna till detta system.

Vill du att ditt bibliotek skall ta in den kan du bara beställa den dock med reservationen att vare sig Folkets hus eller ABF kommer sannolikt vara speciellt villiga till att medverka den formen av tillgängliggörande i sina respektive bibliotek.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se