Islamiska staten expanderar – Med Sverige som säker hamn

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Torsdag 27 Feb 2020 2020-02-27
E-post 7345

Ett flertal händelser de senaste veckorna styrker att radikalisering och rekrytering i extrema islamistiska kretsar fortsätter. Detta är möjligt då Sverige fortfarande har den vekaste lagstiftningen i Europa på anti-terrorområdet samtidigt som främst Muslimska brödraskapets nätvekrsorganisationer kan fortsätta dränera den svenska statskassan på ekonomiska resurser. Det Muslimska brödraskapets roll som inkubator åt radikalare element är vida känt sedan tidigare.

Artikeln som ljudfil:

Förskolenämnden i Göteborgs Stad beslutade under gårdagen den 26 februari om tillfälligt verksamhetsförbud för den fristående förskolan Lär & Lek i Angered. Angered är ett av de områden som präglas av våldsbejakande extremism och dit Michael Skråmos svärmor, Umm Hamza, återvände efter att ha varit ansluten till Islamiska staten. Umm Hamza har även efter sin återkomst till Sverige fortsatt bland annat insamlingsarbete för de fängslade svenska kvinnorna som även de anslöt sig till IS i al Hol-lägret.

Förskoleförvaltningen har upptäckt flera allvarliga brister i verksamheten samt att förskolan står under påverkan av personer med nära kopplingar till våldsbejakande extremism. Förskolenämnden beslutade att verksamheten får tillfälligt verksamhetsförbud från och med den 2 mars enligt ett pressmeddelande från Göteborgs stad. För att verksamheten ska kunna fortsätta drivas måste huvudmannen se till att samtliga inom ägar- och ledningskretsen är lämpliga att bedriva förskoleverksamhet.

I det underlag som kommunen tagit fram från olika myndigheter framgår bland annat att Lär & Lek vid två tillfällen inte har kunnat betala sina skatter och avgifter inom utsatt tid, varefter ärendena gått till Kronofogden rapporterar stiftelsen Doku.nu. Ändå har förskolan under 2018 och 2019 betalat mer än 500.000 kronor till Sveriges Förenade Muslimer, SFM, via en fotbollsförening som är kopplad till SFM. SFM ingår i Muslimska brödraskapet i Sveriges nätverksstruktur.

Mer läsning: Islamismen i Sverige – Muslimska brödraskapet av Johan Westerholm (Greycat Publishing 2020)

De cirka 70 barn som går på förskolan kommer att erbjudas platser på en närliggande kommunal förskola. Av pressmeddelandet framgår även att förskolan haft en överinskrivning och åläggs att, om tillstånd medges igen att maximalt skriva in 56 barn i verksamheten.

Samtidigt åtalas nu en 20-årig man för brott mot lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott. Aftonbladet var först att rapportera om detta. I säkerhetspolisens utredning framkommer att mannen haft ett omfattande material som till exempel filmer från terrororganisationen IS med personer som blir avrättade. Det fanns även instruktionsfilmer om hur man tillverkar bomber och hur man på olika sätt kan döda människor med knivar och andra tillhyggen.

Mannen skall även ha haft publikationer som handlar om hur en identitet kan döljas och finansiering av terrorverksamhet i väst genom brott.

Återvändare med ett uppdrag

 

Även om IS i teorin skall anses vara besegrat som territoriell organisation är IS i allra högsta grad fortfarande aktivt. Och verkar genom radikala miljöer. Det är ingen hemlighet att de som hann undfly den territoriella kollapsen i Syrien fick sina resehandlingar åter av IS, som svenska pass först när de bedömdes som pålitliga nog att fortsätta sin verksamhet i ursprungsländerna.

Ett exempel är Örebro med moskén i Vivalla. Enligt polisen ökar antalet personer som är radikaliserade islamister i Örebro kunde SR rapportera i maj 2019. Detta var efter att bland annat Abo Raad och andra salafistiska predikanter tagits i förvar. Radikaliseringen sker inte bara genom predikanter och andra kända företrädare. Den sker även genom ”återvändarnas” försorg. De fick återvända med ett uppdrag – rekrytera och indoktrinera. Av de uppskattningsvis 15-tal IS-terrorister som återvänt till Örebro och Vivalla dömdes 2019 en av dessa till knappt 16 års fängelse för mord.

Att de radiala miljöerna fortfarande är verksamma i Sverige trots IS territoriella kollaps är uppenbart. Det finns ingenting i egentlig mening som förändrats sedan 2010 förutom att Sverige långsamt, sist i Europa börjat få viss lagstiftning på plats för att kunna lagföra de mest extrema fallen.

Islamiska staten expanderar – med svenskt stöd

 

IS expanderar nu sin verksamhet i Afrika visar en rapport från Africa Center for Strategic Studies. Främst i Libyen, Egypten och Tunisien men även i Nigeria eftersom Boko Haram tidigare svurit trohet till Islamiska staten. Antalet terrorattentat ökade med 14 procent under 2019. Sedan 2013 har antalet attentat fördubblats. Den största ökningen under 2019 stod AQiM, Al Qaida in Mahgrib, för, annars är det det somaliska islamistiska al Shabab som representerar den största ökningen. Al Shabab är nära allierad med al Qaida på samma sätt som Boko Haram är allierad med Islamiska staten.

Ur “African Center for Strategic Studies rapport den 18 januari 2020.

 

Även al Shabab har kopplingar till Sverige och de utsatta områdena. Fuad Shangole är en av de absolut högsta ledarna för al-Shabab och var tidigare verksam som imam i Rinkeby.

De senaste avslöjandena, och utvecklingen i bland annat Afrika, vittnar om att de radikaliserande miljöerna i Sverige inte på något sätt låtit sig knäckas av den för en yttre betraktaren skärpta lagstiftningen. Tvärtom visar det sig att verksamheten lever och bedrivs vidare med full kraft.

Detta är möjligt med den infrastruktur som ligger till grund för finansiering och rekrytering genom bland annat Muslimska brödraskapet i Sveriges etablering. Även om Brödraskapet själva inte öppet aktivt rekryterar är de att se som inkubatorer för radikalisering. Exemplen är flera. Biståndsorgansisationen Muslim Aid och Islamic Relief, som är Muslimska brödraskapets biståndsorganisationer, har medlemmar som antingen själva radikaliserats till att ansluta sig till al Qaida eller har samlat in medel för finansiering av IS. Muslim Aid Sverige leds av bland annat den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan.

Islamic Relief tilldelades så sent som i juni 2019 3,5 miljoner kronor från biståndsmyndigheten Sida.

Ideologiskt finns ett överlapp mellan Brödraskapets och till exempel Islamiska staten. Ett överlapp som innebär att Muslimska brödraskapet i Sverige återfinns i samma radikaliserande miljöer som till exempel IS och al Shabab svenska utlöpare 

Muslimska brödraskapet i Sverige finansieras främst med svenska skattemedel, som betalas ut som stats- eller regionalbidrag eller kommunalt föreningsbidrag till den nätverksstruktur som Brödraskapet byggt upp.

 

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Islamismen i Sverige är inte en bok om islam. Det är en bok om islamism, en fascistisk rörelse med rötter i 1930-talets nazism men som tar skydd bakom att hävda att den är en religion. Den är idag att anse som etablerad i den svenska samhällskroppen i fler olika partier, myndigheter och inom både det biståndsindustriella komplexet och utbildningsväsendet.

Sagt om "Islamismen i Sverige" av den tidigare arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin (M):

 

 

Du kan köpa ditt exemplar på bland annat Bokus. Den finns även att köpa på vissa utvalda Akademibokhandlare men även i deras beställningssortiment.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se