Malmö satsar skattemedel på inkubator för radikalisering och antisemitism

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Tisdag 18 Feb 2020 2020-02-18
E-post 5107

Malmö stad använder sig av skattemedel för att dämpa den interna kritiken mot arbetet i Malmö mot antisemitism. De riktar bidragen till en av Muslimska brödraskapets viktigaste nätverksorganisationer som historiskt visat sig vara en inkubator för radikalisering.

Malmö finansierar årligen den s.k. Eidfestivalen som avslutar varje års . Inför årets Eidfestival i Malmö kan studieförbundet Ibn Rushd se fram emot ett utökat tillskott av skattemedel. Det meddelade socialdemokratiska kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh på sin Facebook under måndagskvällen vilket Nyheter Idag var först att rapportera om. ”För ett öppet och välkomnande Malmö”, jublar Stjernfeldt Jammeh som i sitt inlägg tackar en representant för Ibn Rushd.

Malmös ekonomi är att betrakta som en ekonomisk katastrofzon. Upp till en fjärdedel av kommunens budget utgörs av tillskott från övriga landet. Malmö har inte heller lyckats i någon större utsträckning dra fördelar av att Öresundsbron byggdes. 

Öresundsbron räknas till en av världens dyraste broar att bygga och skulle skapa en ekonomisk framgångssaga för den region som bildades med att koppla samman Köpenhamn med Malmö. Köpenhamn har utvecklats enlig plan medans Malmö har utvecklats till inte bara en ekonomisk katastrofzon utan även i vissa avseenden en krigszon med skjutningar på öppen gata, öppen droghandel samt har tidigare gjort sig känt för sin öppna antisemitism. Antisemitismen i Malmö är vida känd där även USA:s tidigare president Barack Obama reagerade starkt och lät skicka egna sändebud.

Att en kommun satsar pengar på en kulturfestival är ingenting konstigt även om det kan finnas åsikter om detta men sätter frågan om offentliga medel skall finansiera religiösa samfund.

Ibn Rushd är mer att betrakta som ett religiöst samfund än ett klassiskt studieförbund. Ibn Rushd har på senare tid tagit allt större del av statens riktade åtgärder för att underlätta integrationen. Ibn Rushd är projektägare till ALFA – Svenska för alla som är ett samarbete mellan sex studieförbund: ABF, Bilda, Ibn Rushd, Medborgarskolan, Sensus och Studiefrämjandet. Kraftsamlingen har som mål att bidra till en bra start för personer med lång väg till etablering i arbets- och samhällslivet.

Men sett till Ibn Rushd historia, och egen dokumentation, utgörs huvuddelen av verksamheten inom studieförbundet av undervisning i arabiska samt koranstudier. Arabiskundervisningen motiveras med att de nyanlända skall förstå koranen bättre. Utöver detta har Ibn Rushd haft ”Dawa”, eller missionsarbete inskrivet i sina verksamhetsplaner. Ibn Rushd utgör även en av Muslimska brödraskapets viktigaste nätverksorganisationer och huvudsakliga finansiella bas. Muslimska brödraskapet har en lång historia av att vara inkubator för radikalisering av muslimer i Sverige. 

Ibn Rushd har fått kritik för att inte arbeta tillräckligt mot spridandet av antisemitiska vanföreställningar.Erik Amnå, som på Folkbildningsrådets uppdrag genomfört en partiell studie av förbundet riktar kritik mot det bristande arbetet mot anti-semitism och homofobi. Amnå konstaterade även i sin studie att  makten över verksamheten är begränsad till ett mindre mansdominerat nätverk.

Mer läsning: Islamismen i Sverige av Johan Westerholm

Såväl den nu döde Tarif al Sayyed Issa, som dog i Idlib där han anslöt sig till al Nusra-fronten (al Qaida) som den för terrorförsöket riktat mot Jyllandsposten dömde Munir Awad har tydliga och uppenbara kopplingar till denna sfär i allmänhet och studieförbundet Ibn Rushd i synnerhet.

Vare sig Ibn Rushd eller de övriga nätverksorganisationerna har tagit avstånd eller fördömt dessa. Tvärtom har Issa porträtterats som ”biståndsarbetare” men även det skulle ha fallit under allmänt åtal enligt en dom i Högsta domstolen hösten 2019. Det går inte att separera verksamhet som biståndsarbete ur en organisation som i övrigt gör sig skyldiga till etnisk rensning som den av kristna i Idlib.

Av 1 300 kristna i Idlib överlevde endast två efter den etniska rensning som genomfördes under al Sayyed Issas tjänstgöringstid vid fronten.

Socialdemokraternas och kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammehs bidrag till Ibn Rushd skall ses ur perspektivet att hon och resten av den lokala partiorganisationen av regeringen tvingas ta tag i antisemitismen i Malmö. Denna satsning har upprört de egna kärnväljarna som i mångt och mycket utgörs av en palestinsk diaspora. 

Det riktade ekonomiska biståndet till Ibn Rushd är ett sätt att dämpa den interna kritik som riktats mot arbetet mot antisemitism. Ibn Rushd har i allra högsta grad tidigare visat sig vara en del av Muslimska brödraskapet. Brödraskapet i sig är att betrakta som en inkubator för radikalisering visar all internationell empiri och forskning på.

 

 

Islamismen i Sverige Johan Westerholm, Greycat Publishing (2020)

Islamismen i Sverige är inte en bok om islam. Det är en bok om islamism, en fascistisk rörelse med rötter i 1930-talets nazism men som tar skydd bakom att hävda att den är en religion. Den är idag att anse som etablerad i den svenska samhällskroppen i fler olika partier, myndigheter och inom både det biståndsindustriella komplexet och utbildningsväsendet.

Sagt om "Islamismen i Sverige" av den tidigare arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin (M):

 

Boken "Islamismen i Sverige" finns att köpa på bland annat BOKUS.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.